ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ຂ່າວດີຈາກພະເຈົ້າ!

ພະເຈົ້າມີຂ່າວດີຫຍັງ? ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງເຊື່ອຂ່າວດີນັ້ນໄດ້? ຈຸນລະສານນີ້ຈະຕອບຄຳຖາມທົ່ວໆໄປກ່ຽວກັບຄຳພີໄບເບິນ.

ວິທີທີ່ຈະໄດ້ປະໂຫຍດຈາກຈຸນລະສານນີ້

ຈຸນລະສານນີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເພີດເພີນໃນການຮຽນຄຳພີໄບເບິນພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ. ມີວິທີເປີດຂໍ້ພະຄຳພີທີ່ມີການອ້າງເຖິງນັ້ນໃນຄຳພີໄບເບິນຂອງທ່ານເອງ.

ຂ່າວດີເລື່ອງຫຍັງ?

ໃຫ້ມາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຂ່າວດີຈາກພະເຈົ້າ ເຫດຜົນທີ່ຂ່າວດີນີ້ເປັນເລື່ອງຮີບດ່ວນ ແລະສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດ.

ພະເຈົ້າແມ່ນໃຜ?

ພະເຈົ້າມີຊື່ບໍແລະພະອົງຫ່ວງໃຍພວກເຮົາບໍ?

ຂ່າວດີມາຈາກພະເຈົ້າແທ້ໆບໍ?

ເຮົາໝັ້ນໃຈໄດ້ແນວໃດວ່າຂ່າວສານໃນຄຳພີໄບເບິນເປັນຄວາມຈິງ?

ພະເຍຊູຄລິດແມ່ນໃຜ?

ໃຫ້ຊອກຮູ້ເບິ່ງເຫດຜົນທີ່ພະເຍຊູຕ້ອງຕາຍ ສິ່ງທີ່ຄ່າໄຖ່ໝາຍເຖິງ ແລະສິ່ງທີ່ພະເຍຊູກຳລັງເຮັດໃນປັດຈຸບັນນີ້.

ພະເຈົ້າມີຈຸດປະສົງແນວໃດຕໍ່ແຜ່ນດິນໂລກ?

ຄຳພີໄບເບິນບອກໃຫ້ຮູ້ເຫດຜົນທີ່ພະເຈົ້າສ້າງແຜ່ນດິນໂລກ ຕອນທີ່ຄວາມທຸກລຳບາກຈະສິ້ນສຸດ ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດກັບໂລກແລະຜູ້ທີ່ຢູ່ເທິງໂລກ.

ມີຄວາມຫວັງແນວໃດສຳລັບຄົນທີ່ຕາຍໄປ?

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນຫຼັງຈາກເຮົາຕາຍໄປ? ເຮົາຈະມີມື້ໄດ້ພົບຄົນທີ່ເຮົາຮັກເຊິ່ງເສຍຊີວິດໄປແລ້ວບໍ?

ລາຊະອານາຈັກຂອງພະເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ?

ໃຜເປັນກະສັດປົກຄອງໃນລາຊະອານາຈັກຂອງພະເຈົ້າ? ລາຊະອານາຈັກຂອງພະເຈົ້າຈະເຮັດຫຍັງໃຫ້ສຳເລັດ?

ເປັນຫຍັງພະເຈົ້າຍອມໃຫ້ມີຄວາມຊົ່ວແລະຄວາມທຸກລຳບາກ?

ຄວາມຊົ່ວເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ແນວໃດ ແລະເປັນພະເຈົ້າຍອມໃຫ້ມັນຍັງຢູ່ຕໍ່ໄປ? ຄວາມຊົ່ວຈະມີມື້ໝົດໄປບໍ?

ຄອບຄົວຂອງທ່ານຈະມີຄວາມສຸກໄດ້ແນວໃດ?

ພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມສຸກຕ້ອງການໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມສຸກ. ໃຫ້ຄົ້ນຫາເບິ່ງຄຳແນະນຳທີ່ໃຊ້ການໄດ້ຈາກຄຳພີໄບເບິນສຳລັບຜູ້ເປັນຜົວ ເມຍ ພໍ່ແມ່ ແລະລູກ

ທ່ານຈະຮູ້ຈັກການນະມັດສະການແທ້ໄດ້ແນວໃດ?

ມີສາສະໜາແທ້ພຽງສາສະໜາດຽວບໍ? ມາເບິ່ງຈຸດພິເສດ 5 ຢ່າງທີ່ລະບຸການນະມັດສະການແທ້.

ຫຼັກການໃນຄຳພີໄບເບິນເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ເຮົາຄືແນວໃດ?

ພະເຍຊູອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນທີ່ເຮົາຕ້ອງມີການຊີ້ນຳແລະຫຼັກການສອງຢ່າງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ

ທ່ານຈະໃກ້ຊິດກັບພະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?

ໃຫ້ຊອກຮູ້ຕື່ມອີກວ່າພະເຈົ້າຟັງທຸກໆຄຳອະທິດຖານຫຼືບໍ ຈະອະທິດຖານແນວໃດ ແລະມີສິ່ງໃດອີກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໃກ້ຊິດກັບພະເຈົ້າ

ແມ່ນຫຍັງເປັນຂ່າວດີກ່ຽວກັບສາສະໜາ?

ຈະມີມື້ທີ່ທຸກໆຄົນພ້ອມພຽງກັນໃນການນະມັດສະການພະເຈົ້າທ່ຽງແທ້ແຕ່ອົງດຽວບໍ?

ເປັນຫຍັງພະເຢໂຫວາຈຶ່ງມີອົງການ?

ຄຳພີໄບເບິນບອກເຫດຜົນແລະວິທີຈັດລະບຽບຄລິດສະຕຽນແທ້

ເປັນຫຍັງທ່ານຄວນຈະສືບຕໍ່ຮັບເອົາຄວາມຮູ້?

ທ່ານຈະໃຊ້ຄວາມຮູ້ຂອງພະເຈົ້າແລະພະຄຳຂອງພະອົງແນວໃດເພື່ອປະໂຫຍດຂອງຄົນອື່ນ? ສາຍສຳພັນແບບໃດກັບພະເຈົ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກ?