ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ປຶ້ມ​ແລະ​ຈຸນລະສານ​ເພື່ອ​ສຶກສາ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ

ສຶກສາ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ແຕ່​ລະ​ເລື່ອງ​ໂດຍ​ການ​ດາວ​ໂຫລດ​ປຶ້ມ​ແລະ​ຈຸນລະສານ

 

ຮູບແບບ
Grid
ລາຍການ

2018 Memorial Invitation

ໃບ​ລາຍການ​ການ​ປະຊຸມ​ໝວດ​ປີ 2017—2018 ທີ່ມີ​ຕົວແທນ​ຈາກ​ສາຂາ

ວິນຍານ​ຄົນ​ຕາຍ—ຊ່ວຍ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບໍ​ຫຼື​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ​ຕໍ່​ເຈົ້າ? ວິນຍານ​ຂອງ​ຄົນ​ຕາຍ​ມີ​ແທ້ໆ​ບໍ?

ການ​ພິຈາລະນາ​ຂໍ້​ພະຄຳພີ​ປະຈຳ​ວັນ—2018​—ສະບັບ​ຕົວ​ພິມ​ໃຫຍ່

ໃບ​ລາຍການ​ການ​ປະຊຸມ​ໝວດ​ປີ 2017—2018 ທີ່ມີ​ຜູ້ດູແລ​ໝວດ

ຮ້ອງ​ເພງ​​ສັນລະເສີນ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ຢ່າງ​ສຸດ​ຫົວໃຈ—ສະເພາະເນື້ອຮ້ອງ

ມີຜູ້ສ້າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດບໍ?

ຄຳຕອບຂອງ 10 ຄຳຖາມທີ່ໜຸ່ມສາວຖາມ

ໃບ​ເຊີນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການປະຊຸມ​ປະຈຳ​ປະຊາຄົມ

ເຄັດລັບ​ສູ່​ຄວາມ​ສຳເລັດ​ຂອງ​ໄວໜຸ່ມ

ອາທິດ​ສຸດທ້າຍ​ທີ່​ພະເຍຊູ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ເທິງ​ໂລກ

ເນື້ອໃນທີ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊມີການປັບປຸງບາງຢ່າງເຊິ່ງອາດຈະຍັງບໍ່ກົງກັບສິ່ງພິມ.