Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Nzembo 55:1-23

Epai ya mokambi ya nzembo na bibɛtɛlo ya bansinga. Maskile. Ya Davidi. 55  Ee Nzambe, tyá litoi na libondeli na ngai;+ Mpe komibomba te liboso ya lilɔmbɔ na ngai mpo na koluka kondimama.+   Tyelá ngai likebi mpe yanolá ngai.+ Motungisi na ngai ememi ngai epai na epai kozanga kopema,+ Mpe nazali kokoka te, nazali kaka komonisa ndenge nabulungani,   Mpo na mongongo ya monguna, mpo na monyoko ya moto mabe.+ Mpo bazali kaka kokitisela ngai makambo oyo eyokisaka mpasi,+ Mpe na nkanda bazali kobombela ngai nkanda na motema.+   Motema na ngai ezali na mpasi makasi na kati na ngai,+ Mpe nsɔmɔ ya liwa ekweli ngai.+   Kobanga, ɛɛ, kolɛnga ekɔteli ngai,+ Mpe kolɛngalɛnga ezipi ngai.   Mpe nazali se koloba: “Ee soki nazalaka na mapapu lokola ebenga!+ Mbɛlɛ napumbwaki mosika mpe nafandi.+   Talá! mbɛlɛ nakimaki mosika;+ Mbɛlɛ nafandaki na esobe.+Sela   Mbɛlɛ nakendaki mbangu na ekimelo na ngai Mpo na kokima mopɛpɛ oyo ezali kopɛpa makasi, mpo na kokima mopɛpɛ makasi.”+   Ee Yehova, bulunganisá, kabolá lolemo na bango,+ Mpo namoni mobulu mpe kowelana na kati ya engumba.+ 10  Na moi mpe na butu ezali kobaluka zingazinga na yango likoló ya bifelo na yango;+ Mpe makambo oyo eyokisaka mpasi mpe likama ezali na kati na yango.+ 11  Mikakatano ezali na kati na yango; Mpe monyoko ná bokosi elongwe te na esika na yango monene ya bato nyonso.+ 12  Mpo monguna te nde asambwisaki ngai;+ Soki bongo mbɛlɛ nakangelaki yango motema. Ezali te moto oyo ayinaka ngai makasi nde atombolelaki ngai mapeka;+ Soki bongo mbɛlɛ namibombaki liboso na ye.+ 13  Kasi ezalaki yo, moto—mowei mpamba—lokola ngai,+ Moto oyo namesani na ye mpe moto oyo nayebani na ye,+ 14  Mpamba te tozalaki kosepela elongo na makambo kitoko ya boninga na biso;+ Na kati ya ndako ya Nzambe tozalaki kotambola elongo na ebele ya bato.+ 15  Libebi ekwela bango!+ Tiká bango bákita na Nkunda* na bomoi;+ Mpo makambo mabe ezalaki na kati na bango+ na ntango nyonso oyo bafandaki bapaya. 16  Kasi ngai nakobelela Nzambe;+ Mpe Yehova ye moko akobikisa ngai.+ 17  Na mpokwa mpe na ntɔngɔ mpe na midi, nazali kaka komitungisa mpe nazali kokimela,+ Mpe ye azali koyoka mongongo na ngai.+ 18  Akosikola mpenza mpe akotya molimo na ngai na kimya mosika na etumba oyo bazali kobunda na ngai,+ Mpo bato ebele nde bayei kobunda na ngai.+ 19  Nzambe akoyoka mpe akoyanola bango,+ Ɛɛ Ye oyo azali kofanda na kiti na ye ya bokonzi lokola na ntango ya kala+Sela Baoyo mbongwana ata moko te  ezalaka epai na bango+ Mpe baoyo babangi Nzambe te.+ 20  Asemboli mabɔkɔ na ye mpo na kotɛmɛla baoyo bazali na kimya elongo na ye;+ Akómisi kondimana na ye eloko mpamba.+ 21  Maloba ya monɔkɔ na ye ezali kitoko koleka manteka,+ Kasi motema na ye elingá kobunda.+ Maloba na ye ezali pɛtɛɛ koleka mafuta,+ Kasi ezali mipanga oyo ebimisami na mabenga na yango.+ 22  Bwakelá Yehova ye moko mokumba na yo ya kilo,+ Mpe ye moko akosunga yo.+ Akopesa nzela ata moke te ete moyengebene atengatenga.+ 23  Ee Nzambe, yo moko okokitisa bango na libulu ya nse koleka.+ Bato oyo bazali na ngambo ya makila mpe bato ya bokosi, bakokokisa ata katikati ya mikolo na bango te.+ Kasi ngai, nakotyela yo motema.+

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.