ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ ສິງຫາ 2016

ຫໍສັງເກດການສະບັບນີ້ມີບົດຄວາມສຶກສາສຳລັບວັນທີ 26 ກັນຍາ -23 ຕຸລາ 2016.

ຕົ້ນກຳເນີດແລະຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງຄອບຄົວ

ສາມາດເວົ້າໄດ້ບໍວ່າການສ້າງຄອບຄົວເປັນຂອງຂວັນຈາກພະເຈົ້າ?

ເຈົ້າເຫັນຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງກ້າວໜ້າໃນຄວາມຈິງບໍ?

ໃຫ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອກ້າວໜ້າໃນຄວາມຈິງ.

ເຈົ້າເຫັນຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງຝຶກອົບຮົມຄົນອື່ນບໍ?

ເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຕິດຕາມເປົ້າໝາຍອັນໃດທີ່ສຳຄັນ?

ເລື່ອງຊີວິດຈິງ

ວິທີທີ່ຂ້ອຍພົບຄວາມສຸກໃນການໃຫ້

ຊາຍໜຸ່ມຄົນອັງກິດເລີ່ມລົງມືໃຊ້ຊີວິດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມສຸກ ເຊິ່ງກໍຄືການເປັນມິດຊັນນາລີໃນປະເທດປອກໂຕຣິໂກ.

ຄຳຖາມຈາກຜູ້ອ່ານ

ເປັນຫຍັງການລ້າງມືຈຶ່ງເປັນປະເດັນສຳລັບພວກສັດຕູຂອງພະເຍຊູ?