Na ntembe mokitani moko ya Asafe, na eleko ya Mokonzi Davidi, nde akomaki Nzembo 83. Loyembo yango ekomamaki ntango bikólo ya banguna bakanelaki basaleli ya Yehova.

83:1-5, 16

  • Na libondeli na ye, mokomi ya nzembo alobelaki mingi nkombo ya Yehova mpe boyangeli na ye na esika alobela libateli na ye moko

  • Lelo, basaleli ya Yehova bazali kokutana na makambo ndenge na ndenge. Koyika mpiko mpe kotikala sembo ekokumisa Yehova

83:18

  • Yehova alingi tóyeba nkombo na ye

  • Makambo oyo tozali kosala esengeli komonisa ete Yehova nde Moto oyo aleki ntina na bomoi na biso