Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Yisaya 1:1-31

1  Emonaneli+ ya Yisaya+ mwana ya Amoze, oyo amonaki mpo na Yuda mpe Yerusaleme na mikolo ya Uzia,+ Yotame,+ Ahaze+ ná Hizikiya,+ bakonzi ya Yuda:+  Yoká,+ Ee likoló, mpe tyá litoi, Ee mabele, mpo Yehova ye moko alobi: “Nabɔkɔli mpe nakolisi bana,+ kasi bango batombokeli ngai.+  Ngɔmbɛ eyebaka malamu moto oyo asombi yango, mpe mpunda eyebaka esika nkolo na yango apesaka yango bilei; Yisraele bayebi ngai te,+ bato na ngai bamitambwisi na mayele te.”+  Mawa na ekólo ya masumu,+ bato oyo libunga na bango ekómi kilo, momboto oyo ezali kosala mabe,+ bana oyo babebisaka makambo!+ Batiki Yehova,+ bazangi limemya epai ya Mosantu ya Yisraele,+ bapesi ye mokɔngɔ.+  Bábɛta bino lisusu wapi,+ awa bozali kaka kotomboka?+ Motó mobimba ezali na maladi, mpe motema mobimba elɛmbi.+  Banda na nse ya lokolo tii na motó, eteni moko ya malamu ezali te.+ Bampota, bisika oyo bazokisi mpe bisika oyo babɛti—bafini yango te mpo ebimisa mafina, bakangisi yango te, balɛmbisi yango na mafuta mpe te.+  Mokili na bino etikali mpamba,+ bingumba na bino etumbami na mɔtɔ;+ bapaya+ bazali kolya mbuma ya mabele na bino+ na miso na bino, mpe libebi yango ezali ndenge bapaya babebisaka.+  Mpe mwana mwasi ya Siona+ atikali lokola mwa ndako ya matiti na elanga ya vinyo, lokola mwa ndako ya matiti ya mokɛngɛli na elanga ya kɔkɔmbrɛ, lokola engumba oyo ezingami.+  Soki Yehova ya mampinga ye moko atikelaka biso te mwa bato oyo babiki,+ mbɛlɛ tokómi lokola Sodoma, mbɛlɛ tokokani na Gomora.+ 10  Bóyoka liloba ya Yehova,+ bino bakonzi ya Sodoma+ oyo bozali koyangela na makasi.+ Bino bato ya Gomora, bótya litoi na mobeko ya Nzambe na biso. 11  Yehova alobi: “Litomba nini nazali na yango na ebele ya bambeka na bino? Nalɛmbi makabo ya kotumba mobimba+ ya bampate ya mibali+ mpe mafuta ya banyama oyo eleisami malamu;+ mpe nasepeli te+ na makila+ ya bana-ngɔmbɛ ya mibali mpe ya bana-mpate ya mibali mpe ya bantaba ya mibali.+ 12  Ntango bozali kaka koya komona elongi na ngai,+ nani asɛngi bino likambo oyo ete bónyatanyata mapango na ngai?+ 13  Bóya lisusu te na makabo ya mbuma ya mpambampamba.+ Mpaka ya malasi—ezali eloko oyo nayiná.+ Bozali kotosa sanza ya sika+ mpe sabata,+ kobengisa liyangani+—kasi nakoki te kondima misala ya maji+ esika moko na liyangani monene. 14  Molimo na ngai eyini basanza na bino ya sika mpe bileko na bino ya fɛti.+ Ekómeli ngai kilo;+ nalɛmbi komema yango.+ 15  Mpe ntango bozali kosembola mabɔkɔ na bino,+ nazali kozipa miso na ngai liboso na bino.+ Ata bozali kobondela mingi,+ nazali koyoka te;+ mabɔkɔ na bino etondi na makila oyo bosopi.+ 16  Bómisukola;+ bómipɛtola;+ bólongola liboso ya miso na ngai mabe ya misala na bino;+ bótika kosala mabe.+ 17  Bóyekola kosala malamu;+ bóluka bosembo;+ bósembola moto oyo azali konyokola;+ bókata likambo mpo na mwana oyo tata akufá;+ bósamba likambo ya mwasi oyo mobali akufá.”+ 18  Yehova alobi: “Sikoyo, bóya mpe tóbongisa makambo kati na biso.+ Ata soki masumu na bino ezali motane makasi, ekokóma mpɛmbɛ lokola nɛjɛ;+ ata soki ezali motane lokola elamba ya motane makasi, ekokóma lokola lɛnɛ. 19  Soki bolingi mpe boyoki, bokolya biloko ya malamu ya mokili.+ 20  Kasi soki boboyi+ mpe botomboki mpenza, mopanga ekolya bino; mpo monɔkɔ ya Yehova elobi bongo.”+ 21  Ee talá ndenge engumba ya sembo+ ekómi mwasi ya ndumba!+ Etondaki na bosembo;+ boyengebene efandaki kuna,+ kasi sikoyo ezali nde babomi-bato.+ 22  Palata na bino ekómi bosɔtɔ.+ Masanga na bino ya blé esangisami na mai.+ 23  Bankumu na yo bazali motó makasi mpe bazali baninga ya miyibi.+ Mokomoko na bango azali moto oyo alingá kanyaka+ mpe moto oyo alandelaka makabo.+ Bazali kokata na bosembo te likambo ya mwana oyo tata akufá; mpe ata likambo ya mwasi oyo mobali akufá ekómelaka bango te.+ 24  Yango wana, liloba ya Nkolo ya solo, Yehova ya mampinga, Oyo na nguya ya Yisraele,+ ezali boye: “Aha! Nakopema na ndenge nakolongola banguna na ngai, mpe ngai moko nakozongisela banguna+ na ngai mabe.+ 25  Mpe nakobalusela yo lobɔkɔ na ngai, mpe nakonyangwisa bosɔtɔ na yo nyonso, mpe nakolongola bosɔtɔ na yo nyonso.+ 26  Mpe nakozongisela yo basambisi lokola liboso, mpe bapesi-toli lokola na ebandeli.+ Nsima na yango, okobengama Engumba ya Boyengebene, Sité ya Bosembo.+ 27  Siona ekosikolama+ na bosembo, mpe bato na ye oyo bakozonga, bakozonga na boyengebene.+ 28  Mpe batomboki ná bato ya masumu bakokwea bango nyonso na mbala moko,+ mpe baoyo bazali kotika Yehova bakosila.+ 29  Mpo bakoyoka nsɔni mpo na banzete makasi oyo bolulaki,+ mpe bokosambwa mpo na bilanga oyo boponi.+ 30  Mpo bokokóma lokola nzete monene oyo nkasa na yango ezali kokauka,+ mpe lokola elanga oyo ezali na mai te. 31  Mpe engambe mobali akokóma mpenza lokola nsinga ya likambu,+ mpe mbuma ya mosala na ye ekokóma lokola montɛntɛi; mpe yango nyonso mibale ekopela mɔtɔ na mbala moko, moto ya koboma yango akozala te.”+

Maloba na nse