Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Yosua 8:1-35

8  Na nsima, Yehova alobaki na Yosua boye: “Kobanga te mpe kozala na nsɔmɔ te.+ Kamatá elongo na yo bato nyonso ya etumba mpe tɛlɛmá, matá na Ai. Talá, napesi na lobɔkɔ na yo mokonzi ya Ai mpe bato na ye mpe engumba na ye mpe mokili na ye.+  Mpe osengeli kosala Ai mpe mokonzi na yango ndenge osalaki Yeriko mpe mokonzi na yango.+ Kaka nde, bokoki kopunza biloko na yango mpe banyama na yango ya mboka mpo na bino moko.+ Tyá bato na yo bábombana na nsima ya engumba mpo na kobunda na yango.”+  Bongo Yosua mpe bato nyonso ya etumba+ batɛlɛmaki mpo na komata na Ai, mpe Yosua aponaki mibali nkóto ntuku misato (30 000), bilombe ya nguya,+ mpe atindaki bango na butu.  Mpe apesaki bango mitindo ete: “Talá, bino bóbatama+ na nsima ya engumba mpo na kobunda na yango. Bókende mosika mingi te na engumba yango, mpe bino nyonso bosengeli komilɛngɛla.  Bongo ngai ná bato nyonso oyo bazali elongo na ngai, tokopusana penepene na engumba. Mpe ekosalema mpenza boye: soki babimi mpo na kokutana na biso lokola na mbala ya liboso,+ biso tokokima liboso na bango.  Mpe bakobima mpe bakolanda biso kino tokobenda bango mosika na engumba, mpamba te bakoloba ete: ‘Bakimi biso lokola na mbala ya liboso.’+ Mpe biso tokokima bango.  Bongo bino, bokobima na esika oyo bobombanaki, mpe bokozwa engumba yango; Yehova Nzambe na bino akozanga te kopesa yango na mabɔkɔ na bino.+  Mpe ekosalema mpenza boye: ntango kaka bozwi engumba, bokotya mɔtɔ na engumba yango.+ Bosengeli kosala kaka ndenge Yehova alobaki. Talá, napesi bino mitindo.”+  Nsima na yango, Yosua atindaki bango bákende mpe batambolaki tii na esika ya kobombana mpe batyaki kaa na esika oyo ekaboli Betele ná Ai, na wɛsti ya Ai, wana Yosua alalaki na butu yango na kati ya bato. 10  Bongo Yosua alamukaki ntɔngɔntɔngɔ+ mpe atalatalaki bato ya etumba mpe amataki na Ai, ye ná bankumu ya Yisraele, liboso ya bato ya etumba. 11  Mpe bato nyonso ya etumba+ oyo bazalaki ná ye bamataki, mpo bápusana pene mpe bákóma na liboso ya engumba yango, mpe batyaki kaa na nɔrdi ya Ai, mpe lobwaku ezalaki kati na bango mpe Ai. 12  Na ntango wana kaka, azwaki mibali soki nkóto mitano (5 000) mpe atyaki bango bábombana+ kati na Betele+ mpe Ai, na wɛsti ya engumba yango. 13  Bongo batyaki basoda mingi na nɔrdi ya engumba+ mpe basoda ya milɔngɔ ya nsukansuka na wɛsti ya engumba yango,+ mpe Yosua akendaki na butu wana na katikati ya lobwaku yango ya patatalu. 14  Mpe esalemaki boye: ntango kaka mokonzi ya Ai amonaki yango, mibali ya engumba basalaki mbangu mpe balamukaki ntɔngɔntɔngɔ mpe babimaki, ye ná bato na ye nyonso ya etumba, mpo na kokutana na Yisraele mpe kobunda, na ntango oyo etyamaki, na liboso ya mokili patatalu oyo ekauká. Nde ye, ayebaki te ete bato babombanaki na nsima ya engumba mpo na kobunda na ye.+ 15  Ntango Yosua mpe Yisraele mobimba basali lokola babɛtami liboso na bango,+ bakimaki na nzela ya esobe.+ 16  Na yango, babelelaki bato nyonso oyo bazalaki na engumba mpo bálanda bango, mpe balandaki Yosua mpe babendamaki mosika na engumba.+ 17  Ata mobali moko te atikalaki na Ai mpe na Betele, oyo abimaki te mpo na kolanda Yisraele, bongo batikaki engumba polele mpenza mpe balandaki Yisraele. 18  Sikoyo Yehova alobaki na Yosua boye: “Sembolá likɔnga moke oyo ezali na lobɔkɔ na yo na ngámbo ya Ai,+ mpo nakopesa engumba yango na lobɔkɔ na yo.”+ Bongo Yosua asembolaki likɔnga moke oyo ezalaki na lobɔkɔ na ye na ngámbo ya engumba yango. 