ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ເຮົາຈະຮູ້ຄຳຕອບກ່ຽວກັບຊີວິດໄດ້ຈາກໃສ?

ເຮົາຈະຮູ້ຄຳຕອບກ່ຽວກັບຊີວິດໄດ້ຈາກໃສ?

ທ່ານອາດຈະຕອບວ່າ . . .

 • ຈາກຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່

 • ຈາກຜູ້ມີການສຶກສາສູງ

 • ຈາກຄຳພີໄບເບິນ

 ຜູ້ຂຽນຄຳພີໄບເບິນອ້ອນວອນເຖິງພະເຈົ້າວ່າ

“ຂໍປະທານຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ . . . ພະຄຳຂອງພະເຈົ້າເປັນຄວາມຈິງ.”—ຄຳເພງ 119:144; ໂຢຮັນ 17:17

ຄຳພີໄບເບິນຊ່ວຍຫຼາຍລ້ານຄົນໃຫ້ຮູ້ຄຳຕອບ

ແລ້ວທ່ານເດຢາກຮູ້ບໍ?

ເວັບໄຊ jw.org ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ເຊີນເຂົ້າອ່ານທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ທີ່ www.jw.org/lo

 • ມີຄຳພີໄບເບິນໃຫ້ອ່ານຫຼາຍກວ່າ 100 ພາສາ

 • ມີຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມກ່ຽວກັບຄຳພີໄບເບິນ

 • ມີຄຳແນະນຳສຳລັບຄອບຄົວ

ເຊີນເບິ່ງວິດີໂອທີ່ມີເນື້ອໃນຈາກຄຳພີໄບເບິນ *

 • ມີບົດຮຽນແລະເພງສຳລັບເດັກນ້ອຍ

 • ມີຄຳແນະນຳສຳລັບໄວຮຸ່ນ

 • ມີເລື່ອງກ່ຽວກັບການເຮັດຕາມຄວາມເຊື່ອ

ດາວໂຫຼດໜັງສືຕ່າງໆ

 ທ່ານສົນໃຈຄຳຖາມໃດຫຼາຍທີ່ສຸດ?

 • ຄວາມທຸກລຳບາກຈະມີມື້ໝົດໄປບໍ?

 • ສິ່ງໃດຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄອບຄົວມີຄວາມສຸກ?

 • ຄົນທີ່ຕາຍໄປແລ້ວຈະມີຊີວິດອີກບໍ?

ຄຳພີໄບເບິນມີຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມເຫຼົ່ານັ້ນ ເຊີນເຂົ້າເບິ່ງທີ່ jw.org/lo

[ຂໍ້ຄວາມໄຂເງື່ອນ]

^ par. 15 ຍັງບໍ່ມີເປັນພາສາລາວ