Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Nzembo 18:1-50

Epai ya mokambi ya nzembo. Ya mosaleli ya Yehova, ya Davidi, oyo alobaki na Yehova maloba ya loyembo oyo na mokolo oyo Yehova abikisaki ye na lobɔkɔ ya banguna na ye nyonso mpe na lobɔkɔ ya Saulo.+ Bongo alobaki ete: 18  Nakolinga yo, Ee Yehova makasi na ngai.+   Yehova azali libanga na ngai, esika makasi ya libateli na ngai mpe Mobikisi na ngai.+Nzambe na ngai azali libanga na ngai. Nakokima epai na ye,+Nguba na ngai mpe liseke na ngai ya lobiko, esika na ngai ya kobombana oyo etombwaná.+   Nakobelela Yehova, Ye oyo asengeli kosanzolama,+Mpe nakobikisama na mabɔkɔ ya banguna na ngai.+   Bansinga ya liwa ezingaki ngai;+Bato ya mpambampamba oyo basopanaki lokola mpela ya pwasa bazalaki mpe kopesa ngai nsɔmɔ.+   Bansinga ya Nkunda* ezingaki ngai;+Mitambo ya liwa ezalaki liboso na ngai.+   Na mpasi na ngai nazalaki kobelela Yehova,Mpe nazalaki kolelela Nzambe na ngai mpo na kosɛnga lisalisi.+Na tempelo na ye ayokaki mongongo na ngai,+Mpe sikoyo kolela na ngai liboso na ye mpo na kosɛnga lisalisi ekómaki na matoi na ye.+   Bongo mabele ekómaki koningana epai na epai mpe kolɛnga,+Mpe miboko ya bangomba eninganaki,+Mpe eninganaki epai na epai mpo bayokisaki ye nkanda.+   Molinga emataki na zolo na ye, mpe mɔtɔ oyo ezalaki kobima na monɔkɔ na ye ezalaki kozikisa;+Makala ya mɔtɔ oyo ezalaki kopela eutaki na ye.   Bongo agumbaki likoló mpe akitaki.+Mpe molili tuu ezalaki na nse ya makolo na ye. 10  Bongo ayaki likoló ya keruba moko mpe ayaki, azali kopumbwa,+Mpe ayaki, azali kopumbwa mbangu mpenza likoló ya mapapu ya elimo moko.+ 11  Bongo asalaki molili esika na ye ya kobombana,+Zingazinga na ye lokola mwa ndako na ye ya matiti,Mai ya moindo, mapata minene.+ 12  Na kongɛnga oyo ezalaki liboso na ye, mapata na ye ezalaki koleka,+Mbula ya mabanga ná makala ya mɔtɔ oyo ezalaki kopela.+ 13  Mpe na likoló Yehova abandaki konguluma lokola nkake,+Mpe Ye Oyo-Aleki-Likoló ye moko abandaki koyokisa mongongo na ye,+Mbula ya mabanga ná makala ya mɔtɔ oyo ezalaki kopela. 14  Mpe azalaki kotinda makula na ye, mpo apanza bango;+Mpe atindaki mikalikali, mpo atya bango na mobulu.+ 15  Mpe nse ya mai ekómaki komonana polele,+Mpe miboko ya mabele oyo ebotaka ekómaki komonana+Na mpamela na yo, Ee Yehova, na mpema oyo ebimi na zolo na yo.+ 16  Uta na likoló azalaki kotinda lobɔkɔ na ye, azalaki kozwa ngai,+Azalaki kobimisa ngai na mai minene.+ 17  Azalaki kobikisa ngai na mabɔkɔ ya monguna na ngai ya makasi,+Mpe na mabɔkɔ ya baoyo bayinaka ngai; mpamba te balekaki ngai na makasi.+ 18  Bazalaki kobimela ngai na mokolo ya likama na ngai,+Kasi Yehova akómaki lisungi na ngai.+ 19  Mpe abimisaki ngai, atyaki ngai na esika moko monene;+Azalaki kobikisa ngai, mpamba te asepelaki na ngai.+ 20  Yehova azali kopesa ngai mbano na kolanda boyengebene na ngai;+Azali kofuta ngai mpo mabɔkɔ na ngai ezali pɛto.+ 21  Mpo nabatelaki banzela ya Yehova,+Mpe nasali mabe ya kotika Nzambe na ngai te.+ 22  Mpo bikateli na ye nyonso ya lisambisi ezali liboso na ngai,+Mpe nakolongola mibeko na ye epai na ngai te.+ 23  Mpe nakozala na mbeba te liboso na ye,+Mpe nakomibatela, nazala na libunga te.