ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ ກັນຍາ 2016

ຫໍສັງເກດການສະບັບນີ້ມີບົດຄວາມສຶກສາສຳລັບວັນທີ 24 ຕຸລາ -27 ພະຈິກ 2016.

‘ຢ່າໃຫ້ມືຂອງເຈົ້າອ່ອນແຮງລົງ’

ພະເຢໂຫວາເສີມກຳລັງແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈປະຊາຊົນຂອງພະອົງແນວໃດ? ເຈົ້າສາມາດເຮັດແບບດຽວກັນນັ້ນໄດ້ແນວໃດ?

ສູ້ຕໍ່ໄປເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການອວຍພອນຈາກພະເຢໂຫວາ

ປະຊາຊົນຂອງພະເຈົ້າປະສົບກັບອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຊອກຫາການໄດ້ຮັບຄວາມພໍໃຈຈາກພະເຢໂຫວາຕໍ່ໆໄປ. ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ເຂົາເຈົ້າສາມາດເອົາຊະນະໄດ້!

ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ເຈົ້ານຸ່ງສັນລະເສີນພະເຈົ້າບໍ?

ຫຼັກການໃນຄຳພີໄບເບິນສາມາດຊີ້ນຳເຮົາໄດ້.

ຄົນໜຸ່ມນ້ອຍທັງຫຼາຍ, ເສີມຄວາມເຊື່ອໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ

ເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຖືກກົດດັນບໍເພື່ອປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມເຊື່ອເຊິ່ງກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມກັນ ເຊັ່ນ: ເຊື່ອເລື່ອງວິວັດທະນາຫຼາຍກວ່າເລື່ອງການສ້າງ? ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນຈັດໄວ້ສຳລັບເຈົ້າ.

ພໍ່ແມ່ທັງຫຼາຍ ຈົ່ງຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຊື່ອໃຫ້ລູກຂອງເຈົ້າ

ບາງຄັ້ງເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍວ່າຕົວເອງບໍ່ເກັ່ງພຽງພໍສຳລັບຂໍ້ທ້າທາຍນີ້? ມີສີ່ຂັ້ນຕອນທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້.

ຄຳຖາມຈາກຜູ້ອ່ານ

ໃນເຫບເລີ 4:12 ບອກວ່າ “ພະຄຳຂອງພະເຈົ້າປະກອບດ້ວຍຊີວິດແລະດ້ວຍລິດເດດ [“ພະລັງ, ລ.ມ.”].” ພະຄຳຂອງພະເຈົ້າໃນຂໍ້ນີ້ໝາຍເຖິງຫຍັງ?