Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Masese 19:1-29

19  Moto oyo akelelá, oyo azali kotambola na kozanga mbeba, azali malamu+ koleka ye oyo azali na mbɛbu ya maloba mbilingambilinga, mpe ye oyo azali zoba.+  Lisusu, ezali malamu te ete molimo ezanga boyebi,+ mpe ye oyo azali kosala mbangumbangu na makolo na ye azali kosala lisumu.+  Bozoba ya moto ya mabele nde ebulunganisaka nzela na ye,+ bongo motema na ye ekómaka kosilikela Yehova.+  Bomɛngo nde ebakisaka baninga mingi,+ kasi ye oyo azangá akabwanaka na moninga na ye.+  Motatoli ya lokuta akozanga etumbu te,+ mpe ye oyo asopasopaka makambo ya lokuta akobika te.+  Bato mingi bakitisaka moto ya lokumu motema,+ mpe moto nyonso azalaka moninga ya moto oyo apesaka makabo.+  Bandeko ya moto oyo akelelá bango nyonso bayini ye.+ Baninga na ye mpenza bakimi ye kutu mosika koleka!+ Azali kolandalanda bango na makambo ya koloba; bango bazali te.+  Ye oyo azali kozwa motema+ azali kolinga molimo na ye moko. Ye oyo azali kobatela bososoli akozwa bolamu.+  Motatoli ya lokuta akozanga etumbu te,+ mpe ye oyo asopasopaka makambo ya lokuta akokufa.+ 10  Bomɛngo ebongi na zoba te.+ Ekozala kutu boni soki mosaleli ayangeli bankumu!+ 11  Mayele ya kososola oyo moto azali na yango ekitisaka mpenza nkanda na ye,+ mpe kitoko na ye ezali ete alimbisaka likambo oyo ebuki mibeko.+ 12  Nkɛlɛ ya mokonzi ezali konguluma lokola oyo ya mwana-nkɔsi oyo nkingo etondi na nsuki,+ kasi soki asepeli na moto ezali lokola mamwɛ likoló ya milona.+ 13  Mwana ya zoba nde mikakatano mpo na tata na ye,+ mpe kowelana ya mwasi ezali lokola nsamba oyo ezali kotanga, oyo ezali kobengana yo.+ 14  Libula oyo eutaka na batata nde ndako ná bomɛngo,+ kasi mwasi ya mayele autaka na Yehova.+ 15  Gɔigɔi epesaka mpɔngi makasi,+ mpe molimo ya gɔigɔi ekufaka nzala.+ 16  Ye oyo abatelaka mitindo azali kobatela molimo na ye;+ ye oyo azali kotyola banzela na ye akobomama.+ 17  Ye oyo amoniselaka moto oyo azangá boboto azali kodefisa Yehova,+ mpe Ye akozongisela ye ndenge na ye wana ya kosala.+ 18  Pesá mwana na yo etumbu wana elikya ezali naino;+ mpe molimo na yo elinga liwa na ye te.+ 19  Ye oyo azalaka na nkɛlɛ makasi akofuta lomande;+ mpo soki obikisi ye, okozongela kosala yango mbala na mbala.+ 20  Yoká toli mpe ndimá disiplini,+ mpo ozala na bwanya na bomoi na yo na mikolo oyo ezali koya.+ 21  Myango ebele ezalaka na motema ya moto,+ kasi mokano ya Yehova nde ekotɛlɛma.+ 22  Eloko ya kitoko epai ya moto ya mabele ezali motema boboto na ye;+ mpe moto oyo akelelá azali malamu koleka moto ya lokuta.+ 23  Kobanga Yehova ememaka na bomoi,+ mpe moto akolala na butu atondi;+ mabe ekoyela moto te.+ 24  Moto ya gɔigɔi akɔtisi lobɔkɔ na ye na kibakuli ya fɛti;+ azali kokoka kozongisa yango ata na monɔkɔ na ye te.+ 25  Osengeli kobɛta mosɛki,+ mpo moto oyo azangi mayele akóma ekɛngɛ;+ mpe esengeli kopamela moto ya mayele, mpo asosola boyebi.+ 26  Ye oyo azali komonisa tata mpasi mpe azali kobengana mama+ azali mwana oyo azali kosala makambo ya nsɔni mpe ya kosambwa.+ 27  Mwana na ngai, tiká koyoka disiplini mpe ekozala mpo na yo kopɛngwa na maloba ya boyebi.+ 28  Motatoli ya mpamba atyolaka bosembo,+ mpe monɔkɔ ya bato mabe emɛlaka makambo oyo eyokisaka mpasi.+ 29  Bitumbu ebongisami mpenza mpo na basɛki,+ mpe kobɛtama mpo na mokɔngɔ ya bazoba.+

Maloba na nse