Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Yosua 23:1-16

23  Mpe esalemaki boye: mikolo mingi nsima ya kopemisa oyo Yehova apemisaki+ Yisraele liboso ya banguna na bango ya zingazinga, ntango Yosua akómaki mobange mpe mbula na ye epusanaki,+  Yosua abengisaki Yisraele mobimba,+ mikóló na yango mpe bankumu na yango mpe basambisi na yango mpe bakapita na yango,+ mpe alobaki na bango boye: “Ngai nakómi mobange, mbula na ngai epusani.  Mpe bino, bomoni nyonso oyo Yehova Nzambe na bino asali bikólo oyo nyonso mpo na bino,+ mpamba te Yehova Nzambe na bino nde moto azalaki kobundela bino.+  Talá, na nzela ya mbɛsɛ,+ nakaboleli bino bikólo oyo etikali mpo ezala libula mpo na mabota na bino, bakisá mpe bikólo nyonso oyo nabomaki,+ banda na Yordani tii na Mbu Monene epai moi elalaka.+  Mpe Yehova Nzambe nde moto azalaki kobengana bango liboso na bino,+ mpe abɔtɔlaki bango mokili na bango mpo na bino, mpe bozwaki mokili na bango, ndenge Yehova Nzambe na bino alakaki bino.+  “Mpe bosengeli kozala na mpiko+ mpenza mpo na kotosa mpe kosalela nyonso oyo ekomami na buku+ ya mobeko ya Moize ete bópɛngwa na yango soki moke te mpo na kokende na lobɔkɔ ya mobali to na lobɔkɔ ya mwasi,+  ete bókɔta soki moke te na bikólo yango,+ oyo etikali esika moko na bino. Mpe bosengeli te kotánga nkombo ya banzambe+ na bango to kolapa ndai na nkombo na bango,+ mpe bosengeli te kosalela bango to kogumbamela bango.+  Kasi bokokangama+ nde na Yehova Nzambe na bino, ndenge bosali yango tii na mokolo ya lelo.  Mpe Yehova akobengana bikólo ya minene mpe ya nguya liboso na bino.+ (Mpe bino, moto moko te akokaki kotɛlɛma liboso na bino tii na mokolo ya lelo.)+ 10  Moto moko mpamba kati na bino akobengana bato nkóto (1 000),+ mpo Yehova Nzambe na bino nde moto azali kobundela bino,+ ndenge alakaki bino.+ 11  Mpe bosengeli kokeba+ ntango nyonso mpo na milimo na bino ete bólinga Yehova Nzambe na bino.+ 12  “Kasi soki bomeki kozonga nsima+ mpe kokangama na bato ya bikólo yango, oyo batikali,+ oyo bafandi esika moko na bino, mpe soki bosali kondimana ya libala+ elongo na bango mpe soki bokɔti na kati na bango, mpe bango na kati na bino, 13  bóyeba mpenza ete Yehova Nzambe na bino akobɔtɔla mokili ya bikólo yango mpo na bino lisusu te;+ mpe bakokómela bino monyama mpe motambo, fimbo na mipanzi na bino+ mpe banzubɛ na miso na bino, kino bokosila nyɛɛ na mokili malamu oyo Yehova Nzambe na bino apesi bino.+ 14  “Sikoyo, talá! Nazali lelo kokende na nzela ya bato nyonso,+ mpe boyebi malamu na mitema na bino nyonso mpe na milimo na bino nyonso ete na maloba nyonso ya malamu oyo Yehova Nzambe na bino alobaki na bino, ata liloba moko te ezangaki kokokisama. Yango nyonso ekokisamaki mpo na bino. Ata liloba moko te ezangaki kokokisama.+ 15  Mpe ekosalema mpenza boye: kaka ndenge liloba nyonso ya malamu oyo Yehova Nzambe na bino alobaki na bino ekokisamaki epai na bino,+ ndenge moko mpe Yehova akoyeisela bino liloba nyonso ya mabe kino akosilisa bino nyɛɛ na mokili malamu oyo Yehova Nzambe na bino apesi bino,+ 16  mpamba te bobuki kondimana ya Yehova Nzambe na bino, oyo apesaki bino mitindo mpo na yango, mpe bokei kosalela banzambe mosusu mpe kogumbamela bango.+ Mpe nkanda ya Yehova ekopelela bino mpenza,+ mpe, nokinoki, bokokufa mpenza na mokili malamu oyo ye apesi bino.”+

Maloba na nse