ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ ເມສາ 2017

ຫໍສັງເກດການ​ສະບັບ​ນີ້​ມີ​ບົດ​ຄວາມ​ສຶກສາ​ສຳລັບ​ວັນ​ທີ 29 ພຶດສະພາ-2 ກໍລະກົດ 2017

ໃຫ້​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳ​ປະຕິຍານ

ຄຳ​ປະຕິຍານ​ແມ່ນ​ຫຍັງ? ພະ​ຄຳພີ​ເວົ້າ​ແນວ​ໃດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ປະຕິຍານ​ແກ່​ປະ​ເຈົ້າ?

ສິ່ງ​ໃດ​ແດ່​ຈະ​ໝົດ​ໄປ​ເມື່ອ​ລາຊະອານາຈັກ​ມາ​ປົກຄອງ?

ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ກ່າວ​ວ່າ “ໂລກ​ພວມ [ຜ່ານ​ພົ້ນ] ໄປ” ຄຳ​ວ່າ “ໂລກ” ໃນ​ຂໍ້​ນີ້​ລວມ​ມີ​ຫຍັງ​ແດ່?

“ຜູ້​ພິພາກສາ​ໂລກ​ທັງ​ສິ້ນ” ເຮັດ​ສິ່ງ​ຖືກຕ້ອງ​ສະເໝີ

ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ເວົ້າ​ໄດ້​ວ່າ​ພະເຈົ້າ​ຍຸຕິທຳ​ສະເໝີ? ແລະ​ເປັນ​ຫຍັງ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ສຳຄັນ​ຕໍ່​ຄລິດສະຕຽນ​ໃນ​ທຸກ​ມື້​ນີ້?

ເຈົ້າ​ເບິ່ງ​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ຍຸຕິທຳ​ຄື​ກັບ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ບໍ?

ຖ້າ​ເຮົາ​ຈະ​ເບິ່ງ​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ຍຸຕິທຳ​ຄື​ກັບ​ພະ​ເຢໂຫວາ ຄວາມ​ຖ່ອມ​ແລະ​ການ​ເຕັມ​ໃຈ​ໃຫ້​ອະໄພ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ສຳຄັນ​ແມ່ນ. ຍ້ອນ​ຫຍັງ?

ຂໍ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ມີ​ນໍ້າໃຈ​ອາສາ​ສະໝັກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ພະ​ເຢໂຫວາ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ສັນລະເສີນ!

ພະເຈົ້າ​ອົງ​ມີ​ລິດເດດ​ຍິ່ງໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ເຫັນ​ຄຸນຄ່າ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຜູ້​ຮັບໃຊ້​ຂອງ​ພະອົງ​ມີ​ສ່ວນ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈຸດ​ປະສົງ​ຂອງ​ພະອົງ​ສຳເລັດ ເຖິງ​ວ່າ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ນັ້ນ​ອາດ​ເບິ່ງ​ຄື​ບໍ່​ມີ​ສຳຄັນ​ກໍ​ຕາມ.