Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Mika 2:1-13

2  “Mawa na baoyo bakanaka kosala makambo oyo eyokisaka mpasi, mpe na baoyo basalaka makambo oyo ezali mabe, na bambeto na bango!+ Basalaka yango na kotana ya ntɔngɔ,+ mpo ezali na nguya ya lobɔkɔ na bango.+  Mpe baluli bilanga mpe babɔtɔli yango;+ ná bandako lokola, mpe bazwi yango; mpe babubi mobali makasi ná bato ya ndako na ye,+ moto ná libula na ye.+  “Yango wana, talá oyo Yehova alobi: ‘Talá nazali kokanisa koyeisela libota oyo+ mpasi+ oyo bokolongola nkingo na bino na kati na yango te,+ bongo bokotambola na lolendo te;+ mpo ezali ntango ya mpasi.+  Na mokolo yango, bakobimisela bino liloba ya lisese+ mpe bakolela nde kolela, ɛɛ kolela.+ Bakoloba ete: “Topunzami nde kopunzama!+ Likabo mpenza ya bato na ngai akómisi yango ndenge mosusu.+ Talá ndenge alongoli yango epai na ngai! Azali kokabola bilanga na biso mpenza epai ya moto oyo azangi bosembo.”  Yango wana, okozala na moto te oyo akobwaka nsinga, na mbɛsɛ,+ na kati ya lisangá ya Yehova.  Bókweisa maloba te.+ Bazali kokweisa maloba. Bakokweisa maloba te mpo na makambo wana. Nsɔni ekosila te.+  “‘Ee ndako ya Yakobo,+ bazali nde koloba ete: “Elimo ya Yehova esepeli te, to wana nde misala na ye?”+ Maloba na ngai mpenza esalaka nde bolamu te+ epai ya moto oyo azali kotambola alima?+  “‘Mpe lobi bato na ngai moko babandaki kotɛlɛma lokola monguna mpenza.+ Bozali kolongola ekembiseli ya lokumu oyo ezali liboso ya elamba epai ya bato oyo bazali koleka kozanga kobanga, lokola bato oyo bauti etumba.  Bozali kobengana basi ya bato na ngai na ndako, esika oyo mwasi asepelaka mingi. Bozali kolongola nkembo na ngai oyo ezali likoló ya bana na ye,+ mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+ 10  Bótɛlɛma mpe bókenda,+ mpamba te oyo ezali esika ya kopema te.+ Libebi ezali mpo akómi mbindo;+ mpe mosala ya libebi epesaka mpasi.+ 11  Soki moto moko, oyo azali kolanda mopɛpɛ mpe lokuta, akosi ete:+ “Nakokweisela yo maloba mpo na vinyo mpe mpo na masanga oyo elangwisaka,” ye mpe akokóma mpenza moto oyo azali kokweisela bato oyo maloba.+ 12  “‘Nakoyanganisa mpenza Yakobo, ɛɛ, yo mobimba;+ solo mpenza, nakosangisa esika moko bato ya Yisraele oyo batikali.+ Nakotya bango na bomoko, lokola bibwɛlɛ na lopango, lokola etonga na kati ya esika ya kolya matiti;+ makɛlɛlɛ ya bato ekozala kuna.’+ 13  “Moto oyo azali kobuka, akomata mpenza liboso na bango:+ bakobuka mpenza. Mpe bakoleka na porte, mpe bakobimela na yango.+ Mpe mokonzi na bango akoleka liboso na bango, mpe Yehova akokamba bango.”+

Maloba na nse