ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ໃຜ​ກຳລັງ​ເຮັດ​ຕາມ​ໃຈ​ປະສົງ​ຂອງ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ໃນ​ທຸກ​ມື້​ນີ້?

ພະຍານ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ມີ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ ເຊິ່ງ​ມາ​ຈາກ​ຫຼາຍ​ຫຼາຍ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ແລະ​ວັດທະນະທຳ. ແມ່ນ​ຫຍັງ​ທີ່​ນຳ​ເອົາ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ທີ່​ແຕກຕ່າງ​ກັນ​ໃຫ້​ມາ​ຢູ່​ຮ່ວມ​ກັນ?

ອັນ​ໃດ​ຄື​ໃຈ​ປະສົງ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ?

ພະເຈົ້າ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ໃຈ​ປະສົງ​ຂອງ​ພະອົງ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້ຈັກ​ຕະຫຼອດ​ທົ່ວ​ໂລກ. ອັນ​ໃດ​ຄື​ໃຈ​ປະສົງ​ນັ້ນ ແລະ​ໃຜ​ທີ່​ສອນ​ຄົນ​ອື່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້?

ພະຍານ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ເປັນ​ຄົນ​ແບບ​ໃດ?

ທ່ານ​ຮູ້ຈັກ​ພະຍານ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ຈັກ​ຄົນ? ທ່ານ​ຮູ້​ຫຍັງ​ແທ້ໆກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ?

ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ວ່າ​ພະຍານ​ພະ​ເຢໂຫວາ?

ພວກ​ເຮົາ​ຮັບ​ເອົາ​ຊື່​ນີ້​ດ້ວຍ​ເຫດຜົນ 3 ຢ່າງ

ຄວາມ​ຈິງ​ໃນ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ຖືກ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຄືນ​ໂດຍ​ວິທີ​ໃດ?

ພວກ​ເຮົາ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ສອນ?

ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ຈັດ​ພິມ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ສະບັບ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ແປ​ວ່າ​ສະບັບ​ແປ​ໂລກ​ໃໝ່?

ສິ່ງ​ໃດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ແປ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ເດັ່ນ​ເປັນ​ພິເສດ?

ທ່ານ​ຈະ​ສຳຜັດ​ກັບ​ຫຍັງ​ແດ່​ຢູ່​ທີ່​ການ​ປະຊຸມ​ຄລິດສະຕຽນ?

ເຮົາ​ມາ​ຮ່ວມ​ກັນ​ເພື່ອ​ສຶກສາ​ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ​ແລະ​ໜູນ​ໃຈ​ກັນ​ແລະ​ກັນ. ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕ້ອນຮັບ​ຢ່າງ​ອົບອຸ່ນ

ເປັນ​ຫຍັງ​ການ​ຄົບຫາ​ກັບ​ເພື່ອນ​ຄລິດສະຕຽນ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ປະໂຫຍດ​ຕໍ່​ເຮົາ?

ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ເສີມ​ສ້າງ​ມິດຕະພາບ​ແບບ​ຄລິດສະຕຽນ. ໃຫ້​ຊອກ​ຮູ້​ວິທີ​ທີ່​ໄດ້​ຄວາມ​ສຸກ​ຈາກ​ການ​ມີ​ມິດຕະພາບ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ

ການ​ປະຊຸມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ?

ທ່ານ​ແປກ​ໃຈ​ບໍ​ທີ່​ເຫັນ​ການ​ດຳເນີນ​ການ​ທີ່​ການ​ປະຊຸມ​ຂອງ​ເຮົາ? ທ່ານ​ຈະ​ປະທັບ​ໃຈ​ໃນ​ລະບົບ​ການ​ສຶກສາ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ຢ່າງ​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ເຊິ່ງ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ທີ່​ນີ້.

ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ແຕ່ງ​ຕົວ​ດີ​ສຳລັບ​ການ​ປະຊຸມ?

ເປັນ​ຫຍັງ​ພະເຈົ້າ​ຖື​ວ່າ​ການ​ແຕ່ງ​ກາຍ​ຂອງ​ເຮົາ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ສຳຄັນ? ໃຫ້​ຮຽນ​ຮູ້​ຫຼັກ​ການ​ໃດ​ໃນ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ທີ່​ຊີ້​ນຳ​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ແລະ​ການ​ແຕ່ງ​ຕົວ

ຈະ​ກຽມ​ສຳລັບ​ການ​ປະຊຸມ​ຕ່າງໆໃຫ້​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ໂດຍ​ວິທີ​ໃດ?

ການ​ກຽມ​ຕົວ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ສຳລັບ​ການ​ປະຊຸມ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ທ່ານ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ປະໂຫຍດ​ຢ່າງ​ເຕັມທີ​ຈາກ​ການ​ປະຊຸມ

ການ​ນະມັດສະການ​ປະຈຳ​ຄອບຄົວ​ແມ່ນ​ຫຍັງ?

