ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງສຶກສາຄຳພີໄບເບິນ?

ຄຳພີໄບເບິນໄດ້ຊ່ວຍຫຼາຍລ້ານຄົນທົ່ວໂລກໃຫ້ໄດ້ຮັບຄຳຕອບທີ່ສຳຄັນໃນຊີວິດ. ທ່ານຢາກເປັນຜູ້ໜຶ່ງໃນນັ້ນບໍ?

ພວກເຮົາສຶກສາຄຳພີໄບເບິນແນວໃດ?

ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນທົ່ວໂລກວ່າພະຍານພະເຢໂຫວາຈັດລະບົບການສອນຄຳພີໄບເບິນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ເຊີນມາເບິ່ງວ່າໄດ້ຜົນແນວໃດ?

ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງຢູ່ທີ່ຫໍປະຊຸມລາຊະອານາຈັກ?

ເຊີນເບິ່ງຄຳຕອບດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ

ຂໍສຶກສາຄໍາພີໄບເບິນ

ຂໍສຶກສາຄໍາພີໄບເບິນຕາມເວລາແລະສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານສະດວກ

ການ​ປະຊຸມ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ພະຍານ​ພະ​ເຢໂຫວາ

ພະຍານ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ປະຊຸມ​ກັນ​ຢູ່​ໃສ​ແລະ​ນະມັດສະການ​ແນວ​ໃດ?

ຂໍ້​ມູນ​ໂດຍ​ສັງເຂບ​—ທົ່ວ​ໂລກ

  • 240—ຈຳນວນດິນແດນທີ່ພະຍານພະເຢໂຫວາປະກາດ

  • 8,457,107.8,457,107.8,457,107 —ຈຳນວນພະຍານພະເຢໂຫວາ

  • 10,071,524.10,071,524.10,071,524 —ຈຳນວນນັກສຶກສາຄຳພີໄບເບິນ

  • 20,175,477.20,175,477.20,175,477 —ຈຳນວນຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມເພື່ອລະນຶກເຖິງການເສຍຊີວິດຂອງພະຄລິດ

  • 120,053.120,053 —ຈຳນວນປະຊາຄົມ