Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Yosua 2:1-24

2  Na nsima, longwa na Shitime,+ Yosua, mwana ya Nunu, atindaki mibali mibale na nkuku lokola banɔngi, alobi: “Bókende, bótalatala mokili yango mpe Yeriko.” Na yango, bakendaki mpe bakómaki na ndako ya mwasi moko ya ndumba oyo nkombo na ye Rahaba,+ mpe bafandaki wana.  Bongo bato bayebisaki mokonzi ya Yeriko ete: “Talá! Mibali moko boye bauti na kati ya bana ya Yisraele bakɔti awa kaka na butu oyo mpo na kotalatala mokili.”  Na yango, mokonzi ya Yeriko atindaki bato epai ya Rahaba, alobi: “Bimisá mibali oyo bayei epai na yo, oyo bakɔti na ndako na yo, mpo bayei nde kotalatala mokili oyo mobimba.”+  Kaka na ntango wana, mwasi yango azwaki mibali yango mibale mpe abombaki bango. Mpe alobaki ete: “Ya solo, mibali wana bayaki epai na ngai, kasi nayebaki te epai bango bauti.  Mpe esalemaki boye: na ntango ya kokanga porte,+ wana molili ebandaki kokɔta, mibali yango babimaki. Nayebi te esika mibali yango bakei. Bólanda bango nokinoki, mpo bokozwa bango.”  (Nzokande, mwasi yango amatisaki bango na nsamba,+ mpe abombaki bango na nse ya mwa banzete ya lini oyo atandaki na milɔngɔ likoló ya nsamba.)  Mpe bato yango balandaki bango na nzela ya Yordani na bisika oyo bakatisaka na makolo,+ mpe bakangaki porte nokinoki nsima ya kobima ya bato oyo bazalaki kolanda bango.  Nde liboso mibali wana bálala, mwasi yango amataki likoló ya nsamba epai bazalaki.  Mpe alobaki na mibali yango ete: “Nayebi mpenza ete Yehova akozanga te kopesa bino mokili oyo,+ mpe nsɔmɔ na bino ekweli biso,+ mpe bato nyonso oyo bafandi na mokili oyo balɛmbi nzoto mpo na bino.+ 10  Mpamba te, toyokaki ndenge Yehova akaukisaki mai ya Mbu Motane liboso na bino ntango bobimaki na Ezipito,+ mpe makambo bosalaki bakonzi mibale ya Baamore oyo bazalaki na ngámbo mosusu ya Yordani, elingi koloba: Sihone+ ná Oge,+ oyo bobomaki.+ 11  Banda toyokaki yango, mitema na biso elɛmbaki,+ mpe moto ata moko te azali lisusu na mpema ya kotɛlɛma liboso na bino,+ mpo Yehova Nzambe na bino azali Nzambe kuna na likoló mpe awa na mabele, na nse.+ 12  Sikoyo, nabondeli bino, bólapela ngai ndai na nkombo ya Yehova+ ete, lokola namoniseli bino motema boboto, bino mpe bokozanga te komonisa motema boboto epai ya bato ya ndako ya tata na ngai,+ mpe bosengeli kopesa ngai elembo+ oyo nakotyela motema. 13  Mpe bosengeli kotika tata na ngai na bomoi,+ ná mama na ngai, ná bandeko na ngai ya mibali mpe ya basi mpe bato na bango nyonso, mpe bosengeli kobikisa milimo na biso na liwa.”+ 14  Bongo mibali wana balobaki na ye boye: “Milimo na biso ekokufa na esika ya milimo na bino!+ Soki bokoloba likambo na biso oyo te, ekosalema mpenza boye: ntango Yehova akopesa biso mokili oyo, biso mpe tokozanga te komonisela yo motema boboto mpe bosembo.”+ 15  Nsima na yango, akitisaki bango na nsinga moko na lininisa, mpo ndako na ye ekanganaki na mopanzi ya efelo ya engumba, mpe ezali likoló ya efelo yango nde ye azalaki kofanda.+ 16  Bongo alobaki na bango ete: “Bókende na etúká ya ngombangomba, mpo bato oyo bazali kolanda bino bázwa bino te; mpe bosengeli kobombana kuna mikolo misato, tii ntango bato oyo bazali kolanda bino bakozonga, na nsima nde bokoki kokende na nzela na bino.” 17  Bongo mibali wana balobaki na ye boye: “Tozali na ngambo te na ndai na yo oyo olapisi biso.+ 18  Talá! Tozali kokɔta na mokili oyo. Osengeli kokanga nsinga oyo ya busi ya motane na lininisa oyo okitisi biso na yango, mpe osengeli kosangisa epai na yo tata na yo, mama na yo, bandeko na yo ná bato nyonso ya ndako ya tata na yo.+ 19  Mpe ekosalema mpenza boye: moto nyonso oyo akobima na baporte ya ndako na yo tii na libándá,+ makila na ye ekozala na motó na ye moko, mpe biso tokozala na ngambo te; mpe moto nyonso oyo akotikala elongo na yo na ndako, makila na ye ekozala na mitó na biso soki lobɔkɔ moko ekiteli ye. 20  Mpe soki olobi likambo na biso oyo,+ wana mpe tokozala na ngambo te na ndai oyo olapisi biso.” 21  Na yango, ye alobaki boye: “Esalema ndenge bolobi.” Bongo abimisaki bango mpe bakendaki. Na nsima, akangaki nsinga wana ya motane na lininisa. 22  Bongo bakendaki mpe bakómaki na etúká ya ngombangomba mpe bafandaki kuna mikolo misato, tii ntango bato oyo bazalaki kolanda bango bazongaki. Nzokande, bato oyo bazalaki kolanda bango balukaki bango na banzela nyonso, kasi bamonaki bango te. 23  Bongo mibali yango mibale bautaki na etúká yango ya ngombangomba, bakiti, bakatisi mpe bakómi epai ya Yosua mwana ya Nunu, mpe babandaki koyebisa ye makambo nyonso oyo ekómelaki bango. 24  Na nsima balobaki na Yosua boye: “Yehova apesi mokili oyo mobimba na lobɔkɔ na biso.+ Yango wana mpe, bato nyonso oyo bafandi na mokili yango balɛmbi nzoto mpo na biso.”+

Maloba na nse