Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Yosua 7:1-26

7  Mpe bana ya Yisraele basalaki likambo moko ya kozanga bosembo na eloko oyo esengelaki kobebisama, na ndenge Akana+ mwana ya Karami, mwana ya Zabedi, mwana ya Zera, moto ya libota ya Yuda, azwaki ndambo ya biloko oyo esengelaki kobebisama.+ Mpo na yango, nkanda ya Yehova engalelaki bana ya Yisraele.+  Na nsima, uta na Yeriko, Yosua atindaki bato bákende na Ai,+ oyo ezali penepene na Bete-avene,+ na ɛsti ya Betele,+ mpe alobaki na bango boye: “Bómata mpe bónɔnga mokili yango.” Bongo, bato yango bamataki mpe banɔngaki Ai.+  Nsima na yango, bazongaki epai ya Yosua mpe balobaki na ye ete: “Bato nyonso bámata te. Mibali soki nkóto mibale (2 000) to nkóto misato (3 000) bámata mpe bábɛta Ai. Kotinda bato nyonso kuna te, okolɛmbisa bango mpamba, mpo bato yango bazali mingi te.”  Bongo mibali soki nkóto misato (3 000) kati ya bato bamataki kuna, kasi bakimaki liboso ya bato ya Ai.+  Mpe bato ya Ai babomaki mibali soki ntuku misato na motoba (36) kati na bango, mpe balandaki+ bango banda na liboso ya porte tii na Shebarime mpe bakobaki koboma bango nzelanzela wana bazalaki kokita ngomba. Na yango, motema ya bato ya Yisraele ebandaki konyangwa mpe ekómaki lokola mai.+  Bongo Yosua apasolaki bilamba mpe akweaki elongi na nse+ liboso ya sanduku ya Yehova tii na mpokwa, ye ná bankumu ya Yisraele, mpe bazalaki se kotya putulu na mitó na bango.+  Na nsima, Yosua alobaki boye: “Aa! Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, mpo na nini okatisaki bato oyo Yordani, kaka mpo na kopesa biso na lobɔkɔ ya Baamore mpo báboma biso? Soki tóponaka na biso ata kotikala na ngámbo mosusu ya Yordani!+  Limbisá ngai, Ee Yehova, kasi naloba nini awa Yisraele apesi banguna na ye mokɔngɔ?  Bakanana mpe bato nyonso oyo bafandi na mokili oyo bakoyoka yango, mpe ya solo bakozinga biso mpe bakolongola nkombo na biso na mabele;+ mpe okosala nini mpo na nkombo na yo monene?”+ 10  Bongo Yehova alobaki na Yosua ete: “Yo, tɛlɛmá! Mpo na nini ozali kokwea elongi na nse? 11  Yisraele asali lisumu, babuki mpe kondimana+ na ngai oyo napesaki bango mitindo; bazwi mpe ndambo ya biloko oyo esengelaki kobebisama,+ mpe lisusu bayibi,+ mpe babombi yango+ mpe batye yango kutu na kati ya biloko na bango moko.+ 12  Yango wana bana ya Yisraele bakokoka kotɛlɛma te liboso ya banguna na bango.+ Bakopesa nde banguna na bango mokɔngɔ, mpamba te bakómi eloko oyo esengeli kobebisama. Nakozala na bino lisusu te soki bobebisi te na kati na bino eloko oyo esengeli kobebisama.+ 13  Tɛlɛmá! Santisá bato,+ mpe osengeli koloba boye: ‘Bómisantisa lobi, mpamba te Yehova Nzambe ya Yisraele alobi boye: “Eloko oyo esengeli kobebisama ezali na kati na yo, Ee Yisraele.+ Okokoka te kotɛlɛma liboso ya banguna na yo tii ntango bokolongola na kati na bino eloko oyo esengeli kobebisama. 