ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ວາລະສານ​ຫໍສັງເກດການ ແລະ​ຕື່ນ​ເຖີດ!

ວາລະສານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ດາວ​ໂຫລດ​ໄດ້​ໃນ​ຫລາຍ​ກວ່າ 150 ພາສາ. ວາລະສານ​ຫໍສັງເກດການ​ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຫດການ​ຕ່າງໆທີ່​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ບອກ​ຕາມ​ຄຳ​ພະຍາກອນ​ໃນ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ. ວາລະສານ​ນີ້​ໃຫ້​ການ​ປອບ​ໂຍນ​ຜູ້​ຄົນ​ດ້ວຍ​ຂ່າວ​ດີ​ເລື່ອງ​ລາຊະອານາຈັກ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ແລະ​ສົ່ງເສີມ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພະ​ເຍຊູ​ຄລິດ. ວາລະສານ​ຕື່ນ​ເຖີດ​ສະແດງ​ເຖິງ​ວິທີ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ບັນຫາ​ຕ່າງໆແລະ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ໃນ​ຄຳ​ສັນຍາ​ຂອງ​ຜູ້​ສ້າງ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ສັນຕິສຸກ​ແລະ​ຄວາມ​ປອດໄພ​ໃນ​ໂລກ​ໃໝ່.

 

ຮູບແບບ
Grid
ລາຍການ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