ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ດົນຕີທີ່ໃຊ້ໃນການນະມັດສະການ

ດາວໂຫລດສຽງເພງຄລິດສະຕຽນທີ່ມ່ວນເຊິ່ງໃຊ້ເພື່ອສັນລະເສີນແລະນະມັດສະການພະເຈົ້າພະເຢໂຫວາ. ສຽງຮ້ອງ ວົງດົນຕີອໍເກດສະຕາແລະສຽງດົນຕີບັນເລງມີພ້ອມໄວ້ເພື່ອໃຫ້ດາວໂຫລດ.

 

ຮ້ອງເພງສັນລະເສີນພະເຢໂຫວາຢ່າງສຸດຫົວໃຈ