14  Mpe bosengeli koya na ntɔngɔ, etuluka na etuluka, mpe ekosalema mpenza boye: etuluka oyo Yehova akozwa+ ekopusana pene, libota na libota, mpe libota oyo Yehova akozwa ekopusana pene, ndako na ndako, mpe ndako oyo Yehova akozwa ekopusana pene, mobali makasi na mobali makasi. 15  Mpe ekosalema mpenza boye: moto oyo akozwama na eloko oyo esengeli kobebisama akotumbama na mɔtɔ,+ ye ná nyonso oyo azali na yango, mpamba te abuki kondimana+ ya Yehova mpe asali likambo moko ya bozoba mpe ya nsɔni na Yisraele.”’”+ 16  Bongo Yosua alamukaki ntɔngɔntɔngɔ mpe asɛngaki Yisraele bápusana pene, libota na yango mokomoko, mpe libota ya Yuda ezwamaki. 17  Na nsima, asɛngaki mabota ya Yuda epusana pene mpe azwaki libota ya Bazera,+ na nsima asɛngaki libota ya Bazera epusana pene, mobali makasi na mobali makasi, mpe Zabedi azwamaki. 18  Na nsuka, asɛngaki bato ya ndako na ye bápusana pene, mobali makasi na mobali makasi, mpe Akana mwana ya Karami, mwana ya Zabedi, mwana ya Zera, ya libota ya Yuda, azwamaki.+ 19  Bongo Yosua alobaki na Akana boye: “Mwana na ngai, nabondeli yo, pesá Yehova Nzambe ya Yisraele+ nkembo mpe yambolá epai na ye,+ mpe yebisá ngai,+ nabondeli yo: Likambo nini osali? Kobombela+ ngai yango te.” 20  Na yango, Akana apesaki Yosua eyano mpe alobaki boye: “Ya solo ngai nde nasaleli Yehova Nzambe ya Yisraele lisumu,+ nasalaki boye na boye. 21  Ntango namonaki+ na biloko ya kopunza elamba moko ya lokumu oyo euti na Shinare,+ elamba moko ya kitoko, mpe shekele nkama mibale (200) ya palata mpe eteni ya wolo, oyo ezali na kilo ya shekele ntuku mitano (50), bongo nalulaki yango+ mpe nazwaki yango;+ mpe talá! ebombami na mabele na katikati ya hema na ngai, ná mbongo na nse na yango.”+ 22  Na mbala moko, Yosua atindaki bato, mpe bakendaki mbangu tii na hema yango, mpe talá! biloko yango ebombamaki na kati ya hema na ye, ná mbongo na nse na yango. 23  Bongo, bazwaki yango na katikati ya hema yango mpe bamemaki yango epai ya Yosua mpe bana nyonso ya Yisraele mpe basopaki yango liboso ya Yehova. 24  Sikoyo, Yosua ná bana nyonso ya Yisraele elongo na ye, bazwaki Akana+ mwana ya Zera mpe palata, elamba ya lokumu mpe eteni ya wolo,+ bana na ye ya mibali mpe bana na ye ya basi mpe ngɔmbɛ na ye, mpunda na ye, etonga na ye, hema na ye ná nyonso oyo azalaki na yango mpe bamemaki bango na lobwaku ya patatalu ya Akore.+ 25  Bongo Yosua alobaki: “Mpo na nini omemeli biso mpasi?+ Yehova akomemela yo mpasi na mokolo ya lelo.” Na yango, Yisraele mobimba babandaki kobamba ye mabanga,+ na nsima batumbaki bango na mɔtɔ.+ Ndenge wana nde babambaki bango na mabanga. 26  Mpe batɛlɛmisaki libondo monene ya mabanga likoló na ye, oyo ezali kuna tii na mokolo ya lelo.+ Na yango, Yehova atikaki nkanda na ye ya kongala.+ Yango wana, esika yango ebengami Lobwaku ya Patatalu ya Akore,+ tii na mokolo ya lelo.

Maloba na nse