Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Yoele 2:1-32

2  “Ee mibali, bóyula liseke na Siona,+ mpe bóbɛta ntangwa ya etumba+ na ngomba na ngai mosantu.+ Bato nyonso oyo bafandi na mokili bálɛngalɛnga;+ mpamba te mokolo ya Yehova ezali koya,+ mpamba te ekómi pene!  Ezali mokolo ya molili mpe ya kozanga pole,+ mokolo ya mapata mpe ya molili tuu. Ezali lokola pole ya ntɔngɔntɔngɔ oyo epanzani likoló ya bangomba.+ “Ezali na ekólo moko ya bato beboo mpe ya nguya;+ banda bileko ya kalakala, ekólo moko te ekokaná na yango+ mpe, nsima na yango, mosusu ekozala te lokola yango, libota na libota.  Liboso na yango, mɔtɔ elei,+ mpe nsima na yango lolemo ya mɔtɔ ezali kozikisa.+ Na liboso na yango, mokili yango ezali lokola Elanga ya Edene;+ kasi na nsima na yango, ezali esobe oyo etikali mpamba, mpe eloko moko te etikali.  “Bazali komonana lokola bampunda, mpe ndenge moko na bampunda ya etumba, bazali kopota se kopota.+  Bazali kopumbwapumbwa na lokito lokola ya makalo na nsɔngɛ ya bangomba,+ na lokito lokola ya mɔtɔ oyo ezali kopela, oyo ezali kolya matiti ya blé.+ Ezali lokola ekólo moko ya nguya, oyo esali molɔngɔ ya etumba.+  Mpo na yango, bato bakozala na mpasi makasi.+ Mpe bilongi nyonso ekotela mpenza mpo babulungani.+  “Bazali kopota lokola mibali ya nguya.+ Bazali komata na efelo lokola mibali ya etumba. Mpe bazali kokende moto na moto na banzela na ye, mpe bazali kotika banzela na bango te.+  Mpe bazali kotindikana te. Bazali se kokende ndenge mobali makasi atambolaka; mpe soki bamosusu bakwei mpo bibundeli ya kobwakela ezwi bango, bamosusu bazali kotɛlɛma te.  “Bazali kosopana na engumba. Bazali kokima mbangu na efelo. Bazali komata na bandako. Bazali kokɔta lokola moyibi na maninisa. 10  Liboso na yango, mokili elɛngi, likoló eningani. Moi ná sanza eyindi,+ mpe minzoto etiki kongɛnga.+ 11  Mpe Yehova ye moko akoyokisa mpenza mongongo na ye+ liboso ya limpinga ya basoda na ye,+ mpamba te kaa na ye ezali na bato beboo.+ Mpo ye oyo azali kokokisa liloba na ye azali na nguya; mpamba te mokolo ya Yehova ezali monene+ mpe na nsɔmɔ mingi, mpe nani akokoka kotɛlɛma liboso na yango?+ 12  “Mpe sikoyo lisusu bózongela ngai na mitema na bino nyonso,+ mpe na kokila bilei+ mpe na kolela mpe na koganga ya kolela,”+ yango nde liloba ya Yehova. 13  “Mpe bópasola mitema+ na bino, kasi bilamba na bino te;+ mpe bózongela Yehova Nzambe na bino, mpamba te azali na ngɔlu mpe na motema mawa,+ ayokaka nkanda noki te+ mpe azali na motema boboto mingi,+ mpe akoyoka mpenza mawa mpo na mpasi yango.+ 14  Nani ayebi soki akobongola makanisi mpe akoyoka mpenza mawa+ mpe nsima na yango akotika lipamboli,+ likabo ya mbuma mpe likabo ya masanga mpo na Yehova Nzambe na bino? 15  “Ee mibali, bóyula liseke na Siona.+ Bósantisa eleko moko ya kokila bilei.+ Bóbengisa liyangani moko monene.+ 16  Bóyanganisa bato. Bósantisa lisangá.+ Bóyanganisa mibange. Bóyanganisa bana mpe baoyo bazali komɛla mabɛlɛ.+ Mobali ya libala abima na shambrɛ na ye ya kati, mpe mwasi ya libala na shambrɛ na ye ya libala. 