Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Yoele 3:1-21

3  “Mpo talá! na mikolo yango mpe na ntango yango,+ ntango nakozongisa bakangami ya Yuda mpe ya Yerusaleme,+  nakosangisa mpe bikólo nyonso+ mpe nakokitisa bango na lobwaku ya patatalu ya Yehoshafate;+ mpe nakosambisa bango mpo na bato na ngai mpe libula na ngai Yisraele,+ oyo bango bapanzaki na bikólo; mpe bakabolaki mokili na ngai.+  Mpe bazalaki se kobwaka mbɛsɛ mpo na bato na ngai;+ mpe bazalaki kopesa mwana mobali mpo bázwa mwasi ya ndumba,+ mpe batɛkaki mwana mwasi mpo na vinyo, mpo bámɛla.  “Mpe ngai na bino likambo nini, Ee Tire ná Sidone+ mpe bino nyonso bitúká ya Filistia?+ Oyo nde makambo bozali kosalela ngai mpo na kofuta ngai? Mpe soki bozali kosala ngai makambo ya boye, na lombangu, nokinoki, nakozongisa na mitó na bino makambo oyo bozali kosala.+  Mpamba te bino bozwi palata na ngai ná wolo na ngai,+ mpe bomemi biloko na ngai ya malamu mpe ya kitoko na batempelo na bino;+  mpe botɛkɛli bana ya Bagrɛki+ bana ya Yuda ná bana ya Yerusaleme,+ mpo bólongola bango mosika na teritware na bango;+  talá nazali kolamwisa bango uta na esika oyo botɛkaki bango,+ mpe nakozongisa na mitó na bino makambo oyo bosalaki.+  Mpe nakotɛka bana na bino ya mibali mpe bana na bino ya basi na lobɔkɔ ya bana ya Yuda,+ mpe bakotɛka bango epai ya bato ya Sheba,+ na ekólo moko ya mosika mpenza;+ mpamba te Yehova ye moko alobi yango.  “Bósakola likambo oyo na bikólo:+ ‘Bósantisa etumba! Bólamwisa bato ya nguya!+ Bápusana penepene! Bámata, bato nyonso ya etumba!+ 10  Bótula bitimweli na bino ekóma mipanga, mpe bambeli na bino ya kopɛtola milona+ ekóma makɔnga. Mpe moto oyo azangi makasi aloba: “Nazali moto ya nguya.”+ 11  Bósalisa mpe bóya, bino nyonso bikólo ya zingazinga,+ mpe bóyangana esika moko.’”+ Ee Yehova, kitisá bato na yo ya nguya na esika yango.+ 12  “Bikólo bálamuka mpe báya na lobwaku ya patatalu ya Yehoshafate;+ mpamba te kuna, ngai nakofanda mpo na kosambisa bikólo nyonso ya zingazinga.+ 13  “Bólekisa likwangola,+ mpo mbuma ya kobuka eteli.+ Bóya, bókita, mpo ekamwelo ya vinyo etondi.+ Bikamwelo etondi mpenza mɛkɛ; mpamba te mabe na bango ekómi mingi.+ 14  Ebele ya bato mpenza, ebele ya bato mpenza bazali na lobwaku ya patatalu ya kokata makambo,+ mpamba te mokolo ya Yehova ekómi pene, na kati ya lobwaku ya patatalu ya kokata makambo.+ 15  Moi ná sanza ekoyinda mpenza, mpe minzoto etiki kongɛnga.+ 16  Mpe uta na Siona, Yehova ye moko akoganga makasi, mpe uta na Yerusaleme, akoyokisa mongongo na ye.+ Likoló ná mabele ekolɛnga mpenza;+ kasi Yehova akozala esika ya kobombana ya bato na ye,+ mpe ndako makasi ya bana ya Yisraele.+ 17  Mpe bokoyeba mpenza ete ngai nazali Yehova Nzambe na bino,+ oyo afandaka na Siona, ngomba na ngai mosantu.+ Mpe Yerusaleme esengeli kokóma esika moko mosantu;+ mpe bapaya bakoleka lisusu wana te.+ 18  “Mpe na mokolo yango ekosalema mpenza boye: bangomba ekotangisa vinyo ya elɛngi,+ mpe bangomba mike ekotonda na miliki, mpe banzela nyonso ya mai ya Yuda ekotonda na mai. Mpe liziba moko ekobima na ndako ya Yehova,+ mpe ekopesa mai na lobwaku ya mokɛli ya Banzete ya Akasia.+ 19  Ezipito ekotikala mpamba;+ mpe Edome ekokóma esobe oyo etikali mpamba,+ mpo na mobulu oyo basalelaki bana ya Yuda, oyo na mokili na bango, basopaki makila ya moto oyo azali na likambo te.+ 20  Kasi bato bakofanda na Yuda mpo na ntango oyo etyami ndelo te,+ mpe na Yerusaleme libota na libota.+ 21  Mpe nakotalela makila na bango ete ezali na likambo te, makila oyo natalelaki te ete ezali na likambo te;+ mpe Yehova akofanda na Siona.”+

Maloba na nse