Davidi nde akomaki Nzembo 51 ntango mosakoli Natane asololaki na ye mpo na lisumu monene oyo asalaki na Bate-sheba. Lisosoli ya Davidi etungisaki ye, mpe na komikitisa, ayambolaki lisumu na ye.2Sa 12:1-14.

Atako Davidi asalaki lisumu, akokaki kozongisa boyokani na ye na Nzambe

51:3, 4, 8-12, 17

  • Liboso abongola motema mpe ayambola lisumu na ye, lisosoli na ye etikaki ye kimya te

  • Atungisamaki mingi mpo boyokani na ye na Nzambe ebebaki mpe amiyokaki lokola moto mikuwa ebukani

  • Azalaki mpenza na mposa bálimbisa ye, azongisa boyokani na Nzambe, mpe azongela esengo na ye ya kala

  • Na komikitisa, asɛngaki Yehova asalisa ye akóma na motema ya botosi

  • Atyaki motema ete Yehova akolimbisa ye