Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Ruta 2:1-23

2  Sikoyo Naomi azalaki na ndeko+ moko ya mobali na ye, mobali moko ya bomɛngo mingi mpe moto monene,+ na libota ya Elimeleke, mpe nkombo na ye Boaze.+  Na nsima, Ruta Momoabe alobaki na Naomi ete: “Nabondeli yo, tiká ngai nakende na elanga kolɔkɔta mbuma oyo etikalaka+ na mitó ya mbuma ya kosala farini, na nsima ya moto nyonso oyo nakondimama na miso na ye.” Bongo alobaki na ye ete: “Kende, mwana na ngai.”  Na yango, akendaki mpe akɔtaki kolɔkɔta mbuma oyo etikalaka na elanga nsima ya babuki-mbuma.+ Bongo kaka boye akómaki na eteni ya elanga ya Boaze,+ oyo azalaki moto ya libota ya Elimeleke.+  Mpe talá! Boaze akómaki wana autaki na Beteleme mpe alobaki na babuki-mbuma ete: “Yehova azala na bino.”+ Mpe bango balobaki na ye ete: “Yehova apambola yo.”+  Na nsima, Boaze+ alobaki na elenge mobali oyo atyamaki mpo na kokamba babuki-mbuma ete: “Elenge mwasi oyo azali ya nani?”  Bongo elenge mobali oyo atyamaki mpo na kokamba babuki-mbuma apesaki eyano mpe alobaki ete: “Elenge mwasi oyo azali Momoabe,+ oyo Naomi azongaki na ye, ntango autaki na mokili ya Moabe.+  Bongo alobaki ete: ‘Nabondeli yo, tiká ngai nalɔkɔta mbuma oyo etikalaka,+ mpe nakosangisa mpenza mitó ya mbuma ya kosala farini oyo ekatami nsima ya babuki-mbuma.’ Bongo akɔtaki, atɛlɛmi kaka banda ntango yango na ntɔngɔ tii na ntango oyo ayei kofanda sikoyo na ndako mpo na mwa ntango moke.”+  Na nsima, Boaze alobaki na Ruta ete: “Oyoki, mwana na ngai, boye te? Kokende kolɔkɔta mbuma na elanga mosusu te,+ mpe lisusu osengeli te kokatisa esika oyo mpo na kokende epai mosusu, mpe na ndenge yango okozala penepene na bilenge na ngai ya basi.+  Miso na yo ezala na elanga oyo bakobuka, mpe osengeli kokende elongo na bango. Napesi bilenge mibali mitindo ete básimba yo te,+ boye te? Ntango okoyoka mposa ya mai, osengeli mpe kokende epai bambɛki ezali mpe komɛla mai oyo bilenge mibali bakotoka.”+ 10  Na yango, akweaki na elongi na ye mpe agumbamaki tii na nse+ mpe alobaki na ye ete: “Ndenge nini nandimami na miso na yo mpe otyeli ngai likebi, nzokande ngai nazali mopaya?”+ 11  Bongo Boaze apesaki eyano mpe alobaki na ye ete: “Bayebisaki+ ngai mpenza makambo nyonso oyo osalelaki bokilo na yo nsima ya liwa ya mobali na yo,+ mpe ndenge otikaki tata na yo ná mama na yo mpe mokili ya bandeko na yo mpe oyei epai ya bato oyo oyebaki liboso te.+ 12  Tiká Yehova apesa mbano mpo na oyo osalaki,+ mpe ozwa lifuti ya kokoka+ uta na Yehova Nzambe ya Yisraele, oyo na nse ya mapapu na ye oyei koluka esika ya komibomba.”+ 13  Na yango, Ruta alobaki ete: “Tiká nandimama na miso na yo, nkolo na ngai, mpo obɔndisi ngai mpe mpo olobi na mosaleli na yo na ndenge ya kokitisa motema,+ atako ngai mpenza nazali te lokola moko ya basaleli na yo ya basi.”+ 14  Mpe Boaze alobaki na ye na ntango ya kolya ete: “Yaká awa, mpe esengeli olya mwa ndambo ya limpa+ mpe ozindisa eteni na yo ya limpa na vinɛgrɛ.” Bongo afandaki pembeni ya babuki-mbuma, mpe apesaki ye mbuma etumbami+ mpe alyaki, mpe atondaki, mpe mosusu etikalaki. 15  Bongo atɛlɛmaki mpo na kolɔkɔta mbuma oyo etikalaka.+ Sikoyo Boaze apesaki bilenge mibali na ye mitindo ete: “Bótika ye mpe alɔkɔta mbuma oyo etikalaka katikati na mitó ya milona oyo ekatami, mpe bosengeli kotungisa+ ye te. 16  Mpe bóbosana te kobendelaka ye ndambo ya maboke ya mitó ya mbuma ya kosala farini, mpe bokotika yango na nsima ete alɔkɔta yango,+ mpe bokopamela ye te.” 17  Mpe alɔkɔtaki kino na mpokwa mbuma oyo etikalaka na elanga,+ na nsima abɛtabɛtaki+ oyo ye alɔkɔtaki, mpe ekómaki soki efa+ moko ya ɔrje. 18  Bongo akamataki yango mpe akendaki na engumba, mpe bokilo na ye amonaki oyo ye alɔkɔtaki. Na nsima, abimisaki biloko ya kolya oyo etikalaki+ ntango ye moko atondaki mpe apesaki ye yango. 19  Bongo bokilo na ye alobaki na ye ete: “Epai wapi olɔkɔtaki mbuma lelo, mpe epai wapi osalaki? Moto oyo atyelaki yo likebi apambolama.”+ Bongo ayebisaki bokilo na ye epai ya nani asalaki; mpe alobaki lisusu ete: “Nkombo ya mobali oyo nasalaki epai na ye lelo Boaze.” 20  Na yango, Naomi alobaki na mwasi ya mwana na ye ete: “Yehova apambola ye,+ ye oyo alongoli te motema boboto+ na ye epai ya bato ya bomoi mpe bakufi.”+ Mpe Naomi alobaki lisusu na ye ete: “Mobali yango azali ndeko na biso.+ Ye azali moko ya basikoli na biso.”+ 21  Bongo Ruta mwasi Momoabe alobaki ete: “Ye mpe alobaki na ngai ete: ‘Osengeli nde kozala penepene na bilenge mibali na ngai kino bakosilisa kobuka mbuma nyonso oyo nazali na yango.’”+ 22  Bongo Naomi+ alobaki na Ruta mwasi ya mwana na ye ete:+ “Mwana na ngai, eleki malamu obimaka elongo na bilenge basi na ye, noki bato bátungisa yo na elanga mosusu.”+ 23  Mpe atikalaki penepene na bilenge basi ya Boaze mpo na kolɔkɔta mbuma oyo etikalaka, kino eleko ya kobuka ɔrje+ mpe eleko ya kobuka blé ekómaki na nsuka. Mpe akobaki kofanda elongo na bokilo na ye.+

Maloba na nse