Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Luka 4:1-44

4  Sikoyo ntango Yesu atondaki na elimo santu, alongwaki na Yordani, mpe elimo ememaki ye epai na epai na esobe+  mikolo ntuku minei (40),+ na ntango yango Zabolo amekaki ye.+ Mpe alyaki eloko te na mikolo yango, bongo ntango yango esukaki, ayokaki nzala.  Bongo Zabolo alobaki na ye ete: “Soki ozali mwana ya Nzambe, yebisá libanga oyo ekóma limpa.”  Kasi Yesu ayanolaki ye ete: “Ekomamá ete: ‘Moto asengeli kobika kaka na mampa te.’”+  Bongo amatisaki ye likoló mpe alakisaki ye na mwa ntango moke makonzi nyonso ya mabele esika bato bafandi;  mpe Zabolo alobaki na ye ete: “Nakopesa yo bokonzi+ oyo nyonso mpe nkembo na yango, mpamba te bapesá ngai yango, mpe napesaka yango na moto oyo nalingi.+  Bongo yo, soki osaleli ngai likambo moko+ ya losambo, yango nyonso ekozala ya yo.”  Yesu azongiselaki ye ete: “Ekomamá ete: ‘Osengeli kosambela nde Yehova Nzambe na yo,+ mpe kaka ye moko nde osengeli kosalela mosala mosantu.’”+  Bongo amemaki ye na Yerusaleme mpe atɛlɛmisaki ye likoló, na nsɔngɛ ya efelo+ ya tempelo, mpe alobaki na ye ete: “Soki ozali mwana ya Nzambe, omibwaka longwa awa tii na nse;+ 10  mpo ekomamá ete: ‘Akopesa baanzelu na ye mitindo mpo na yo, mpo na kobatela yo,’+ 11  mpe, ‘Bakomema yo na mabɔkɔ na bango, mpo lokolo na yo etutana na libanga te.’”+ 12  Yesu azongiselaki ye ete: “Elobamá: ‘Osengeli komeka Yehova Nzambe na yo te.’”+ 13  Bongo ntango Zabolo asilisaki komeka ye na ndenge nyonso wana, atikaki ye tii na ntango mosusu ya malamu.+ 14  Sikoyo Yesu azongaki na Galile+ na nguya ya elimo. Mpe bato bazalaki kolobela ye malamu na bisika nyonso ya zingazinga.+ 15  Lisusu, abandaki koteya na basinagoga na bango mpe bato nyonso bazalaki kokumisa ye.+ 16  Mpe ayaki na Nazarete,+ epai babɔkɔlaki ye; mpe ndenge amesanaki kosala na mokolo ya sabata, akɔtaki na sinagoga,+ mpe atɛlɛmaki mpo na kotánga. 17  Bongo bapesaki ye rulo ya mosakoli Yisaya, mpe afungolaki rulo yango mpe azwaki esika oyo ekomamá ete: 18  “Elimo ya Yehova+ ezali na ngai, mpo atye ngai mafuta mpo nasakwela babola nsango malamu, atindi ngai mpo nasakwela baoyo bakangami kosikolama mpe nafungola miso ya bato oyo bakufá miso, mpo natika bato oyo batutamá bákende na bonsomi,+ 19  mpo na kosakola mbula ya kondimama na Yehova.”+ 20  Bongo alíngaki rulo yango, azongiselaki yango mosaleli mpe afandaki; mpe miso ya baoyo nyonso bazalaki na sinagoga ezalaki kaka kotala ye. 21  Bongo abandaki koloba na bango ete: “Lelo oyo likomami oyo bouti koyoka ekokisami.”+ 22  Mpe bango nyonso babandaki kopesa litatoli ya malamu mpo na ye mpe kokamwa na maloba kitoko+ oyo ezalaki kobima na monɔkɔ na ye, mpe bazalaki koloba ete: “Oyo mwana ya Yozefe te?”+ 23  Bongo alobaki na bango ete: “Na ntembe te bokosalela ndakisa oyo epai na ngai: ‘Monganga,+ omibikisa yo moko; makambo+ toyokaki ete esalemi na Kapernaume+ salá yango mpe awa na mboka na yo.’”+ 24  Kasi alobaki ete: “Ya solo mpenza nayebisi bino ete ezali na mosakoli moko te oyo bandimaka na mboka na ye. 25  Na ndakisa, nayebisi bino solo: Ezalaki na basi mingi oyo mibali bakufá na Yisraele na mikolo ya Eliya, ntango likoló ekangamaki mbula misato na sanza motoba, mpe nzala monene ekwelaki mokili yango mobimba,+ 26  atako bongo Eliya atindamaki epai ya moko ya basi yango te, kasi kaka na Zarefate+ na mokili ya Sidone epai ya mwasi moko oyo mobali akufá. 27  Lisusu, ezalaki na bato mingi ya maba na Yisraele na ntango ya mosakoli Elisha, atako bongo moko na bango apɛtolamaki te, kaka Naamane moto ya Siri.”+ 28  Bongo baoyo nyonso bazalaki koyoka makambo wana na sinagoga batondaki na nkanda;+ 29  mpe batɛlɛmaki babimisaki ye nokinoki na libándá ya engumba, mpe bamemaki ye na nsɔngɛ ya ngomba epai engumba na bango etongamaki, mpo bábwaka ye motó na nse.+ 30  Kasi alekaki na katikati na bango mpe akobaki nzela na ye.+ 31  Mpe akitaki na Kapernaume,+ engumba moko ya Galile. Mpe azalaki koteya bango na sabata; 32  mpe bakamwaki mingi na ndenge na ye ya koteya,+ mpo liloba na ye ezalaki na nguya.+ 33  Nzokande na sinagoga ezalaki na moto moko oyo azalaki na elimo+ moko boye, demo moko ya mbindo, mpe agangaki na mongongo makasi ete: 34  “Aa! Biso na yo likambo nini,+ Yesu Monazarete?+ Oyei nde koboma biso? Nayebi+ yo malamumalamu: ozali Mosantu ya Nzambe.”+ 35  Kasi Yesu apamelaki yango ete: “Kangá monɔkɔ, mpe bimá na nzoto na ye.” Bongo, nsima ya kokweisa moto yango na katikati na bango, demo yango abimaki atiki ye, asali ye mabe te.+ 36  Na yango, bango nyonso bakamwaki, mpe babandaki kosolola bango na bango ete: “Oyo ezali liloba ya ndenge nini, mpo azali kopesa bilimo ya mbindo mitindo na bokonzi mpe na nguya, mpe ezali kobima!”+ 37  Bongo nsango na ye ezalaki se kopalangana na bisika nyonso ya zingazinga.+ 38  Nsima ya kobima na sinagoga akɔtaki na ndako ya Simo. Nzokande, bokilo ya Simo ya mwasi azalaki konyokwama na fiɛvrɛ makasi, mpe basɛngaki asalisa ye.+ 39  Bongo agunzamaki epai na ye mpe apamelaki fiɛvrɛ yango,+ mpe esilaki. Na ntango wana kaka atɛlɛmaki mpe abandaki kosalela bango.+ 40  Kasi ntango moi ezalaki kolala, bato nyonso oyo bazalaki na bato oyo bazalaki kobɛla bamaladi ndenge na ndenge bamemelaki ye bango. Atyelaki mokomoko na bango mabɔkɔ mpe abikisaki bango.+ 41  Bademo mpe bazalaki kobima na nzoto ya bato mingi,+ bazalaki koganga mpe koloba ete: “Ozali Mwana+ ya Nzambe.” Kasi azalaki kopamela bango mpo alingaki báloba te,+ mpo bayebaki ete ye+ azali Kristo.+ 42  Nzokande, ntango ntɔngɔ etanaki, abimaki mpe akendaki na esika oyo bato bazalaki te.+ Kasi ebele ya bato wana babandaki kolukaluka ye mpe bakómaki tii epai azalaki, mpe balukaki kopekisa ye mpo atika bango te. 43  Kasi alobaki na bango ete: “Nasengeli mpe kosakola nsango malamu ya bokonzi ya Nzambe na bingumba mosusu, mpamba te natindamaki mpo na yango.”+ 44  Bongo akobaki kosakola na basinagoga ya Yudea.+

Maloba na nse