Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Ruta 1:1-22

1  Nzokande esalemaki boye: na mikolo oyo basambisi+ bazalaki kotambwisa makambo, nzala+ ekɔtaki na mokili, mpe mobali moko autaki na Beteleme+ na Yuda mpo na kokende kofanda mopaya na mokili ya Moabe,+ ye, mwasi na ye ná bana na ye mibale ya mibali.  Mpe nkombo ya mobali yango Elimeleke, mpe nkombo ya mwasi na ye Naomi, mpe nkombo ya bana na ye mibale Mahalone ná Kilione, bazalaki Baefrata+ ya Beteleme na Yuda. Nsukansuka bakómaki na mokili ya Moabe mpe bafandaki kuna.  Na nsima, Elimeleke mobali ya Naomi akufaki, mpe ye atikalaki elongo na bana na ye mibale ya mibali.  Na nsima, mibali yango bazwaki basi, Bamoabe.+ Moko nkombo na ye Orpa, mpe mosusu nkombo na ye Ruta.+ Mpe bafandaki kuna soki mbula zomi.  Na nsima bango mibale, Mahalone ná Kilione mpe bakufaki, bongo mwasi yango atikalaki ye moko, azangaki bana na ye mibale mpe mobali na ye.  Mpe atɛlɛmaki ye ná basi ya bana na ye mpe alongwaki na mokili ya Moabe, mpo ayokaki nsango na mokili ya Moabe ete Yehova atyelaki bato+ na ye likebi na kopesáká bango limpa.+  Mpe alongwaki epai azalaki kofanda,+ mpe basi mibale ya bana na ye bazalaki elongo na ye, mpe bazalaki kotambola na nzela mpo na kozonga na mokili ya Yuda.  Nsukansuka, Naomi alobaki na basi mibale ya bana na ye ete: “Bókende, bózonga, moto na moto na ndako ya mama na ye. Tiká Yehova amonisela bino motema boboto,+ kaka ndenge bino bomoniselaki mibali oyo sikoyo basili kokufa mpe ngai.+  Tiká Yehova apesa bino likabo,+ mpe bózwa esika ya kopema+ moto na moto na ndako ya mobali na ye.” Bongo apwɛpwaki+ bango, mpe babandaki kotombola mingongo na bango mpe kolela. 10  Mpe balobaki na ye ete: “Te, kasi tokozonga elongo na yo epai ya bato na yo.”+ 11  Kasi Naomi alobaki ete: “Bózonga, bana na ngai. Mpo na nini bokokende elongo na ngai? Nazali nde lisusu na bana mibali na libumu na ngai, mpe bango bakokóma nde mibali na bino?+ 12  Bózonga, bana na ngai, bókende, mpo nakómi mobange mingi, mobali akobala ngai te. Ata soki nalobi ete nazali na elikya ya kozwa mpenza mobali na butu oyo mpe ete nakobota bana mibali,+ 13  bokozela bango kino bakokola? Bokomibatela mpenza mpo na bango ete bózala na mobali te? Te, bana na ngai, mpo likambo na bino ekómeli ngai bololo mpenza, mpo lobɔkɔ ya Yehova ebɛti ngai.”+ 14  Na yango, batombolaki mingongo na bango mpe balelaki lisusu, nsima na yango Orpa apwɛpwaki bokilo na ye. Kasi Ruta, akangamaki na ye.+ 15  Na bongo, alobaki ete: “Talá! Mbanda na yo, oyo mobali akufá lokola yo, azongi epai ya bato na ye mpe epai ya banzambe na ye.+ Zongá elongo na mbanda na yo oyo mobali akufá.”+ 16  Mpe Ruta alobaki ete: “Kobondela ngai te ete nasundola yo, nazonga, natika yo; mpo epai okokende, ngai mpe nakokende, epai okolala, ngai mpe nakolala.+ Bato na yo bakozala bato na ngai,+ mpe Nzambe na yo Nzambe na ngai.+ 17  Epai okokufa, ngai mpe nakokufa,+ mpe kuna nde nakokundama. Tiká Yehova asala ngai bongo mpe abakisa+ yango, soki eloko mosusu, longola kaka liwa, ekokabola ngai ná yo.” 18  Ntango amonaki ete atingamaki kaka kokende elongo na ye,+ atikaki kolobela ye. 19  Mpe bango mibale balandaki nzela na bango kino bakómaki na Beteleme.+ Mpe esalemaki boye: ntango kaka bakómaki na Beteleme, engumba mobimba eninganaki mpo na bango,+ mpe basi bazalaki koloba ete: “Oyo nde Naomi?”+ 20  Mpe alobaki na basi yango ete: “Bóbenga ngai Naomi te. Bóbenga ngai Mara, mpo Mo-zwi-ya-Nguya-Nyonso+ akómiseli ngai makambo bololo mpenza.+ 21  Nazalaki na mingi ntango nakendaki,+ mpe Yehova azongisi ngai mabɔkɔ mpamba.+ Mpo na nini bóbenga ngai Naomi, awa Yehova asambwisi ngai+ mpe Mozwi-ya-Nguya-Nyonso ayeiseli ngai mpasi?”+ 22  Boye Naomi azongaki, Ruta Momoabe, mwasi ya mwana na ye, azalaki elongo na ye ntango autaki na mokili ya Moabe;+ mpe bakómaki na Beteleme+ na ebandeli ya eleko ya kobuka ɔrje.+

Maloba na nse