Biblia esakolaki ete Satana akonyokola biso mpo tótika mosala ya kosakola. (Yn 15:20; Em 12:17) Ndenge nini tokoki kosalisa bandeko na biso ya mikili mosusu oyo bazali na minyoko, tokoki kobondela mpo na bango. “Lilɔmbɔ ya moyengebene ezalaka na bokasi mingi.”Yk 5:16.

Tokoki kosɛnga nini na mabondeli yango? Tokoki kosɛnga Yehova apesa bandeko yango mpiko mpe asalisa bango mpo bábanga te. (Yis 41:10-13) Tokoki mpe kobondela mpo bakonzi ya Leta bázala na makanisi ya malamu mpo na mosala ya kosakola, “mpo tókoba kozala na bomoi ya kimya mpe ya mobulu te”1Ti 2:1, 2.

Ntango Paulo ná Petro bazalaki konyokwama, bakristo ya siɛklɛ ya liboso batángaki nkombo na bango na libondeli. (Mis 12:5; Ro 15:30, 31) Soki toyebi nkombo ya bandeko nyonso te oyo bazali konyokwama lelo, na mabondeli na biso tokoki ata kotánga lisangá na bango, ekólo, to mboka na bango!

Komá nkombo ya mikili epai bazali konyokola bandeko, oyo olingi kobondela mpo na bango