Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Yosua 21:1-45

21  Bankumu ya batata ya Balevi bayaki sikoyo epai ya nganga-nzambe Eleazare+ mpe Yosua,+ mwana ya Nunu, mpe epai ya bankumu ya batata ya mabota ya bana ya Yisraele,  mpe balobaki na bango na Shilo,+ na mokili ya Kanana, ete: “Yehova apesaki mitindo na nzela ya Moize ete bápesa biso bingumba ya kofanda, ná bisika na yango ya koleisa banyama na biso ya mboka matiti.”+  Bongo, na etinda ya Yehova, bana ya Yisraele bapesaki Balevi+ bingumba yango ná bisika ya koleisa banyama matiti na libula na bango.+  Na nsima, likabo ebimaki mpo na mabota ya Bakohate,+ bongo bingumba zomi na misato ekómaki ya bana ya nganga-nzambe Arona, ya Balevi, na nzela ya mbɛsɛ, na libota ya Yuda+ mpe na libota ya Basimeone+ mpe na libota ya Benyamina.+  Mpe mpo na bana ya Kohate+ oyo batikalaki, ezalaki na bingumba zomi oyo epesamaki na nzela ya mbɛsɛ, na mabota ya libota ya Efraime+ mpe na libota ya Dani+ mpe na ndambo ya libota ya Manase.+  Mpe mpo na bana ya Gereshone,+ ezalaki na bingumba zomi na misato oyo epesamaki na nzela ya mbɛsɛ, na mabota ya libota ya Isakare+ mpe na libota ya Ashere+ mpe na libota ya Nafatali+ mpe na ndambo ya libota ya Manase na Bashane.+  Mpo na bana ya Merari,+ na kolanda mabota na bango, ezalaki na bingumba zomi na mibale na libota ya Rubene+ mpe na libota ya Gade+ mpe na libota ya Zebulone.+  Boye, bana ya Yisraele bapesaki Balevi, na nzela ya mbɛsɛ,+ bingumba yango mpe bisika na yango ya koleisa banyama matiti,+ ndenge Yehova apesaki mitindo na nzela ya Moize.+  Bongo na libota ya bana ya Yuda mpe na libota ya bana ya Simeone, bapesaki bingumba yango oyo nkombo na yango etángamaki,+ 10  mpe ekómaki ya bana ya Arona na mabota ya Bakohate na bana ya Levi, mpamba te likabo ya liboso ezalaki ya bango.+ 11  Boye, bapesaki bango Kiriate-arba+ (Arba yango azalaki tata ya Anake),+ elingi koloba: Hebrone,+ na etúká ya ngombangomba ya Yuda,+ ná esika na yango nyonso ya zingazinga mpo na koleisa banyama matiti; 12  mpe esobe ya engumba yango, ná bamboka na yango, bapesaki yango na Kalebe, mwana ya Yefune, mpo ezala ya ye.+ 13  Mpe bapesaki bana ya nganga-nzambe Arona engumba ya ekimelo+ mpo na mobomi-moto,+ engumba yango Hebrone,+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti; mpe lisusu Libina+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, 14  Yatire+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, Eshetemoa+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, 15  Holone+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, Debire+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, 16  Aine+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, Yuta+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti mpe Bete-sheme+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti; bingumba libwa na kati ya mabota mibale. 17  Mpe na libota ya Benyamina: Gibeone+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, Geba+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, 18  Anatote+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti mpe Alamone+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti; bingumba minei. 19  Bingumba nyonso ya bana ya Arona,+ banganga-nzambe, ezalaki bingumba zomi na misato ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti.+ 20  Mpe mpo na mabota ya bana ya Kohate, Balevi oyo batikalaki kati na bana ya Kohate, bapesaki bango bingumba na libota ya Efraime+ na nzela ya mbɛsɛ oyo ekwelaki bango. 21  Bongo bapesaki bango engumba ya ekimelo+ mpo na mobomi-moto,+ engumba yango Shekeme,+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti+ na etúká ya ngombangomba ya Efraime, mpe Gezere+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, 22  Kibizaime+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti mpe Bete-horone+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti; bingumba minei. 