ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

 ບົດ​ຮຽນ 1

ຂ່າວດີເລື່ອງຫຍັງ?

ຂ່າວດີເລື່ອງຫຍັງ?

1. ພະເຈົ້າ​ມີ​ຂ່າວ​ສານ​ຫຍັງ?

ພະເຈົ້າ​ຢາກ​ໃຫ້​ຄົນ​ເຮົາ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ. ພະອົງ​ສ້າງ​ໂລກ​ແລະ​ທຸກ​ສິ່ງ​ເພາະ​ວ່າ​ພະອົງ​ຮັກ​ມະນຸດ. ອີກ​ບໍ່​ດົນ​ພະອົງ​ຈະ​ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ທຸກ​ຢ່າງ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມະນຸດ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ມີ​ຊີວິດ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ.—ອ່ານ​ເຢເຣມີ 29:11

ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ການ​ປົກຄອງ​ໃດໆທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮຸນແຮງ ໂລກ​ໄພ​ໄຂ້​ເຈັບ ຫຼື​ຄວາມ​ຕາຍ​ໝົດ​ໄປ​ໄດ້. ແຕ່​ວ່າ​ມີ​ຂ່າວ​ທີ່​ໜ້າ​ຍິນດີ ອີກ​ບໍ່​ດົນ​ພະເຈົ້າ​ຈະ​ຕັ້ງ​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ພະອົງ​ຂຶ້ນ​ແທນ​ການ​ປົກຄອງ​ທັງ​ໝົດ. ຜູ້​ທີ່​ຢູ່​ໃຕ້​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ພະອົງ​ຈະ​ມີ​ສັນຕິສຸກ ແລະ​ມີ​ສຸຂະພາບ​ທີ່​ແຂງແຮງ.—ອ່ານ​ເອຊາອີ 25:8; 33:24; ດານຽນ 2:44

2. ເປັນ​ຫຍັງ​ຂ່າວ​ດີ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ຮີບ​ດ່ວນ?

ຄວາມ​ທຸກ​ລຳບາກ​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ເມື່ອ​ພະເຈົ້າ​ກວາດ​ລ້າງ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ໃຫ້​ໝົດ​ໄປ​ຈາກ​ໂລກ. (ໂຊໂຟນີ 2:3) ນັ້ນ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ໃດ? ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ບອກ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ເຖິງ​ສະພາບການ​ທີ່​ເປັນ​ໄພ​ຕໍ່​ມະນຸດ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້. ສິ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້​ບົ່ງ​ຊີ້​ວ່າ​ເວລາ​ທີ່​ພະເຈົ້າ​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະພາບການ​ນີ້​ໃກ້​ເຂົ້າ​ມາ​ແລ້ວ.—ອ່ານ 2 ຕີໂມເຕ 3:1-5

3. ເຮົາ​ຄວນ​ຈະ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ?

ເຮົາ​ຄວນ​ຮຽນ​ຮູ້​ເລື່ອງ​ພະເຈົ້າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະອົງ ຄຳພີ​ໄບເບິນ. ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ປຽບ​ເໝືອນ​ຈົດ​ໝາຍ​ຈາກ​ພໍ່​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັກ​ສົ່ງ​ເຖິງ​ລູກ. ພະ​ຄຳພີ​ບອກ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຮູ້​ວິທີ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ໃນ​ຕອນ​ນີ້ ແລະ​ວິທີ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ຊີວິດ​ຕະຫຼອດ​ໄປ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ໃນ​ອະນາຄົດ. ທີ່​ຈິງ ບາງ​ຄົນ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ. ແຕ່​ວ່າ​ບໍ່​ຄວນ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ການ​ຈະ​ໄດ້​ອະນາຄົດ​ທີ່​ດີ​ນັ້ນ​ເສຍ​ໄປ.—ອ່ານ​ສຸພາສິດ 29:25; ຄຳປາກົດ 14:6, 7