ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ດົນຕີ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ນະມັດສະການ

ດາວ​ໂຫລດ​ສຽງ​ເພງ​ຄລິດສະຕຽນ​ທີ່​ມ່ວນ​ເຊິ່ງ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ສັນລະເສີນ​ແລະ​ນະມັດສະການ​ພະເຈົ້າ​ພະ​ເຢໂຫວາ. ສຽງ​ຮ້ອງ ວົງ​ດົນຕີ​ອໍ​ເກດ​ສະ​ຕາ​ແລະ​ສຽງ​ດົນຕີ​ບັນເລງ​ມີ​ພ້ອມ​ໄວ້​ເພື່ອ​ໃຫ້​ດາວ​ໂຫລດ.

 

ຮ້ອງເພງສັນລະເສີນພະເຢໂຫວາຢ່າງສຸດຫົວໃຈ