Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Marko 2:1-28

2  Nzokande, nsima ya mwa mikolo akɔtaki lisusu na Kapernaume mpe bayokaki ete azali na ndako.+  Bongo bato mingi bayanganaki, bongo esika ezalaki lisusu te, ata pembeni ya porte, mpe abandaki kolobela bango liloba.+  Mpe bato bayelaki ye mokatatali moko, bato minei bakumbi ye.+  Kasi lokola bakokaki te kokómisa ye epai ya Yesu mpo na ebele ya bato yango, balongolaki nsamba likoló ya esika ye azalaki, mpe nsima ya kofungola nzela bakitisaki litɔkɔ oyo mokatatali yango alalaki.+  Mpe ntango Yesu amonaki kondima na bango+ alobaki na mokatatali ete: “Mwana, masumu na yo elimbisami.”+  Nzokande bakomeli mosusu bazalaki wana, bafandaki mpe bazalaki kokanisakanisa na mitema na bango ete:+  “Mpo na nini moto oyo azali koloba ndenge wana? Azali kofinga. Longola Nzambe ye moko, nani mosusu akoki kolimbisa masumu?”+  Kasi Yesu, lokola ayebaki na mbala moko na elimo na ye ete bazalaki kokanisakanisa ndenge wana na kati na bango, alobaki na bango ete: “Mpo na nini bozali kokanisakanisa makambo wana na mitema na bino?+  Nini eleki pɛtɛɛ, koloba na mokatatali: ‘Masumu na yo elimbisami,’ to koloba: ‘Tɛlɛmá, lɔkɔtá litɔkɔ na yo mpe tambolá’?+ 10  Kasi mpo bóyeba ete Mwana ya moto+ azali na bokonzi ya kolimbisa masumu awa na mabele,”+—alobaki na mokatatali yango ete: 11  “Nalobi na yo: Tɛlɛmá, lɔkɔtá litɔkɔ na yo, mpe kende epai na yo.”+ 12  Bongo atɛlɛmaki, mpe na mbala moko alɔkɔtaki litɔkɔ na ye mpe abimaki na miso na bango nyonso,+ bongo bango nyonso bakamwaki mpenza, mpe bakumisaki Nzambe, balobi: “Naino tomoná likambo ya boye te.”+ 13  Lisusu abimaki pembeni ya mbu; mpe ebele nyonso wana ya bato bakobaki koya epai na ye, mpe abandaki koteya bango. 14  Kasi ntango azalaki koleka, amonaki Levi+ mwana ya Alfe afandi na biro ya mpako, mpe alobaki na ye ete: “Landá ngai.”* Mpe atɛlɛmaki, alandi ye.+ 15  Na nsima, afandaki na mesa na ndako ya Levi, mpe ebele ya bakɔngɔli-mpako+ ná basumuki bafandaki elongo na Yesu ná bayekoli na ye, mpo bazalaki mingi mpe babandaki kolanda ye.+ 16  Kasi bakomeli ya Bafarisai, ntango bamonaki ye azali kolya elongo na basumuki ná bakɔngɔli-mpako, babandaki koloba na bayekoli na ye ete: “Azali nde kolya elongo na bakɔngɔli-mpako ná basumuki?”+ 17  Ntango Yesu ayokaki bongo, alobaki na bango ete: “Baoyo bazali nzoto makasi bazalaka na mposa ya monganga te, kasi nde baoyo bazali na maladi. Nayaki kobenga bayengebene te, kasi basumuki.”+ 18  Nzokande bayekoli ya Yoane mpe Bafarisai bakilaka bilei. Bongo bayaki mpe balobaki na ye ete: “Mpo na nini bayekoli ya Yoane mpe bayekoli ya Bafarisai bakilaka bilei, kasi bayekoli na yo bakilaka bilei te?”+ 19  Mpe Yesu alobaki na bango ete: “Ntango mobali ya libala azali elongo na bango, baninga ya mobali ya libala bakoki kokila bilei te,+ boye te? Ntango nyonso oyo bazali elongo na mobali ya libala, bakoki kokila bilei te.+ 20  Kasi mikolo ekoya ntango mobali ya libala akolongolama epai na bango, mpe bongo bakokila bilei na mokolo wana.+ 21  Moto moko te abambaka eteni ya elamba ya sika na elamba ya kala; soki asali bongo, ekobendana, ya sika ekobenda ya kala, mpe kopasuka yango ekokóma mabe koleka.+ 22  Lisusu, moto moko te atyaka vinyo ya sika na milangi ya kala ya mposo ya nyama; soki asali bongo, vinyo ekopanza milangi ya mposo ya nyama, mpe vinyo ekobeba ná milangi ya mposo ya nyama mpe lokola.+ Kasi batyaka vinyo ya sika na milangi ya sika ya mposo ya nyama.”+ 23  Nzokande ekómaki ete azalaki koleka na bilanga ya blé na sabata, mpe ntango bazalaki koleka bayekoli na ye babandaki kobuka+ mitó ya blé.+ 24  Bongo Bafarisai balobaki na ye ete: “Talá! Mpo na nini bazali kosala likambo oyo esengeli kosala te na sabata?”+ 25  Kasi alobaki na bango ete: “Botángá naino ata mbala moko te oyo Davidi+ asalaki ntango akelelaki mpe ayokaki nzala, ye ná bato oyo bazalaki elongo na ye?+ 26  Ndenge akɔtaki na ndako ya Nzambe, na lisolo oyo etali Abiatare+ nganga-nzambe mokonzi, mpe alyaki mampa ya kolakisa,+ oyo bato mosusu basengeli kolya te,+ longola kaka banganga-nzambe, mpe apesaki lisusu ndambo na bato oyo bazalaki elongo na ye?”+ 27  Bongo alobaki na bango lisusu ete: “Sabata esalemaki mpo na moto,+ kasi moto mpo na sabata te;+ 28  yango wana Mwana ya moto azali Nkolo ata ya sabata.”+

Maloba na nse

Talá Mt 4:20, msl.