ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

Remember Jesus’ Death

Remember Jesus’ Death

ທຸກໆປີ ພະຍານພະເຢໂຫວາຈະລະນຶກເຖິງການເສຍຊີວິດຂອງພະເຍຊູໂດຍເຮັດຕາມທີ່ພະອົງໄດ້ສັ່ງໄວ້. (ລືກາ 22:19, 20) ພວກເຮົາຍິນດີເຊີນທ່ານມາຮ່ວມໃນໂອກາດທີ່ສຳຄັນນີ້. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າຊີວິດແລະການຕາຍຂອງພະເຍຊູເປັນປະໂຫຍດແນວໃດສຳລັບທ່ານ.