“Azalaki kotyolama mpe bato bazalaki kokima ye . . . Tomonaki ete azali moto oyo Nzambe apesi etumbu, abɛti mpe amonisi mpasi”

53:3-5

  • Bato batyolaki Yesu mpe balobaki ete afingi Nzambe. Bato mosusu balobaki ete Nzambe apesaki ye etumbu, lokola nde apesaki ye maladi moko mabe

“Yehova ye moko asepelaki konyata ye; . . . mpe na lobɔkɔ na ye, likambo oyo esepelisaka Yehova ekolonga”

53:10

  • Na ntembe te, Yehova ayokaki mpasi komona ndenge babomaki Mwana na ye. Kasi asepelaki komona ndenge Yesu atikalaki sembo tii na nsuka. Liwa ya Yesu epesaki eyano na ntembe oyo Satana abimisaki na oyo etali bosembo ya basaleli ya Nzambe mpe ememelaki bato oyo babongoli motema matomba. Na yango, esalisaki na kokokisa “mokano ya Yehova”