14:2, 4, 9

Kopesa Yehova oyo ozali na yango ya malamu koleka esepelisaka ye mpe ekomemela yo matomba

BOYOKANI NA YO NA YEHOVA

  1. Opesaka Yehova mbeka ya lisanzoli

  2. Yehova alimbisaka yo, andimaka yo mpe akokóma moninga na yo

  3. Ozwaka matomba oyo eutaka na kotosa mibeko ya Yehova, mpe etindaka yo osanzola ye lisusu mingi

Ndenge nini nakoki kopesa Yehova oyo nazali na yango ya malamu koleka?