Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Nzembo 106:1-48

106  Bósanzola Yah!+ Bópesa Yehova matɔndi, mpo azali malamu;+ Mpo motema boboto na ye ezali seko na seko.+   Nani akoki kolobela misala ya nguya ya Yehova,+ To nani akoki kosala ete lisanzoli na ye nyonso eyokana?+   Esengo na baoyo bazali kobatela bosembo,+ Bazali kosalela boyengebene ntango nyonso.+   Ee Yehova, kanisá ngai, sepelá na ngai ndenge osepelaka na bato na yo.+ Batelá ngai na lobiko na yo,+   Mpo namona bolamu oyo osalelaka bato oyo oponá,+ Mpo nasepela na esengo ya ekólo na yo,+ Mpo namikumisa elongo na libula na yo.+   Tosali masumu se lokola bankɔkɔ na biso;+ Tosali libunga; tosali mabe.+   Bankɔkɔ na biso na Ezipito Bamonisaki ata moke te ete bazali na mayele ya kososola liboso ya misala na yo ya kokamwa.+ Bakanisaki te bonene ya motema boboto na yo ya kokamwa,+ Kasi na mbu, pene na Mbu Motane, batombokaki.+   Mpe abikisaki bango mpo na nkombo na ye,+ Mpo na koyebisa nguya na ye.+   Bongo apamelaki Mbu Motane, mpe ekaukaki malɛmbɛmalɛmbɛ;+ Mpe atambwisaki bango na mai mozindo lokola na esobe;+ 10  Bongo abikisaki bango na lobɔkɔ ya moyini+ Mpe asikolaki bango na lobɔkɔ ya monguna.+ 11  Mpe mai eyaki kozipa banguna na bango;+ Moko te kati na bango atikalaki.+ 12  Bongo bandimelaki liloba na ye;+ Babandaki koyemba lisanzoli na ye.+ 13  Nokinoki, babosanaki misala na ye;+ Bazelaki toli na ye te.+ 14  Kasi na esobe, bamonisaki mposa na bango na lokoso+ Mpe bamekaki Nzambe na esobe.+ 15  Mpe apesaki bango eloko oyo basɛngaki+ Mpe atindaki maladi ya kokɔnda na kati ya molimo na bango.+ 16  Mpe babandaki koyokela Moize likunya na kaa,+ Ata Arona, mosantu ya Yehova.+ 17  Bongo mabele efungwamaki mpe emɛlaki Datane,+ Mpe ezipaki liyangani ya Abirame.+ 18  Mpe mɔtɔ epelaki na kati ya liyangani na bango;+ Lolemo ya mɔtɔ ezikisaki bato mabe.+ 19  Lisusu, basalaki mwana-ngɔmbɛ na Horebe+ Mpe bagumbamelaki ekeko ya ebende oyo enyangwisami,+ 20  Bongo batyaki elilingi ya ngɔmbɛ, molei ya matiti,+ Na esika ya nkembo na ngai.+ 21  Babosanaki Nzambe Mobikisi na bango,+ Moto oyo asalaki makambo ya minene na Ezipito,+ 22  Misala ya kokamwa na mokili ya Kame,+ Makambo ya nsɔmɔ na Mbu Motane.+ 23  Mpe etikalaki moke aloba ete akosilisa bango nyɛɛ,+ Soki Moize te, moto oyo ye aponá, Oyo atɛlɛmaki na libulu liboso na ye,+ Mpo na kozongisa nsima nkanda na ye makasi mpo abebisa bango te.+ 24  Mpe bakómaki komona mokili ya kitoko eloko mpamba;+ Bandimelaki liloba na ye te.+ 25  Mpe bazalaki se koimaima na bahema na bango;+ Bayokaki mongongo ya Yehova te.+ 26  Bongo atombolaki lobɔkɔ na ye mpo na kolapela bango ndai,+ Ete akokweisa bango na esobe,+ 27  Mpe ete akokweisa bana na bango na bikólo,+ Mpe ete akopalanganisa bango na mikili.+ 28  Mpe babandaki kokangama na Baala ya Peore+ Mpe kolya bambeka oyo bapesi na biloko oyo ezali na bomoi te.+ 29  Lokola bazalaki kopesa ye nkanda na misala na bango,+ Mpasi moko ebimaki na kati na bango.+ 30  Ntango Finehase atɛlɛmaki mpe akɔti na likambo yango,+ Mpasi yango esukaki. 31  Mpe yango esalaki ete atángama moto ya boyengebene Libota na libota mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+ 32  Lisusu na mai ya Meriba, batumolaki,+ Bongo makambo ebebelaki Moize mpo na bango.+ 33  Mpo basilikisaki elimo na ye Mpe na mbɛbu na ye, abandaki koloba maloba oyo akanaki te.+ 34  Basilisaki bato ya bikólo nyɛɛ te,+ Ndenge Yehova alobaki na bango.+ 35  Mpe basanganaki na bikólo+ Mpe bayekolaki misala na bango.+ 36  Mpe bazalaki se kosalela bikeko na bango,+ Mpe yango ekómelaki bango motambo.+ 37  Mpe bazalaki kokaba bana na bango ya mibali+ Mpe bana na bango ya basi mbeka epai ya bademo.+ 38  Bongo bazalaki se kosopa makila ya bato oyo bazali na likambo te,+ Makila ya bana na bango ya mibali mpe ya bana na bango ya basi, Oyo bazalaki kokabela bikeko ya Kanana mbeka;+ Mpe mokili ekómaki mbindo mpo basopaki makila.+ 39  Mpe bakómaki mbindo mpo na misala na bango+ Mpe bazalaki se kosala pite na misala na bango.+ 40  Mpe nkanda ya Yehova ebandaki kopelela bato na ye,+ Mpe ye ayaki koyina libula na ye.+ 41  Mpe mbala na mbala apesaki bango na lobɔkɔ ya bikólo,+ Mpo baoyo bazalaki koyina bango báyangela bango,+ 42  Mpe mpo banguna na bango bányokola bango, Mpe mpo bátyama na lobɔkɔ na bango.+ 43  Mbala mingi azalaki kobikisa bango,+ Kasi bango bazalaki kotomboka na etamboli na bango ya kozanga botosi,+ Mpe bazalaki kokitisama mpo na libunga na bango.+ 44  Mpe azalaki komona mpasi na bango+ Ntango azalaki koyoka ndenge bazalaki kosɛngasɛnga na kolela.+ 45  Mpe, mpo na bango, azalaki kokanisa kondimana na ye,+ Mpe azalaki koyoka mawa na kolanda bonene ya motema boboto na ye ya kokamwa.+ 46  Mpe azalaki kosala ete báyokelama mawa Na miso ya baoyo nyonso bazalaki kokanga bango.+ 47  Bikisá biso, Ee Yehova Nzambe na biso,+ Mpe yanganisá biso longwa na bikólo+ Mpo tópesa matɔndi na nkombo na yo mosantu,+ Mpo tóloba na esengo mpo na kosanzola yo.+ 48  Yehova Nzambe ya Yisraele apambwama+ Libela na libela; Mpe bato nyonso basengeli koloba: Amen.+ Bósanzola Yah!+

Maloba na nse