ການ​ເຮັດ​ແບບ​ນີ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ໃກ້​ຊິດ​ກັບ​ພະເຈົ້າ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ກໍ່​ໃຫ້​ສາຍ​ໃຍ​ຂອງ​ຄອບຄົວ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ

ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່?

ປີ​ລະ​ສາມ​ຄັ້ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ພົບ​ກັນ​ໃນ​ໂອກາດ​ພິເສດ​ແບບ​ນີ້. ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ປະໂຫຍດ​ຈາກ​ການ​ພົບ​ປະກັນ​ແບບ​ນີ້?

ມີ​ການ​ຈັດ​ວຽກ​ງານ​ການ​ປະກາດ​ເລື່ອງ​ລາຊະອານາຈັກ​ແນວ​ໃດ?

ພະ​ເຍຊູ​ໄດ້​ວາງ​ແບບ​ຢ່າງ​ໃນ​ການ​ປະກາດ​ໃຫ້​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ຕອນ​ທີ່​ພະອົງ​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ. ວິທີ​ການ​ເາ​ນັ້ນ​ມີ​ຫຍັງ​ແດ່?

ໄພໂອເນຍ​ແມ່ນ​ຫຍັງ?

ແຕ່​ລະ​ເດືອນ​ພະຍານ​ໃຊ້​ເວລາ 30 50 ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫຼື​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ໃນ​ການ​ປະກາດ. ສິ່ງ​ໃດ​ກະຕຸ້ນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ?

ມີ​ໂຮງ​ຮຽນ​ໃດ​ແດ່​ທີ່​ເປີດ​ໄວ້​ສຳລັບ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ໄພໂອເນຍ?

ມີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ທີ່​ພິເສດ​ແບບ​ໃດ​ເຊິ່ງ​ຈັດ​ໄວ້​ສຳລັບ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ອຸທິດ​ຕົວ​ໄວ້​ເພື່ອ​ການ​ປະກາດ​ເລື່ອງ​ລາຊະອານາຈັກ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ແບບ​ເຕັມ​ເວລາ?

ຜູ້​ເຖົ້າ​ແກ່​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະຊາຄົມ​ແນວ​ໃດ?

ຜູ້​ເຖົ້າ​ແກ່​ເາ​ນີ້​ເປັນ​ຜູ້​ອາວຸໂສ​ທາງ​ຝ່າຍ​ວິນຍານ​ແລະ​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ປະຊາຄົມ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ແດ່​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ພີ່​ນ້ອງ?

ຜູ້​ຊ່ວຍ​ງານ​ຮັບໃຊ້​ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ຫຍັງ?

ຜູ້​ຊ່ວຍ​ງານ​ຮັບໃຊ້​ຊ່ວຍ​ປະຊາຄົມ​ໃຫ້​ດຳເນີນ​ການ​ແບບ​ບໍ່​ຂ້ອງ​ຄາ? ໃຫ້​ຊອກ​ຮູ້​ຕື່ມ​ອີກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິທີ​ທີ່​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ປະໂຫຍດ​ສຳລັບ​ຜູ້​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ

ຜູ້​ດູ​ແລ​ໝວດ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເຮົາ​ແນວ​ໃດ?

ຜູ້​ດູ​ແລ​ໝວດ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ປະຊາຄົມ​ຕ່າງໆເພື່ອ​ຈຸດ​ປະສົງ​ຫຍັງ? ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ປະໂຫຍດ​ຈາກ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແນວ​ໃດ?

ເຮົາ​ຊ່ວຍ​ພີ່​ນ້ອງ​ຂອງ​ເຮົາ​ແນວ​ໃດ​ໃນ​ຍາມ​ຍາກ​ລຳບາກ?

ເມື່ອ​ຖືກ​ໄພ​ພິບັດ​ທີ່​ຮ້າຍແຮງ ພະຍານ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ຈັດ​ຕຽມ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຢ່າງ​ໄວ​ວາ​ເພື່ອ​ບັນເທົາ​ທຸກ​ໃຫ້​ກັບ​ພີ່​ນ້ອງ​ຮ່ວມ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ທີ່​ປະສົບ​ໄພ. ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ທາງ​ໃດ​ແດ່

ໃຜເປັນ​ຂ້າ​ໃຊ້​ທີ່​ສັດ​ຊື່​ແລະ​ສຸຂຸມ?

ພະ​ເຍຊູ​ສັນຍາ​ວ່າ​ຈະ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຂ້າ​ໃຊ້​ໃຫ້​ແຈກ​ຢາຍ​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ຕາມ​ເວລາ. ຈະ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ?

