ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ ມັງກອນ 2016

ຫໍສັງເກດການສະບັບນີ້ມີບົດຄວາມສຶກສາສຳລັບວັນທີ 29 ກຸມພາ ເຖິງ 3 ເມສາ 2016.

ຈົ່ງຕັ້ງໃຈແນ່ວແນ່ທີ່ຈະ “ຮັກເຊິ່ງກັນແລະກັນສັນພີ່ນ້ອງ [ຕໍ່ໆໄປ]”!

ຂໍ້ພະຄຳພີປະຈຳປີ 2016 ຈະຊ່ວຍເຮົາແນວໃດໃຫ້ກຽມພ້ອມສຳລັບເຫດການຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຂ້າງໜ້າໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ທັນຕັ້ງໂຕ.

ຖືກຊັກນຳດ້ວຍ ‘ຂອງປະທານຈາກພະເຈົ້າທີ່ເຫຼືອຈະພັນລະນາໄດ້’

ຄວາມຮັກຂອງພະເຈົ້າກະຕຸ້ນເຮົາແນວໃດໃຫ້ຕິດຕາມຮອຍຕີນຂອງພະເຍຊູຢ່າງໃກ້ຊິດ ໃຫ້ສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາ ແລະໃຫ້ອະໄພຄົນອື່ນ?

ພະວິນຍານເອງເປັນພິຍານກັບຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ

ການທີ່ບຸກຄົນໜຶ່ງກາຍເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ຖືກເຈີມໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ບຸກຄົນໜຶ່ງຖືກເຈີມໂດຍວິທີໃດ?

“ພວກເຮົາຈະໄປນຳພວກທ່ານ”

ເຮົາຄວນຈື່ສິ່ງໃດໄວ້ສະເໝີກ່ຽວກັບ 144.000 ຄົນ?

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຍິນດີ

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພະເຢໂຫວາເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຍິນດີແລະປົກປ້ອງຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາຄືແນວໃດ?