ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ສິ່ງທີ່ນຳສະເໜີ

ອ່ານຫລືດາວໂຫລດວາລະສານຫໍສັງເກດການ ແລະຕື່ນເຖີດ! ສະບັບຫລ້າສຸດແລະສິ່ງອື່ນໆທີ່ສະເໜີຢູ່ທາງລຸ່ມນີ້.

 

ຮູບແບບ
Grid
List

ວາລະສານ

ຫໍສັງເກດການ (ສະບັບສຶກສາ)

ທັນວາ 2017

ສິ່ງພິມອື່ນໆ

ພວກ​ເຮົາ​ສຶກສາ​ຄຳພີໄບເບິນ​ແນວ​ໃດ?

ໃບ​ລາຍການ​ການ​ປະຊຸມ​ໝວດ​ປີ 2017-2018 ທີ່ມີ​ຜູ້ດູແລ​ໝວດ

Examining the Scriptures Daily—2018—Large Print

ໃບ​​ເຊີນ​​ການ​​ປະຊຸມ​​ພາກ​​ປີ 2017

ຮ້ອງ​ເພງ​​ສັນລະເສີນ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ຢ່າງ​ສຸດ​ຫົວໃຈ

ໃບ​ລາຍ​ການ​ປະຊຸມ​ພາກ​ປີ 2017

'ຜູ້ນີ້ແຫຼະທີ່ພະເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນທັງພະອົງເຈົ້າແລະພະຄລິດ'

"ໂອ້ພະເຢໂຫວາ . . . ຂ້ານ້ອຍວາງໃຈໃນພະອົງ"

"ຫວັງ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ"

ລາຊະອານາຈັກ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ປົກຄອງ​ແລ້ວ!

ເນື້ອໃນທີ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊມີການປັບປຸງບາງຢ່າງເຊິ່ງອາດຈະຍັງບໍ່ກົງກັບສິ່ງພິມ.