Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Yosua 22:1-34

22  Na ntango yango, Yosua abengaki Barubene mpe Bagade mpe ndambo ya libota ya Manase+  mpe alobaki na bango boye: “Bino, bosali nyonso oyo Moize mosaleli ya Yehova apesaki bino mitindo,+ mpe botosaki mongongo na ngai na nyonso oyo napesaki bino mitindo.+  Botiki bandeko na bino te na boumeli ya ebele ya mikolo oyo nyonso+ tii lelo, mpe bokokisaki mokumba na ndenge botosaki mitindo ya Yehova Nzambe na bino.+  Mpe sikoyo, Yehova Nzambe na bino apesi bandeko na bino bopemi, ndenge alakaki bango.+ Bongo sikoyo, bóbaluka mpe bókende na bahema na bino na mokili na bino, oyo Moize mosaleli ya Yehova apesaki bino na ngámbo mosusu ya Yordani.+  Kaka nde, bókeba ete bókokisa mitindo+ mpe mobeko oyo Moize mosaleli ya Yehova apesaki bino ete bólinga Yehova Nzambe na bino+ mpe bótambola na banzela+ na ye nyonso mpe bótosa mitindo+ na ye mpe bókangama na ye+ mpe bósalela+ ye na motema na bino mobimba+ mpe na molimo na bino mobimba.”+  Na yango, Yosua apambolaki+ bango mpe atikaki bango bákende na bahema na bango.  Mpe Moize apesaki ndambo ya libota ya Manase likabo na Bashane,+ mpe Yosua apesaki ndambo mosusu ya libota yango likabo esika moko na bandeko na bango na ngámbo ya Yordani na wɛsti.+ Bongo ntango Yosua atikaki bango bákende na bahema na bango, apambolaki mpe bango.  Mpe alobaki na bango lisusu boye: “Bózonga na bahema na bino na bomɛngo mingi mpe na bibwɛlɛ ebele mpenza, na palata mpe wolo mpe motako mpe bibende mpe bilamba mingi mpenza.+ Bózwa biloko oyo bopunzaki+ epai ya banguna na bino mpe bókabola yango na bandeko na bino.”  Nsima na yango, bana ya Rubene mpe bana ya Gade mpe ndambo ya libota ya Manase bazongaki mpe batikaki bana mosusu ya Yisraele na Shilo, oyo ezali na kati ya mokili ya Kanana, mpo na kokende na mokili ya Gileade,+ na mokili na bango, esika batyamaki, na kolanda etinda oyo Yehova apesaki na nzela ya Moize.+ 10  Ntango bakómaki na bitúká ya Yordani oyo ezalaki na mokili ya Kanana, bana ya Rubene mpe bana ya Gade mpe ndambo ya libota ya Manase batongaki etumbelo kuna, pene na Yordani, etumbelo+ moko monene, oyo ezalaki komonana polele. 11  Na nsima, bana mosusu ya Yisraele bayokaki+ nsango ete: “Talá! Bana ya Rubene, bana ya Gade ná ndambo ya libota ya Manase batongi etumbelo moko na ndelo ya mokili ya Kanana, na bitúká ya Yordani, na ngámbo oyo ezali ya bana ya Yisraele.” 12  Ntango bana ya Yisraele bayokaki bongo, liyangani mobimba ya bana ya Yisraele+ basanganaki bango nyonso na Shilo+ mpo na kokende kobunda na bango.+ 13  Bongo, bana ya Yisraele batindaki+ Finehase,+ mwana ya nganga-nzambe Eleazare, epai ya bana ya Rubene mpe bana ya Gade mpe ndambo ya libota ya Manase na mokili ya Gileade, 14  mpe elongo na ye bankumu zomi, nkumu moko na ndako mokomoko ya batata ya mabota nyonso ya Yisraele, mpe mokomoko na bango azalaki nkumu ya ndako ya batata na bango ya bato nkóto nkóto ya Yisraele.+ 15  Nsukansuka, bakómaki epai ya bana ya Rubene mpe bana ya Gade mpe ndambo ya libota ya Manase na mokili ya Gileade, mpe babandaki kosolola na bango+ boye: 16  “Liyangani mobimba ya Yehova+ elobi boye: ‘Likambo nini ya kozanga bosembo boye+ bosaleli Nzambe ya Yisraele, na ndenge bopesi+ Yehova mokɔngɔ lelo mpe botiki kolanda ye, awa bomitongeli etumbelo,+ mpo bótombokela Yehova lelo? 17  Libunga ya Peore+ ezalaki nde moke mpenza mpo na biso, libunga oyo tomipɛtoli na yango naino te tii lelo, atako mpasi ekwelaki liyangani ya Yehova?+ 18  Mpe bino, bolingi lelo bópesa Yehova mokɔngɔ mpe bótika kolanda ye; bongo ekosalema mpenza boye: soki bino, botombokeli Yehova lelo, lobi akosilikela nde liyangani mobimba ya Yisraele.