Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Yosua 18:1-28

18  Na nsima, liyangani mobimba ya bana ya Yisraele basanganaki na Shilo,+ mpe kuna batyaki hema ya kokutana,+ mpo sikoyo mokili yango etyamaki na nse ya bokonzi na bango.+  Kasi, na kati ya bana ya Yisraele, ezalaki na baoyo libula na bango ekabolamaki naino te, elingi koloba, mabota nsambo.  Bongo Yosua alobaki na bana ya Yisraele boye: “Gɔigɔi na bino ekosila ntango nini mpo bókende kozwa mokili+ oyo Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bino apesi bino?+  Bózwa mibali misato na libota mokomoko bongo natinda bango, mpo bátɛlɛma mpe bátambola epai na epai na mokili yango mpe básala kartɛ na yango, na kolanda libula na bango, bongo bázonga epai na ngai.+  Mpe basengeli kokabola yango kati na bango na biteni nsambo.+ Yuda akotikala se na teritware na ye na sudi,+ mpe ndako ya Yozefe ekotikala se na teritware na bango na nɔrdi.+  Nde bino, bokosala kartɛ ya mokili yango na biteni nsambo, mpe bokoya na yango awa epai na ngai, bongo ngai nakobwaka mbɛsɛ+ mpo na bino awa, liboso ya Yehova Nzambe na bino.  Mpo Balevi bazali na libula te na kati na bino,+ mpamba te bonganga-nzambe ya Yehova nde libula na bango;+ Gade, Rubene+ ná ndambo ya libota ya Manase+ bazwaki libula na bango na ngámbo ya Yordani oyo ezali na ɛsti, oyo Moize mosaleli ya Yehova apesaki bango.”+  Bongo mibali yango batɛlɛmaki mpo na kokende, mpe Yosua apesaki mitindo+ na baoyo bazalaki kokende kosala kartɛ ya mokili yango ete: “Bókende mpe bótambola epai na epai na mokili yango mpe bósala kartɛ na yango mpe bózonga epai na ngai, mpe ezali awa na Shilo+ nde ngai nakobwaka mbɛsɛ+ mpo na bino, liboso ya Yehova.”  Bongo, mibali yango bakendaki mpe balekaki na mokili yango mpe basalaki kartɛ+ na yango na biteni nsambo na kati ya buku moko, na kolanda bingumba. Mpe nsima na yango, bayaki epai ya Yosua na kaa, na Shilo, 10  mpe Yosua abwakaki mbɛsɛ mpo na bango na Shilo, liboso ya Yehova.+ Na ndenge yango, Yosua akabolelaki bana ya Yisraele mokili yango kuna, libota na libota na eteni na yango.+ 11  Bongo libula+ ebimaki mpo na libota ya bana ya Benyamina,+ na kolanda mabota na bango, mpe teritware ya libula na bango ebimaki, yango ezalaki na katikati ya bana ya Yuda+ mpe bana ya Yozefe.+ 12  Mpe ndelo na bango ezalaki na nsuka na nɔrdi, banda na Yordani, mpe ndelo yango emataki tii na mopanzi ya ngomba ya Yeriko+ na nɔrdi mpe emataki na ngomba yango na wɛsti, mpe nsuka na yango ezalaki na esobe ya Bete-avene.+ 13  Mpe ndelo yango ekatisaki banda kuna tii na Luze,+ na mopanzi ya sudi ya ngomba ya Luze, elingi koloba: Betele;+ mpe ndelo yango ekitaki tii na Atarote-adare,+ likoló ya ngomba oyo ezali na sudi ya Bete-horone ya Nse.+ 14  Mpe ndelo yango elekaki mpe ebalukaki na ngámbo ya wɛsti tii na sudi, banda na ngomba oyo etalani na Bete-horone na sudi; mpe nsuka na yango ezalaki na Kiriate-baala, elingi koloba, Kiriate-yearime,+ engumba moko ya bana ya Yuda. Wana nde ngámbo ya wɛsti. 15  Mpe ngámbo ya sudi ebandaki na nsuka ya Kiriate-yearime, mpe ndelo yango ebimaki na wɛsti mpe ebimaki na liziba ya mai ya Nefetoa.+ 16  Mpe ndelo yango ekitaki tii na nsuka ya ngomba oyo etalani na lobwaku ya mwana ya Hinome,+ oyo ezali na lobwaku ya patatalu ya Barefaime+ na nɔrdi, mpe ekitaki tii na lobwaku ya Hinome, tii na mopanzi ya ngomba ya Moyebusi+ na sudi, mpe ekitaki tii na Ene-rogele.+ 17  Mpe elekaki na ngámbo ya nɔrdi mpe ebimaki na Ene-shemeshe mpe ebimaki na Giliote, oyo etalani na esika ya komata Adumime;+ mpe ekitaki tii na libanga+ ya Bohane,+ mwana ya Rubene. 18  Mpe ekatisaki na mopanzi ya nɔrdi ya ngomba oyo etalani na Araba mpe ekitaki tii na Araba. 19  Mpe ndelo yango ekatisaki na mopanzi ya nɔrdi ya ngomba ya Bete-hogla,+ mpe nsuka ya ndelo yango ezalaki na nɔrdi ya Mbu ya Mungwa,+ esika yango ekɔtá na mokili, na nsuka ya Yordani oyo ezali na sudi. Wana nde ndelo ya sudi. 20  Mpe Yordani ezalaki ndelo na yango na ngámbo ya ɛsti. Wana nde libula ya bana ya Benyamina na kolanda mabota na bango, na kolanda bandelo na yango epai na epai. 21  Mpe bingumba ya libota ya bana ya Benyamina, na kolanda mabota na bango, ezalaki: Yeriko,+ Bete-hogla, Emeke-kezize, 22  Bete-araba,+ Zemaraime, Betele,+ 23  Avime, Para, Ofra,+ 24  Kefare-amoni, Ofini mpe Geba;+ bingumba zomi na mibale mpe bamboka na yango. 25  Gibeone,+ Rama ná Beerote, 26  Mizipe,+ Kefira+ ná Moza, 27  Rekeme, Irpeele ná Tarala, 28  Zela,+ Haelefe ná Yebusi, elingi koloba, Yerusaleme,+ Gibea+ ná Kiriate; bingumba zomi na minei mpe bamboka na yango. Wana nde libula ya bana ya Benyamina, na kolanda mabota na bango.+

Maloba na nse