23  Mpe na libota ya Dani: Eleteke ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, Gibetone+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, 24  Aiyalone+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti mpe Gate-rimone+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti; bingumba minei. 25  Mpe na ndambo ya libota ya Manase: Taanake+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti mpe Gate-rimone ná esika na yango ya koleisa banyama matiti; bingumba mibale. 26  Bingumba nyonso, mpe bisika na yango ya koleisa banyama matiti, oyo mabota ya bana ya Kohate oyo batikalaki bazwaki, ezalaki zomi. 27  Mpe mpo na bana ya Gereshone,+ na mabota ya Balevi, ezalaki na engumba ya ekimelo mpo na mobomi-moto, engumba yango ezalaki na kati ya ndambo ya libota ya Manase,+ engumba yango Golane,+ na Bashane, ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, mpe Beeshetera+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti; bingumba mibale. 28  Mpe na libota ya Isakare:+ Kishione+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, Daberate+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, 29  Yaramute+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti mpe Ene-ganime+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti; bingumba minei. 30  Mpe na libota ya Ashere:+ Mishale+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, Abadone+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, 31  Helekate+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, mpe Rehobe+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti; bingumba minei. 32  Mpe na libota ya Nafatali:+ engumba ya ekimelo+ mpo na mobomi-moto,+ engumba yango Kedeshe+ na Galile, ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, mpe Hamote-dore+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti mpe Karatane ná esika na yango ya koleisa banyama matiti; bingumba misato. 33  Bingumba nyonso ya Bagereshone, na kolanda mabota na bango, ezalaki bingumba zomi na misato mpe bisika na yango ya koleisa banyama matiti. 34  Mpe mabota ya bana ya Merari,+ Balevi oyo batikalaki, bazwaki na libota ya Zebulone:+ Yokoneame+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, Karata ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, 35  Dimina+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti mpe Nahalale+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti; bingumba minei. 36  Mpe na libota ya Rubene:+ Bezere+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, Yahaze+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, 37  Kedemote+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti mpe Mefaate+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti; bingumba minei. 38  Mpe na libota ya Gade:+ engumba ya ekimelo mpo na mobomi-moto, engumba yango Ramote na Gileade,+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, Mahanaime+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti, 39  Heshibone+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti mpe Yazere+ ná esika na yango ya koleisa banyama matiti; bingumba nyonso ezalaki minei. 40  Bingumba nyonso oyo ekómaki ya bana ya Merari,+ na kolanda mabota na bango, oyo batikalaki kati na mabota ya Balevi, ezalaki, lokola likabo mpo na bango, bingumba zomi na mibale. 41  Bingumba nyonso ya Balevi na kati ya libula ya bana ya Yisraele ezalaki bingumba ntuku minei na mwambe (48),+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti.+ 42  Bingumba yango ezalaki engumba na engumba ná esika na yango ya koleisa banyama matiti zingazinga na yango; ezalaki bongo mpo na bingumba yango nyonso.+ 43  Bongo, Yehova apesaki Yisraele mokili mobimba oyo alapaki ndai ete akopesa bankɔkɔ na bango,+ mpe bazwaki+ yango mpe bafandaki kuna. 44  Yehova apesaki bango mpe bopemi+ bipai nyonso, na kolanda makambo nyonso oyo alapelaki+ bankɔkɔ na bango ndai, mpe, na banguna na bango nyonso, ata moko te atɛlɛmaki liboso na bango.+ Yehova apesaki banguna na bango nyonso na lobɔkɔ na bango.+ 45  Na elaka nyonso ya malamu oyo Yehova apesaki ndako ya Yisraele, ata moko te ezangaki kokokisama; yango nyonso ekokisamaki.+

Maloba na nse