19  Mpe bato oyo babombanaki babimaki nokinoki na bisika na bango, mpe babandaki kopota mbangu na ntango oyo ye asembolaki lobɔkɔ na ye, mpe bakɔtaki na engumba mpe bazwaki yango.+ Na nsima, basalaki nokinoki mpe batyaki mɔtɔ na engumba.+ 20  Mpe mibali ya Ai babalukaki mpe batalaki, mpe bamonaki molinga ya engumba ezalaki komata na likoló, mpe bazalaki lisusu na makasi te ya kokima epai boye to boye. Mpe bato oyo bazalaki kokima na esobe babalukelaki baoyo bazalaki kolanda bango. 21  Mpe Yosua ná Yisraele mobimba bamonaki ete bato oyo babombanaki+ bazwi engumba, mpe ete molinga ya engumba ezalaki komata, bongo babalukaki mpe babandaki koboma mibali ya Ai. 22  Mpe baoyo babombanaki babimaki na engumba mpo na kokutana na bango, bongo bato ya Ai bakómaki na katikati ya bato ya Yisraele, bamosusu na ngámbo oyo mpe bamosusu na ngámbo oyo kuna, mpe babomaki bango kino moto ata moko te abikaki to akimaki.+ 23  Mpe bakangaki mokonzi+ ya Ai wana azalaki naino na bomoi mpe bamemaki ye epai ya Yosua. 24  Mpe esalemaki boye: ntango Yisraele ezalaki kosilisa koboma bato nyonso oyo bafandi na Ai na esobe, na mokili oyo ekauká esika balandaki bango, bato yango bazalaki kokwea se kokwea na mopanga bango nyonso tii ntango basilaki nyɛɛ. Nsima na yango, Yisraele mobimba ezongaki na Ai mpe ebɛtaki yango na mopanga. 25  Mpe bato nyonso oyo bakweaki mokolo yango, banda na mobali tii na mwasi, bazalaki bato nkóto zomi na mibale (12 000), bato nyonso ya Ai. 26  Mpe Yosua azongisaki te lobɔkɔ na ye oyo asembolaki na yango likɔnga+ moke tii ntango asilisaki koboma bato nyonso oyo bafandi na Ai.+ 27  Kaka banyama ya mboka mpe biloko ya engumba yango nde Yisraele bapunzaki mpo na bango moko, na kolanda liloba ya Yehova oyo apesaki Yosua mitindo.+ 28  Bongo Yosua atumbaki Ai mpe akómisaki yango libondo ya putulu kino na ntango oyo etyami ndelo te,+ lokola esika etikali mpamba tii na mokolo ya lelo. 29  Mpe akakisaki mokonzi ya Ai+ na nzete tii na ntango ya mpokwa;+ mpe ntango moi elingaki kolala, Yosua apesaki mitindo, mpe bakitisaki nzoto+ na ye na nzete mpe babwakaki yango na esika ya kokɔta na porte ya engumba yango mpe batɛlɛmisaki libondo monene ya mabanga likoló na ye, mpe ezali kuna tii na mokolo ya lelo. 30  Ezalaki na ntango yango nde Yosua atongaki etumbelo+ moko mpo na Yehova Nzambe ya Yisraele, na Ngomba Ebala,+ 31  ndenge Moize mosaleli ya Yehova apesaki mitindo na bana ya Yisraele, ndenge ekomami na buku ya mobeko+ ya Moize ete: “Etumbelo ya mabanga ya mibimba oyo ata esaleli moko te ya ebende eleká likoló na yango”;+ mpe bapesaki Yehova makabo ya kotumba likoló na yango mpe bakabaki bambeka ya boyokani.+ 32  Na nsima, akomaki+ likoló ya mabanga yango mobeko ya Moize oyo akomaki liboso ya bana ya Yisraele.+ 33  Mpe Yisraele mobimba, bankumu na bango,+ bakapita ná basambisi na bango batɛlɛmaki ngámbo na ngámbo ya Sanduku, liboso ya banganga-nzambe,+ Balevi, oyo bazalaki komema sanduku ya kondimana ya Yehova,+ moto oyo afandi mopaya mpe mwana-mboka,+ ndambo na bango liboso ya Ngomba Gerizime+ mpe ndambo na bango mosusu liboso ya Ngomba Ebala,+ (ndenge Moize, mosaleli ya Yehova, apesaki mitindo,)+ mpo na kopambola+ naino bato ya Yisraele. 34  Nsima na yango, atángaki na mongongo makasi maloba nyonso ya mobeko,+ lipamboli+ mpe elakeli mabe,+ na kolanda nyonso oyo ekomami na buku ya mobeko. 35  Na maloba nyonso oyo Moize apesaki mitindo, ezalaki ata na moko te oyo Yosua azangaki kotánga na mongongo makasi liboso ya lisangá mobimba ya Yisraele,+ elongo na basi,+ bana+ mpe bato oyo bafandi bapaya+ oyo bazalaki kotambola katikati na bango.

Maloba na nse