LINƆ́NGI YA MOSƐNZƐLI

Motuna: Bato mingi bayebi maloba oyo, yo mpe oyebi yango?

Vɛrsɛ: Yn 3:16

Okoki koloba boye: Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli oyo elimboli ndenge mpasi oyo Yesu amonaki mpe liwa na ye ekoki kopesa yo matomba.

LINƆ́NGI YA MOSƐNZƐLI (Lokasa ya nsuka)

Motuna: Talá motuna oyo mpe biyano oyo bato mingi bapesaka. [Tángá motuna ya liboso ná makanisi oyo batye wana.] Okopesa eyano nini?

Vɛrsɛ: Mt 4:1-4

Okoki koloba boye: Lokola Zabolo asololaki na Yesu mpe amekaki ye, Zabolo azali mpenza ekelamu ya solo kasi azali te elembo moko boye ya makambo ya mabe. Wapi makambo mosusu Biblia elobi mpo na Zabolo? Lisolo oyo elobeli yango.

KOKABOLA LOKASA YA LIBYANGI YA EKANISELI

Okoki koloba boye: Tozali kokabola lokasa ya libyangi oyo mpo na likita moko ya ntina mingi. [Pesá moto yango lokasa ya libyangi.] Na mokolo ya 23/03/2016, bamilio ya bato na mokili mobimba bakoyangana mpo na kokanisa liwa ya Yesu Kristo mpe kolanda diskur moko ofele oyo euti na Biblia; diskur yango ekomonisa ndenge liwa na ye ememeli biso matomba. Lokasa ya libyangi oyo emonisi ngonga mpe esika oyo likita yango ekosalema epai na biso. Tosɛngi yo oya soki likoki ezali.

KOMÁ MALOBA NA YO MOKO YA KOBANDA LISOLO

Landá makanisi oyo bapesi likoló mpo na kobongisa ndenge na yo moko ya kobanda lisolo na mosala ya kosakola.