Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Yosua 9:1-27

9  Mpe esalemaki boye: ntango kaka bakonzi+ nyonso oyo bazalaki na ngámbo oyo ya Yordani na etúká ya ngombangomba mpe na Shefela mpe pembenipembeni nyonso ya bokula ya Mbu Monene+ mpe na liboso ya Libá,+ Bahiti+ ná Baamore, Bakanana,+ Baperizi,+ Bahivi ná Bayebusi,+ bayokaki likambo yango,  babandaki koyangana bango nyonso na likanisi se moko ya kobunda na Yosua mpe Yisraele.+  Mpe bato oyo bafandi na Gibeone+ bayokaki makambo oyo Yosua asalaki Yeriko+ mpe Ai.+  Bongo, na likanisi na bango moko, basalaki na mayele+ mpe bakendaki kozwa biloko ya kolya mpe bakamataki basaki oyo ebebabebá mpo na bampunda na bango, milangi ya vinyo ya mposo ya nyama oyo elɛmbalɛmbá mpe epasuká mpe bakangakangá,+  mpe, na makolo na bango, balataki basandale oyo ebebabebá mpe oyo babambabambá, mpe balataki na nzoto na bango bilamba oyo ebebabebá, mpe mampa na bango nyonso oyo bamemaki ezalaki oyo ekaukakauká mpe epanzanapanzaná.  Bongo bakendaki epai ya Yosua na kaa ya Gilgale+ mpe balobaki na ye mpe na mibali ya Yisraele boye: “Touti na mokili moko mosika. Mpe sikoyo, bósala kondimana+ ná biso.”  Na yango, mibali ya Yisraele balobaki na Bahivi+ boye: “Mbala mosusu bofandaka nde penepene na biso. Bongo ndenge nini tokosala kondimana ná bino?”+  Bango balobaki na Yosua boye: “Tozali basaleli na yo.”+ Na yango, Yosua alobaki na bango ete: “Bino banani, mpe bouti wapi?”  Mpe bango balobaki na ye: “Basaleli na yo bauti na mokili moko mosika+ mpenza mpo na nkombo+ ya Yehova Nzambe na yo, mpamba te toyokaki nsango ya lokumu na ye mpe nyonso oyo asalaki na Ezipito,+ 10  mpe makambo nyonso oyo asalaki bakonzi mibale ya Baamore oyo bazalaki na ngámbo mosusu ya Yordani, elingi koloba, Sihone+ mokonzi ya Heshibone mpe Oge+ mokonzi ya Bashane, oyo azalaki na Ashetarote.+ 11  Yango wana, bankumu na biso mpe bato nyonso oyo bafandi na mokili na biso balobaki na biso boye:+ ‘Bózwa biloko ya kolya mpo na mobembo mpe bókende kokutana na bango, mpe bosengeli koloba na bango boye: “Tozali basaleli na bino.+ Mpe sikoyo, bósala kondimana ná biso.”’+ 12  Mampa na biso oyo, ezalaki mɔtɔ ntango tozwaki yango na bandako na biso mpo na kolya na mobembo, mokolo tobimaki mpo na koya awa epai na bino, mpe sikoyo, talá! ekaukikauki mpe epanzanipanzani.+ 13  Mpe talá milangi oyo ya vinyo ya mposo ya nyama, totondisaki yango ntango ezalaki naino ya sika, mpe, talá! epasukipasuki,+ mpe bilamba na biso oyo ná basandale, enzuluki mpo mobembo ezalaki molai mingi.” 14  Na yango, mibali ya Yisraele bazwaki ndambo ya biloko ya kolya ya bato yango, kasi batunaki Yehova te.+ 15  Mpe Yosua ayokanaki na bango+ mpe asalaki kondimana ná bango mpo na kotika bango na bomoi, bongo bankumu+ ya liyangani balapelaki bango ndai.+ 16  Mpe esalemaki boye: na nsuka ya mikolo misato, nsima ya kosala kondimana ná bango, bayaki koyoka ete bato yango bazalaki mosika na bango te mpe bazalaki nde kofanda penepene na bango. 17  Bongo bana ya Yisraele basimbaki nzela mpe bakendaki na bingumba na bango na mokolo ya misato, mpe bingumba na bango ezalaki Gibeone+ ná Kefira,+ Beerote+ ná Kiriate-yearime.+ 18  Mpe bana ya Yisraele babɛtaki bango te, mpo bankumu ya liyangani balapelaki bango ndai+ na nkombo ya Yehova Nzambe ya Yisraele.+ Bongo liyangani mobimba babandaki koimaima mpo na bankumu yango.+ 19  Na yango, bankumu nyonso balobaki na liyangani mobimba boye: “Biso, tolapelaki bango ndai na nkombo ya Yehova Nzambe ya Yisraele, mpe sikoyo tozali na ndingisa te ya kosala bango mabe.+ 20  Talá oyo tokosala bango atako tokotika bango na bomoi, mpo nkanda ya Nzambe eyela biso te mpo na ndai oyo tolapelaki bango.”+ 21  Bongo bankumu balobaki na bango ete: “Bázala na bomoi mpe bákóma balɔkɔti ya nkoni mpe batoki ya mai mpo na liyangani mobimba,+ ndenge bankumu balakaki bango.”+ 22  Sikoyo Yosua abengaki bango mpe asololaki na bango boye: “Mpo na nini bokosaki biso, bolobi: ‘Tozali mpenza mosika na bino,’+ nzokande bofandi na kati na biso mpenza?+ 23  Mpe sikoyo bolakelami mabe,+ mpe bakolongola bino soki moke te na boombo+ mpe na mosala ya kolɔkɔta nkoni mpe ya kotoka mai mpo na ndako ya Nzambe na ngai.”+ 24  Bango bapesaki Yosua eyano mpe balobaki boye: “Mpo bayebisaki basaleli na yo polele ete Yehova Nzambe na yo apesaki Moize mitindo ete apesa bino mokili oyo mobimba mpe asilisa nyɛɛ bato nyonso oyo bafandaki na mokili yango liboso na bino,+ mpe tokómaki kobanga mingi mpo na milimo na biso likoló na bino.+ Yango wana tosalaki bongo.+ 25  Mpe sikoyo, biso oyo na lobɔkɔ na yo. Salá biso ndenge emonani malamu mpe sembo na miso na yo.”+ 26  Mpe asalaki bango bongo mpe abikisaki bango na lobɔkɔ ya bana ya Yisraele, mpe babomaki bango te.+ 27  Bongo na mokolo wana, Yosua akómisaki+ bango balɔkɔti ya nkoni mpe batoki ya mai mpo na liyangani+ mpe mpo na etumbelo ya Yehova, tii na mokolo ya lelo, na esika oyo Ye akopona.+

Maloba na nse