Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Sefania 3:1-20

3  Mawa na engumba oyo ezali kotomboka mpe komikómisa mbindo, engumba oyo enyokolaka bato!+  Eyokaki mongongo moko te;+ endimaki disiplini te.+ Etyelaki Yehova motema te.+ Epusanaki penepene ya Nzambe na yango te.+  Bankumu na yango na kati na yango bazalaki bankɔsi oyo ezali koganga.+ Basambisi na yango bazalaki bambwa ya zamba ya mpokwa oyo bazalaki kobuka mikuwa liboso ntɔngɔ etana.+  Basakoli na yango bazalaki na lofundo, bazalaki bato ya bokosi.+ Banganga-nzambe na yango bakómisaki eloko ya bosantu eloko mpamba; basakanaki na mobeko.+  Yehova azalaki moyengebene na kati na yango;+ azalaki kosala eloko moko te ya kozanga boyengebene.+ Ntɔngɔ nyonso, azalaki kopesa ekateli na ye ya lisambisi.+ Ezalaki kozanga te na kotana ya ntɔngɔ.+ Kasi moto oyo azangi boyengebene ayokaki nsɔni te.+  “Nasilisaki bikólo; manɔ́ngi na bango ya matumu etikalaki mpamba. Napanzaki babalabala na bango, mpe moto ata moko te azalaki koleka kuna. Bingumba na bango etikalaki mpamba, mpe moto moko te azalaki kuna, mpe moto moko te afandaki kuna.+  Nalobaki ete: ‘Ya solo, okobanga ngai; okondima disiplini’;+ mpo esika na yango ya kofanda elongolama te+—nakosɛnga yango ezongisa monɔkɔ mpo na nyonso wana.+ Ya solo basalaki mbangu mpo bábebisa misala na bango nyonso.+  “‘Yango wana, bózela ngai,’+ yango nde liloba ya Yehova, ‘tii mokolo oyo nakotɛlɛma mpo na kozwa biloko oyo epunzami,+ mpo ekateli na ngai ya lisambisi ezali ya koyanganisa bikólo,+ mpo nasangisa makonzi esika moko, mpo na kosopela bango bikateli na ngai ya etumbu,+ nkanda na ngai nyonso ya kongala; mpamba te, mabele mobimba ekolyama na mɔtɔ ya molende na ngai.+  Bongo na ntango yango, nakopesa bato ya bikólo monɔkɔ moko ya pɛto,+ mpo bango nyonso bábelela nkombo ya Yehova,+ mpo básalela ye na bomoko.’*+ 10  “Uta na etúká ya bibale ya Etiopi, baoyo bazali kobondela ngai, elingi koloba, mwana mwasi ya bato na ngai oyo bapalanganá, bakoyela ngai likabo.+ 11  Na mokolo yango, okoyoka nsɔni te mpo na misala na yo nyonso oyo obukaki mibeko na ngai,+ mpamba te, na ntango wana, nakolongola epai na yo bato na yo oyo bazali kosepela na lolendo;+ mpe okozala lisusu na lolendo te na ngomba na ngai mosantu.+ 12  Mpe nakotika epai na yo ekólo moko ya komikitisa mpe oyo ezali komitombola te,+ mpe bakokima mpenza epai ya nkombo ya Yehova.+ 13  Kasi bato ya Yisraele oyo bakotikala+ bakosala eloko moko te ya kozanga boyengebene,+ bakoloba lokuta te,+ mpe lolemo ya bokosi ekozala na minɔkɔ na bango te;+ mpo bakolya mpe bakomitanda mpenza,+ mpe moto ata moko te akozala mpo na kolɛngisa bango.”+ 14  Ee mwana mwasi ya Siona, gangá na esengo! Ee Yisraele, belelá na nsai!+ Ee mwana mwasi ya Yerusaleme,+ sepelá mpe zalá na esengo na motema mobimba! 15  Yehova alongoleli yo bikateli ya lisambisi.+ Alekisi monguna na yo na nzela mosusu.+ Mokonzi ya Yisraele, Yehova, azali epai na yo+. Okobanga lisusu likama te.+ 16  Na mokolo yango, bakoloba na Yerusaleme boye: “Ee Siona, kobanga te.+ Mabɔkɔ na yo elɛmba te.+ 17  Yehova Nzambe na yo azali epai na yo. Lokola azali Moto ya nguya, akobikisa.+ Akosepela na yo mpe akozala na esengo.+ Akofanda nyɛɛ na kati ya bolingo na ye. Akosepela na yo mpe akoganga na esengo. 18  “Nakoyanganisa mpenza+ baoyo batondi na mawa+ mpo bazalaki te na eleko ya fɛti na yo; bazalaki epai na yo te, mpamba te bazalaki komema nsɔni mpo na ye.+ 19  Talá, nazali kotɛmɛla baoyo nyonso bazali komonisa yo mpasi, na ntango wana;+ mpe nakobikisa ye oyo azali kotɛnguma,+ mpe nakoyanganisa ye oyo apalanganá.+ Mpe nakotya bango bázala lisanzoli mpe bázwa nkombo na mokili mobimba epai bayokisaki bango nsɔni. 20  Na ntango yango, nakokɔtisa bino, ɛɛ, na ntango nakoyanganisa bino. Mpo nakosala ete bózwa nkombo mpe lisanzoli na kati ya bato ya bikólo nyonso ya mabele, ntango nakozongisa na miso na bino mpenza bato na bino oyo bakangamaki,” Yehova alobi bongo.+

Maloba na nse

Lil., “[na] lipeka moko.”