ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ສາລະບານ

ສາລະບານ

ພາກ 1 ການສ້າງຈົນເຖິງນ້ຳຖ້ວມໂລກ

ພາກ 2 ນ້ຳຖ້ວມໂລກຈົນເຖິງການຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຈາກປະເທດອີຢີບ

ພາກ 3 ການລອດພົ້ນຈາກອີຢີບຈົນເຖິງກະສັດອົງທຳອິດຂອງຊາດຍິດສະລາເອນ

ພາກ 4 ກະສັດອົງທຳອິດຂອງຍິດສະລາເອນຈົນເຖິງການເປັນຊະເລີຍໃນບາບີໂລນ

ພາກ 5 ການເປັນຊະເລີຍໃນບາບີໂລນ ຈົນເຖິງການສ້າງກຳແພງນະຄອນເຢຣຶຊາເລມຂຶ້ນໃຫມ່

ພາກ 6 ການປະສູດຂອງພະເຍຊູຈົນເຖິງການຕາຍຂອງພະອົງ

ພາກ 7 ການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພະເຍຊູຈົນເຖິງໂປໂລຖືກຂັງຄຸກ

ພາກ 8 ສິ່ງທີ່ຄຳພີໄບເບິນບອກລ່ວງຫນ້າເປັນຂຶ້ນຈິງ