LAKISÁ
Makomi
Elilingi

(Emoniseli 4:11)

 1. 1. Yehova Nzambe, yo nguya mingi,

  Mopesi-pole, yo nde Mozalisi.

  Oy’osal’emonisi nguya n’o;

  Nse mpe likoló eza’ seko.

 2. 2. Bokonzi na yo nd’ezali sembo.

  Yang’olakisi biso mibeko n’o.

  Bwanya na yo, toza’ komon’ango

  Ntango tolandi Liloba n’o.

 3. 3. Bolingo na yo nd’eleki nyonso.

  Yango opesi makabo ebele.

  Nkombo na yo, bizaleli na yo,

  Tokosakola na molende.