• 240—ຈຳນວນ​ດິນແດນ​ທີ່​ພະຍານ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ປະກາດ

  • 8,457,107—ຈຳນວນ​ພະຍານ​ພະ​ເຢໂຫວາ

  • 10,071,524—ຈຳນວນ​ນັກ​ສຶກສາ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ

  • 20,175,477—ຈຳນວນ​ຄົນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະຊຸມ​ເພື່ອ​ລະນຶກ​ເຖິງ​ການ​ເສຍ​ຊີວິດ​ຂອງ​ພະ​ຄລິດ

  • 120,053—ຈຳນວນ​ປະຊາຄົມ