+ 24  Mpe tiká Yehova afuta ngai na kolanda boyengebene na ngai,+Mpo mabɔkɔ na ngai ezali pɛto na miso na ye.+ 25  Epai ya moto ya sembo okozala sembo;+Epai ya mobali makasi oyo azali na mbeba te, okosala na mbeba te;+ 26  Epai ya moto oyo azali pɛto, okomimonisa pɛto;+Kasi epai ya moto oyo atɛngamá, okomonisa ete ozalaka mbilingambilinga;+ 27  Mpo yo moko okobikisa bato ya mpasi;+Kasi okokitisa miso ya lolendo.+ 28  Mpo yo moko okopelisa mwinda na ngai, Ee Yehova;+Nzambe na ngai akokómisa molili na ngai pole.+ 29  Mpamba te na lisalisi na yo, napotaka mbangu mpo na kobunda na etuluku ya bapunzi;+Mpe na lisalisi ya Nzambe na ngai, namataka efelo.+ 30  Nzela ya Nzambe ya solo ezali ya kokoka;+Liloba ya Yehova ezali pɛto.+Azali nguba ya baoyo nyonso bazali kokima epai na ye.+ 31  Mpo longola Yehova, nani azali Nzambe?+Mpe longola Nzambe na biso, nani azali libanga?+ 32  Nzambe ya solo nde Moto azali kokanga ngai loketo na nguya ya bomoi,+Mpe akosala ete nzela na ngai ezala ya kokoka,+ 33  Azali kokómisa makolo na ngai lokola oyo ya banyama ebengami bishe,+Mpe azali kotɛlɛmisa ngai na bisika oyo ezali likoló na miso na ngai.+ 34  Azali koteya mabɔkɔ na ngai etumba,+Mpe mabɔkɔ na ngai egumbaki litimbo ya motako.+ 35  Mpe okopesa ngai nguba na yo ya lobiko,+Mpe lobɔkɔ na yo ya mobali ekosunga ngai,+Mpe komikitisa na yo ekokómisa ngai moto monene.+ 36  Okobongisela matambe na ngai esika moko monene ya konyata,+Mpe makɛsi na ngai ekolɛngalɛnga ata moke te.+ 37  Nakolanda banguna na ngai mpe nakozwa bango;Mpe nakozonga te kino bakosila nyɛɛ.+ 38  Nakobukabuka bango na ndenge ete bakokoka te kotɛlɛma;+Bakokwea na nse ya makolo na ngai.+ 39  Mpe okolatisa ngai nguya na loketo mpo na etumba;Okokweisa na nse na ngai baoyo bazali kotɛmɛla ngai.+ 40  Ya solo, banguna na ngai, okopesa ngai nkingo na bango;+Mpe baoyo bayinaka ngai makasi, nakokangisa bango monɔkɔ.+ 41  Bazali kobelela mpo na kosɛnga lisalisi, kasi mobikisi azali te,+Epai ya Yehova, kasi azali koyanola bango ata moke te.+ 42  Mpe nakotuta bango mikemike lokola putulu liboso ya mopɛpɛ;+Lokola pɔtɔpɔtɔ ya babalabala, nakosopa bango.+ 43  Okobikisa ngai na mabɔkɔ ya bato oyo bazali kolukaluka mabunga.+Okotya ngai mokonzi ya bikólo.+Bato oyo nayebaki te, bakosalela ngai.+ 44  Kaka soki bayoki nsango bakotosa ngai;+Bapaya bakoya kogumbamela ngai na kobanga.+ 45  Bapaya bakokauka,Mpe bakoya na kolɛnga uta na bifelo makasi ya libateli na bango.+ 46  Yehova azali na bomoi,+ mpe Libanga+ na ngai apambwama,Mpe Nzambe ya lobiko na ngai atombwama.+ 47  Nzambe ya solo azali Moto oyo azali kozongisa mabe mpo na ngai;+Mpe ye azali kotya bato ya bikólo na nse na ngai.+ 48  Azali kobikisa ngai liboso ya banguna na ngai oyo bazali na nkanda;+Okotombola ngai likoló ya baoyo bazali kotɛmɛla ngai,+Okobikisa ngai na mabɔkɔ ya moto ya mobulu.+ 49  Yango wana nakokumisa yo kati na bikólo, Ee Yehova,+Mpe nakobɛtɛla nkombo na yo mondule.+ 50  Ye azali kosala misala minene ya lobiko mpo na mokonzi na ye+Mpe azali komonisela moto na ye oyo atyami mafuta motema boboto,+Epai ya Davidi mpe epai ya momboto na ye mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.