Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Nzembo 69:1-36

Epai ya mokambi ya nzembo mpo na Bafololo lísi.+ Ya Davidi. 69  Ee Nzambe, bikisá ngai, mpo mai ekómi kino na molimo.+   Nazindi na pɔtɔpɔtɔ ya mozindo, epai esika ya kotɛlɛma ezali te.+Nakómi na mai ya mozindo,Mpe mokɛli oyo mai ezali kotíyola ememi ngai.+   Nalɛmbi na koganga na ngai;+Mongongo na ngai ekauki.Miso na ngai elɛmbi na kozela Nzambe na ngai.+   Baoyo bazali koyina ngai kaka mpamba bakómi kutu mingi koleka nsuki ya motó na ngai.+Baoyo bazali kokanga ngai monɔkɔ, baoyo bazali banguna na ngai kaka mpamba, bakómi ebele.+Bongo eloko oyo nayibaki te, nazalaki kozongisa yango.   Ee Nzambe, yo moko oyebi bozoba na ngai,Mpe ngambo na ngai ebombani liboso na yo te.+   Ee baoyo bazali kotyela yo elikya báyoka nsɔni te mpo na ngai,+Ee Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, Yehova ya mampinga.+Ee baoyo bazali koluka yo básambwa te mpo na ngai,+Ee Nzambe ya Yisraele.+   Mpamba te namemi nsɔni mpo na yo,+Kosambwa ezipi elongi na ngai.+   Nakómi moto oyo bandeko baboyi,+Mpe mopaya na miso ya bana ya mama na ngai.+   Mpo molende mpo na ndako na yo elei ngai,+Mpe kosambwisa ya bato oyo bazali kosambwisa yo ekweli ngai.+ 10  Mpe nabandaki kolela mpe kokila bilei mpo na molimo na ngai,+Kasi yango ekómaki makambo ya kosambwisa ngai.+ 11  Ntango nakómisaki ngɔtɔ elamba na ngai,Nakómaki epai na bango liloba ya lisese.+ 12  Baoyo bafandi na porte babandaki komibanzabanza mpo na ngai,+Mpe nazalaki eloko bato oyo bamɛlaka masanga oyo elangwisaka bazali koyemba na nzembo.+ 13  Kasi ngai, Ee Yehova, libondeli na ngai ezalaki epai na yo,+Na ntango oyo endimami, Ee Nzambe.+Lokola otondi na motema boboto, yanolá ngai na solo ya lobiko na yo.+ 14  Bikisá ngai na pɔtɔpɔtɔ, mpo nazinda te.+Ee nabikisama na mabɔkɔ ya baoyo bayinaka ngai+ mpe na mai mozindo.+ 15  Ee mokɛli oyo mai ezali kotíyola emema ngai te,+Mpe bozindo emɛla ngai te,Mpe libulu ekanga monɔkɔ na yango likoló na ngai te.+ 16  Ee Yehova, yanolá ngai mpo motema boboto na yo ezali malamu.+Na kolanda motema mawa oyo otondi na yango, baluká epai na ngai,+ 17  Mpe kobombela mosaleli na yo elongi na yo te.+Yanolá ngai nokinoki mpo makambo eyeli ngai ndongo.+ 18  Bɛlɛmá na molimo na ngai, sikolá yango;+Mpo na banguna na ngai, sikolá ngai.+ 19  Yo moko oyebi kosambwa na ngai ná nsɔni na ngai mpe kotyolama na ngai.+Baoyo nyonso bazali banguna na ngai bazali liboso na yo.+ 20  Kosambwa ebuki motema na ngai, mpe mpota yango esilaka te.+Mpe nazalaki kolikya ete moto moko akoyokela ngai mawa, kasi moto ata moko amonanaki te;+Mpe ete babɔndisi bakozala, kasi namonaki ata moko te.+ 21  Kasi bilei bapesaki ngai ezalaki nde nzete moko ya ngɛngɛ,+Mpe na mposa na ngai ya mai, bamekaki komɛlisa ngai vinɛgrɛ.+ 22  Mesa na bango oyo ezali liboso na bango ekóma motambo,+Mpe oyo ezali mpo na bolamu na bango ekóma motambo.+ 23  Miso na bango ekóma molili mpo bámona te;+Mpe lɛngisá loketo na bango ntango nyonso.+ 24  Sopelá bango makaneli na yo,+Mpe nkanda na yo ya kongala ezwa bango.+ 25  Kaa na bango oyo ezingami na efelo etikala mpamba;+Moto afanda na bahema na bango te.+ 26  Mpo balandi moto oyo yo moko obɛti,+Mpe bazali kaka kolobela bampasi ya baoyo yo otɔbɔli. 27  Tyá libunga likoló ya libunga na bango,+Mpe bákɔta na boyengebene na yo te.+ 28  Bálongolama na buku ya bato ya bomoi,+Mpe bákomama esika moko na bayengebene te.+ 29  Kasi ngai natungisami mpe nazali na mpasi.+Ee Nzambe, lobiko na yo ebatela ngai.+ 30  Nakosanzola nkombo ya Nzambe na loyembo,+Mpe nakokumisa ye na matɔndi.+ 31  Yango mpe ekosepelisa Yehova mingi koleka ngɔ-mbɛ-mobali,+Koleka mwana-ngɔmbɛ mobali oyo ezali na maseke, oyo sabo na yango ekabwaná.+ 32  Bato ya komikitisa bakomona mpenza yango; bakosepela.+Bino baoyo bozali koluka Nzambe, motema na bino mpe ezala na bomoi.+ 33  Mpo Yehova azali koyoka babola,+Mpe ya solo akotyola bato na ye ya bolɔkɔ te.+ 34  Likoló ná mabele esanzola ye,+Mbu mpe eloko nyonso oyo etambolaka kuna.+ 35  Mpo Nzambe ye moko akobikisa Siona+Mpe akotonga bingumba ya Yuda;+Mpe bakofanda mpenza kuna mpe bakozwa yango.+ 36  Mpe bana ya basaleli na ye bakozwa yango libula,+Mpe baoyo balingaka nkombo na ye nde bato bakofanda kuna.+

Maloba na nse