+ 19  Sikoyo soki mokili na bino nde ezali mpenza mbindo,+ bókatisa na mokili ya Yehova+ epai tabernakle ya Yehova ezali,+ mpe bófanda na kati na biso; mpe bótombokela Yehova te mpe bókómisa biso batomboki te na ndenge bomitongeli etumbelo mosusu nzokande etumbelo ya Yehova Nzambe na biso ezali.+ 20  Akana,+ mwana ya Zera, nde asalaki likambo moko ya kozanga bosembo na eloko oyo esengelaki kobebisama, kasi nkanda eyelaki liyangani mobimba ya Yisraele, boye te?+ Mpe, na libunga na ye, akufaki ye moko te.’”+ 21  Na yango, bana ya Rubene mpe bana ya Gade mpe ndambo ya libota ya Manase bayanolaki+ mpe balobaki na bankumu ya bato nkóto nkóto ya Yisraele boye:+ 22  “Nzambe,+ Nzambe,+ Yehova, Nzambe, Nzambe, Yehova,+ ye ayebi,+ Yisraele mpe akoyeba.+ Soki ezali mpo na botomboki+ mpe soki ezali mpo na kozanga bosembo epai ya Yehova,+ kobikisa biso te na mokolo ya lelo. 23  Soki ezalaki nde mpo na komitongela etumbelo mpo tópesa Yehova mokɔngɔ mpe tótika kolanda ye, mpe soki ezalaki nde mpo na kopesa makabo ya kotumba mpe makabo ya mbuma likoló na yango,+ mpe soki ezalaki nde mpo na kopesa bambeka ya boyokani likoló na yango, Yehova ye moko akotalela likambo yango;+ 24  kasi tosalaki bongo mpo totungisamaki nde na likambo mosusu, tolobi: ‘Na mikolo ekoya, bana na bino bakoloba na bana na biso ete: “Bino ná Yehova Nzambe ya Yisraele likambo nini? 25  Kutu Yehova atyá ndelo kati na biso ná bino, bana ya Rubene mpe bana ya Gade, ndelo yango nde Yordani. Bozali na eloko moko te oyo esangisi bino ná Yehova.”+ Bongo bana na bino bakotinda mpenza bana na biso bátika kobanga Yehova.’+ 26  “Yango wana tolobaki ete: ‘Tókanga mabɔkɔ te, tiká tómitongela etumbelo, mpo na likabo ya kotumba te, mpo na mbeka mpe te, 27  kasi mpo ezala litatoli kati na biso+ ná bino mpe mabota na biso oyo ekoya nsima na biso ete tokosalela Yehova liboso na ye na makabo na biso ya kotumba mpe na bambeka na biso mpe na bambeka na biso ya boyokani,+ mpo, na mikolo ekoya, bana na bino báloba na bana na biso te ete: “Bozali na eloko moko te oyo esangisi bino ná Yehova.”’ 28  Bongo tolobaki ete: ‘Ekosalema mpenza boye: soki balobi na biso mpe mabota na biso bongo na mikolo oyo ekoya, biso mpe tokoloba boye: “Bótala elilingi ya etumbelo ya Yehova oyo batata na biso basalaki, mpo na likabo ya kotumba te, mpo na mbeka mpe te, kasi ezali nde litatoli kati na biso ná bino.”’ 29  Biso, tokoki kokanisa ata moke te kotombokela Yehova na nko mpe kopesa Yehova mokɔngɔ mpe kotika kolanda ye+ na kotongáká etumbelo mosusu mpo na likabo ya kotumba, likabo ya mbuma mpe mbeka, na esika ya etumbelo ya Yehova Nzambe na biso oyo ezali liboso ya tabernakle na ye!”+ 30  Bongo ntango nganga-nzambe Finehase+ mpe bankumu ya liyangani mpe bankumu+ ya bato nkóto nkóto ya Yisraele oyo bazalaki elongo na ye bayokaki maloba oyo bana ya Rubene, bana ya Gade ná bana ya Manase balobaki, yango emonanaki malamu na miso na bango. 31  Na yango, Finehase, mwana ya nganga-nzambe Eleazare, alobaki na bana ya Rubene, na bana ya Gade mpe na bana ya Manase ete: “Lelo, toyebi mpenza ete Yehova azali kati na biso,+ mpo bosaleli Yehova likambo yango te ya kozanga bosembo. Sikoyo bobikisi bana ya Yisraele na lobɔkɔ ya Yehova.”+ 32  Na yango, Finehase, mwana ya nganga-nzambe Eleazare, mpe bankumu, balongwaki+ epai ya bana ya Rubene mpe bana ya Gade na mokili ya Gileade mpe bazongaki na mokili ya Kanana epai ya bana mosusu ya Yisraele mpe bayebisaki bango maloba yango.+ 33  Mpe maloba yango emonanaki malamu na miso ya bana ya Yisraele; mpe bana ya Yisraele bapambolaki Nzambe,+ mpe balobelaki te likambo ya kokende kobunda na bango, mpo na kobebisa mokili oyo bana ya Rubene mpe bana ya Gade bazalaki kofanda. 34  Mpe bana ya Rubene mpe bana ya Gade bapesaki etumbelo yango nkombo, mpamba te “ezali litatoli kati na biso ete Yehova azali Nzambe ya solo.”+

Maloba na nse