Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Yosua 13:1-33

13  Mpe Yosua akómaki mobange, mbula na ye epusanaki.+ Bongo Yehova alobaki na ye boye: “Yo, okómi mobange mpe mbula na yo epusani, mpe mokili oyo bosengeli kozwa etikali naino monene mpenza.+  Talá mokili oyo etikali:+ bitúká nyonso ya Bafilistia+ mpe ya Bageshure+ nyonso  (banda na lobɔkɔ ya Nile oyo etalani na Ezipito, matá tii na ndelo ya Ekrone na nɔrdi,+ ezalaki kotángama ete ezali ya Bakanana);+ bankolo mitano ya lisangani+ ya Bafilistia, bato ya Gaza+ mpe bato ya Ashedode,+ bato ya Ashekelone,+ bato ya Gate+ mpe bato ya Ekrone;+ mpe Baavime.+  Na sudi, mokili mobimba ya Bakanana; mpe Meara ya Basidone,+ tii na Afeke, kino na ndelo ya Baamore;  mpe mokili ya bato ya Gebale+ mpe Libá mobimba epai moi ebimaka, banda na Baala-gade+ na nse ya Ngomba Heremone tii na esika ya kokɔta na Hamate;+  bato nyonso oyo bafandi na etúká ya ngombangomba, banda na Libá+ tii na Misirefote-maime,+ Basidone+ nyonso; ngai nde nakobɔtɔla bango mokili na bango liboso ya bana ya Yisraele.+ Nde yo, kabolelá yango bana ya Yisraele lokola libula, ndenge napesaki yo mitindo.+  Mpe sikoyo, kabolá mokili yango lokola libula na mabota libwa mpe na ndambo ya libota ya Manase.”+  Barubene mpe Bagade, elongo na ndambo mosusu ya libota ya Manase, bazwaki libula na bango, oyo Moize apesaki bango na ngámbo mosusu ya Yordani, na ɛsti, ndenge Moize, mosaleli ya Yehova, apesaki bango,+  banda na Aroere,+ oyo ezali pembenipembeni ya lobwaku ya mokɛli ya Arnone,+ mpe engumba oyo ezali na katikati ya lobwaku ya mokɛli yango, mpe ngomba patatalu ya Medeba+ tii na Dibone;+ 10  mpe bingumba nyonso ya Sihone, mokonzi ya Baamore, oyo azalaki koyangela na Heshibone, matá tii na ndelo ya bana ya Amone;+ 11  mpe Gileade mpe teritware ya Bageshure+ mpe ya Bamaakate mpe Ngomba Heremone+ mobimba mpe Bashane+ mobimba tii na Saleka;+ 12  teritware mobimba ya bokonzi ya Oge+ na Bashane, oyo azalaki koyangela na Ashetarote mpe na Edrei,+ ye nde moto ya nsuka na Barefaime+ oyo batikalaki, mpe Moize abɛtaki bango mpe abɔtɔlaki bango mokili na bango.+ 13  Nde bana ya Yisraele babenganaki+ te Bageshure mpe Bamaakate, Geshure+ ná Maakate bazali kofanda na kati ya Yisraele tii na mokolo ya lelo. 14  Kaka na libota ya Balevi nde apesaki libula te.+ Makabo oyo batumbeli Yehova Nzambe ya Yisraele na mɔtɔ+ nde ezali libula na bango,+ ndenge alakaki bango.+ 15  Bongo, Moize apesaki libula na libota ya bana ya Rubene, na kolanda mabota na bango, 16  mpe teritware oyo ekómaki ya bango: banda na Aroere,+ oyo ezali pembenipembeni ya lobwaku ya mokɛli ya Arnone, mpe engumba oyo ezali na katikati ya lobwaku ya mokɛli yango mpe ngomba patatalu nyonso pene na Medeba;+ 17  Heshibone+ mpe basité+ na yango nyonso oyo ezali na ngomba patatalu, Dibone,+ Bamote-baala+ ná Bete-baala-meone,+ 18  Yahaze,+ Kedemote+ ná Mefaate,+ 19  Kiriataime,+ Sibima+ ná Zerete-shahare na ngomba ya lobwaku ya patatalu, 20  Bete-peore, esika mipanzi ya Pisga+ ekiti mpe Bete-yeshimote,+ 21  bingumba nyonso ya ngomba patatalu+ mpe teritware mobimba ya bokonzi ya Sihone, mokonzi ya Baamore, oyo azalaki koyangela na Heshibone,+ mpe oyo Moize abɛtaki,+ esika moko na bankumu ya Midiane: Evi, Rekeme ná Zure, Hure ná Reba,+ bankumu ya Sihone, oyo bazalaki kofanda na mokili yango. 22  Mpe Balaama, mwana ya Beore,+ mosakoli ya makambo oyo ebombaná,+ azalaki moko ya bato oyo bana ya Yisraele babomaki na mopanga, esika moko na baoyo bango babomaki. 23  Mpe ndelo ya bana ya Rubene ezalaki Yordani; mpe teritware yango, ná bingumba mpe bamboka na yango, ezalaki libula ya bana ya Rubene,+ na kolanda mabota na bango. 24  Lisusu, Moize apesaki libula na libota ya Gade, bana ya Gade, na kolanda mabota na bango,+ 25  mpe teritware na bango ezalaki Yazere+ mpe bingumba nyonso ya Gileade+ mpe ndambo ya mokili ya bana ya Amone+ tii na Aroere,+ oyo etalani na Raba;+ 26  mpe banda na Heshibone+ tii na Ramate-mizipe mpe Betonime mpe banda na Mahanaime+ tii na ndelo ya Debire;+ 27  mpe na lobwaku ya patatalu ya Bete-harame+ mpe Bete-nimira,+ Sukote+ ná Zafone, ndambo oyo etikalaki ya teritware ya bokonzi ya Sihone mokonzi ya Heshibone,+ ndelo na yango nde Yordani tii na nsuka ya mbu ya Kinerete,+ na ngámbo ya ɛsti ya Yordani. 28  Wana nde libula ya bana ya Gade,+ na kolanda mabota na bango, ná bingumba mpe bamboka na yango. 29  Na nsima, Moize apesaki libula na ndambo ya libota ya Manase, mpe yango ekómaki libula ya ndambo ya libota ya bana ya Manase, na kolanda mabota na bango.+ 30  Mpe teritware na bango ebandaki na Mahanaime,+ Bashane mobimba, mpe teritware mobimba ya bokonzi ya Oge mokonzi ya Bashane,+ mpe bamboka nyonso ya bahema ya Yaire,+ oyo ezali na Bashane, basité ntuku motoba (60). 31  Mpe ndambo ya Gileade, mpe Ashetarote+ mpe Edrei,+ bingumba ya teritware ya bokonzi ya Oge na Bashane, ekendaki epai ya bana ya Makire,+ mwana ya Manase, epai ya ndambo ya bana ya Makire, na kolanda mabota na bango. 32  Wana nde libula oyo Moize apesaki bango, na mokili patatalu oyo ekauká ya Moabe na ngámbo ya ɛsti ya Yordani,+ pene na Yeriko. 33  Kasi Moize apesaki libota ya Balevi libula te.+ Yehova, Nzambe ya Yisraele, nde libula na bango, ndenge alakaki bango.+

Maloba na nse