ຄະນະ​ກຳມະການ​ປົກຄອງ​ເຮັດ​ວຽກ​ແນວ​ໃດ​ໃນ​ທຸກ​ມື້​ນີ້

ກຸ່ມ​ຜູ້​ເຖົ້າ​ແກ່​ແລະ​ອັກຄະສາວົກ​ໃນ​ສະຕະວັດ​ທຳອິດ​ໄດ້​ຮັບໃຊ້​ໃນ​ຖານະ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ປົກຄອງ​ປະຊາຄົມ​ຄລິດສະຕຽນ. ແລ້ວ​ທຸກ​ມື້​ນີ້​ເດ?

ເບເທນ​ແມ່ນ​ຫຍັງ?

ເບເທນ​ເປັນ​ສະຖານ​ທີ່​ທີ່​ພິເສດ​ເຊິ່ງ​ມີ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ຈຸດ​ປະສົງ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຫຼາຍ. ໃຫ້​ຊອກ​ຮູ້​ຕື່ມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ.

ມີ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຫຍັງ​ແດ່​ຢູ່​ສຳນັກງານ​ສາຂາ?

ພວກ​ເຮົາ​ຍິນດີ​ຕ້ອນຮັບ​ແຂກ​ທີ່​ມາ​ຢາມ​ສຳນັກງານ​ສາຂາ​ເຊິ່ງ​ຈະ​ມີ​ຜູ້​ພາ​ທ່ຽວ​ຊົມ. ເຮົາ​ຂໍ​ເຊີນ​ທ່ານ​ໃຫ້​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ພວກ​ເຮົາ.

ມີ​ການ​ຂຽນ​ແລະ​ແປ​ປຶ້ມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແນວ​ໃດ?

ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຈັດ​ພິມ​ປຶ້ມ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 700 ພາສາ. ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ມຸ່ງ​ໜ້າ​ບາກບັ່ນ​ເຮັດ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ?

ວຽກ​ງານ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຄື​ແນວ​ໃດ?

ເມື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ອົງການ​ຂອງ​ເຮົາ​ຕ່າງ​ຈາກ​ສາສະໜາ​ອື່ນ​ຄື​ແນວ​ໃດ?

ເພາະ​ເຫດ​ໃດ​ແລະ​ໂດຍ​ວິທີ​ໃດ​ທີ່​ເຮົາ​ສ້າງ​ຫໍ​ປະຊຸມ?

ເປັນ​ຫຍັງ​ສະຖານ​ທີ່​ນະມັດສະການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ວ່າ​ຫໍ​ປະຊຸມ? ຮູ້​ຕື່ມ​ອີກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິທີ​ທີ່​ອາຄານ​ທີ່​ຮຽບ​ງ່າຍ​ເາ​ນີ້​ຊ່ວຍ​ປະຊາຄົມ​ຕ່າງໆຂອງ​ເຮົາ.

ເຮົາ​ສາມາດ​ຊ່ວຍ​ແນວ​ໃດ​ໃນ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ຫໍ​ປະຊຸມ?

ຫໍ​ປະຊຸມ​ທີ່​ສະອາດ​ແລະ​ມີ​ການ​ບຳລຸງ​ຮັກສາ​ທີ່​ດີ​ນຳ​ຄຳ​ສັນລະເສີນ​ມາ​ສູ່​ພະເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮົາ. ມີ​ການ​ຈັດ​ກຽມ​ແນວ​ໃດ​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ຫໍ​ປະຊຸມ​ສະອາດ​ທ້ອງຖິ່ນ?

ຫ້ອງ​ສະ​ໝຸດ​ຢູ່​ຫໍ​ປະຊຸມ​ໃຫ້​ປະໂຫຍດ​ຫຍັງ​ແດ່​ແກ່​ເຮົາ?

ທ່ານ​ຢາກ​ເຮັດ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ບໍ? ເຊີນ​ມາ​ຢາມ​ຫ້ອງ​ສະ​ໝຸດ​ຢູ່​ຫໍ​ປະຊຸມ​ລາຊະອານາຈັກ!

ມີ​ຫຍັງ​ແດ່​ຢູ່​ເວັບໄຊ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ?

ທ່ານ​ສາມາດ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ແລະ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ເຮົາ​ຕື່ມ​ອີກ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ໄດ້​ຄຳ​ຕອບ​ຕ່າງ​ໆ ທີ່​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ

ທ່ານ​ເຕັມ​ໃຈ​ເຮັດ​ຕາມ​ໃຈ​ປະສົງ​ຂອງ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ບໍ?

ພະ​ເຢໂຫວາ​ພະເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຮັກ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ຕໍ່​ທ່ານ. ທ່ານ​ຈະ​ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ແນວ​ໃດ​ວ່າ​ຕ້ອງການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພະອົງ​ພໍ​ໃຈ​ທຸກໆວັນ?