Ndenge esakweli yango ekokisamaki epai ya Bayisraele

  • Ezala na nzela ya kozonga na mboka na bango ntango bautaki na Babilone to ntango bakómaki na mokili na bango ya sika, Bayisraele bazalaki na ntina te ya kobanga banyama mabe to bato oyo bazalaki na bizaleli ya bonyama.Ezr 8:21, 22

Ndenge esakweli yango ekokisami na mikolo na biso

  • Boyebi ya Yehova ebongoli bizaleli ya bato. Bato ya mobulu bakómi bato ya kimya. Boyebi ya Nzambe esali paradiso ya elimo na mokili mobimba

Ndenge esakweli yango ekokokisama na mikolo ezali koya

  • Mabele mobimba ekokóma paradiso, esika moko ya kimya, kaka ndenge Nzambe akanaki na ebandeli. Ekelamu moko te, ezala moto to nyama, ekozala likama mpo na basusu

Boyebi ya Nzambe ebongolaki Paulo

  • Ntango azalaki Mofarisai na nkombo Saulo, azalaki na bizaleli ya bonyama.1Ti 1:13

  • Boyebi ya sikisiki ebongolaki bizaleli na ye.Kol 3:8-10