Nzembo 52-59 emonisi ndenge oyo Davidi azalaki koyoka mpo na mikakatano oyo akutanaki na yango. Kasi, akobaki kotyela Yehova motema na bantango wana ya mpasi. (Nz 54:4; 55:22) Asanzolaki mpe Yehova mpo na liloba na Ye. (Nz 56:10) Yo mpe ozali kokolisa kondima ya ndenge wana mpe koyekola kotyela Nzambe motema? Olukaka lisalisi na Liloba na ye na ntango ya mikakatano? (Mas 2:6) Bavɛrsɛ nini esalisaki yo ntango . . .

  • olɛmbaki nzoto to okómaki mawamawa?

  • obɛlaki?

  • ndeko moko apesaki yo nkanda?

  • okutanaki na botɛmɛli?