17  “Na esika oyo ekaboli ndako ya kokɔtela mpe etumbelo,+ banganga-nzambe, basaleli ya Yehova, bálela mpe báloba ete: ‘Ee Yehova, yokelá bato na yo mawa, mpe kokómisa libula na yo eloko ya nsɔni te,+ mpo bikólo eyangela bango. Mpo na nini báloba na kati ya bato ya bikólo ete: “Nzambe na bango azali wapi?”’+ 18  Yehova akozala na molende mpo na mokili na ye+ mpe akoyokela bato na ye mawa.+ 19  Mpe Yehova akoyanola mpe akoloba na bato na ye boye: ‘Talá nazali kotindela bino mbuma mpe vinyo ya sika mpe mafuta, mpe bokotonda yango mpenza;+ mpe nakokómisa bino lisusu eloko ya nsɔni te na kati ya bikólo.+ 20  Mpe moto ya nɔrdi,+ nakolongola ye epai na bino, mpe nakopalanganisa ye mpenza na mokili oyo ezangá mai mpe etikalá mpamba, elongi na ye ekotala na ngámbo ya mbu ya ɛsti+ mpe mokɔngɔ na ye na ngámbo ya mbu ya wɛsti.+ Mpe nsolo mabe oyo euti epai na ye ekomata, mpe nsolo ya kopɔla oyo euti epai na ye ekokoba komata;+ mpo Nzambe akosala makambo minene mpenza.’ 21  “Kobanga te, Ee mabele. Zalá na esengo mpe sepelá; mpo Yehova akosala makambo minene mpenza.+ 22  Bóbanga te, bino banyama ya esobe,+ mpamba te matiti ya mobesu ekozala na bisika ya kolya matiti na esobe.+ Mpamba te nzete ekobota mbuma na yango.+ Nzete ya figi mpe nzete ya vinyo ekopesa nguya ya bomoi na yango.+ 23  Mpe bino bana ya Siona, bózala na esengo mpe bósepela mpo na Yehova Nzambe na bino;+ mpo akozanga te kopesa bino mbula ya eleko ya otɔnɛ na ndenge oyo ekoki,+ mpe akonɔkisela bino mbula makasi, mbula ya eleko ya otɔnɛ mpe mbula ya eleko ya prɛnta, lokola na ebandeli.+ 24  Mpe bisika ya kotutatuta mbuma ekotonda na mbuma oyo epɛtolami, mpe bikamwelo ekotonda mɛkɛ na vinyo ya sika mpe na mafuta.+ 25  Mpe nakofuta bino bambula oyo milona na bino elyamaki na liyoyo, liyoyo oyo emibendaka, oyo ezangá mapapu, mpɛsɛ ná mbinzo, limpinga monene ya basoda na ngai oyo natindaki kati na bino.+ 26  Mpe bokolya mpenza, bokolya mpe bokotonda,+ mpe bokozanga te kosanzola nkombo ya Yehova Nzambe na bino,+ oyo asaleli bino makambo na ndenge ya kokamwa;+ mpe mpo na ntango oyo etyami ndelo te, bato na ngai bakoyoka nsɔni te.+ 27  Mpe bokoyeba mpenza ete ngai nazali na kati ya Yisraele,+ mpe nazali Yehova Nzambe na bino mpe mosusu azali te.+ Mpe bato na ngai bakoyoka nsɔni te mpo na ntango oyo etyami ndelo te. 28  “Mpe nsima na yango, ekosalema mpenza boye: nakosopela bato ya ndenge nyonso+ elimo na ngai,+ mpe bana na bino ya mibali ná bana na bino ya basi+ bakosakola. Mibange na bino bakolɔta bandɔtɔ. Mpe bilenge na bino bakomona bimonaneli. 29  Ata mpe basaleli ya mibali mpe basaleli ya basi, nakosopela bango elimo na ngai na mikolo yango.+ 30  “Mpe nakopesa makamwisi ya komonisa makambo oyo ekoya na likoló+ mpe na mabele, makila mpe mɔtɔ mpe makonzí ya milinga.+ 31  Moi ekobongwana molili,+ mpe sanza ekobongwana makila,+ liboso ya koya ya mokolo monene mpe ya nsɔmɔ ya Yehova.+ 32  Mpe ekosalema mpenza boye: moto nyonso oyo akobelela nkombo ya Yehova, akobika;+ mpamba te na Ngomba Siona mpe na Yerusaleme, ekozala na bato oyo bakobika,+ ndenge Yehova alobi yango, mpe bakozala na kati ya bato babiki, oyo Yehova azali kobenga.”+

Maloba na nse