Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Kolimbola Mibeko 9:1-29

9  “Yoká, Ee Yisraele, ozali lelo kokatisa Yordani+ mpo na kokɔta mpe kobengana bikólo minene mpe ya makasi koleka yo,+ bingumba minene mpe oyo ebatelami makasi tii na likoló,+  bato moko mineneminene mpe milai, bana ya Baanakime,+ oyo oyebaki mpe oyo oyokaki bazali koloba mpo na bango ete: ‘Nani akoki kotɛlɛma ngwi liboso ya bana ya Anake?’  Mpe oyebi malamu lelo ete Yehova Nzambe na yo azali kokatisa liboso na yo.+ Azali mɔtɔ oyo ezikisaka.+ Akosilisa bango nyɛɛ,+ mpe ye moko akotya bango na nse liboso na yo; mpe osengeli kobengana bango mpe kobebisa bango nokinoki, kaka ndenge Yehova alobi na yo.+  “Ntango Yehova Nzambe na yo akobengana bango na liboso na yo, koloba na motema na yo te ete: ‘Ezali mpo na boyengebene na ngai moko nde Yehova akɔtisi ngai mpo na kozwa mokili oyo,’+ nzokande ezali mpo na mabe ya bikólo yango nde Yehova azali kobengana yango liboso na yo.+  Ezali te mpo na boyengebene+ na yo to mpo na bosembo ya motema+ na yo nde ozali kokɔta kozwa mokili na bango; ɛɛ, ezali mpo na mabe ya bikólo yango nde Yehova Nzambe na yo azali kobengana yango liboso na yo,+ mpe mpo na kokokisa liloba oyo Yehova alapaki ndai epai ya bankɔkɔ na yo, Abrahama,+ Yisaka+ mpe Yakobo.+  Mpe osengeli koyeba ete ezali te mpo na boyengebene na yo nde Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo mokili malamu oyo mpo na kozwa yango; mpo ozali ekólo ya bato moko ya motó makasi.*+  “Kanisá: Kobosana te ndenge otumolaki Yehova Nzambe na yo na esobe.+ Banda na mokolo oyo obimaki na mokili ya Ezipito kino kokóma na bino na esika oyo, botombokelaki Yehova na etamboli na bino.+  Ata na Horebe botumolaki nkanda ya Yehova, bongo Yehova asilikelaki bino kino alingaki kosilisa bino nyɛɛ.+  Ntango namataki na ngomba mpo na kozwa bitanda ya mabanga,+ bitanda ya kondimana oyo Yehova asalaki ná bino,+ mpe nafandaki na ngomba mikolo ntuku minei (40) butu moi,+ (nalyaki mampa te mpe namɛlaki mai te,) 10  Yehova apesaki ngai bitanda mibale ya mabanga oyo ekomami na mosapi ya Nzambe;+ mpe likoló na yango, ezalaki na maloba nyonso oyo Yehova alobelaki bino na ngomba longwa na katikati ya mɔtɔ na mokolo ya lisangá.+ 11  Mpe esalemaki boye: na nsuka ya mikolo yango ntuku minei (40) butu moi, Yehova apesaki ngai bitanda mibale ya mabanga, bitanda ya kondimana;+ 12  mpe Yehova alobaki na ngai ete: ‘Tɛlɛmá, longwá awa, kitá nokinoki, mpamba te bato na yo oyo obimisaki na Ezipito babebisi makambo.+ Balongwe nokinoki na nzela oyo napesaki bango mitindo. Bamisaleli ekeko ya ebende oyo enyangwisami.’+ 13  Mpe Yehova alobaki na ngai lisusu boye: ‘Namoni bato oyo, mpe, talá! bazali bato moko ya motó makasi.+ 14  Tiká ngai nasilisa bango nyɛɛ+ mpe nalongola nkombo na bango na nse ya lola,+ mpe ngai nakómisa yo ekólo moko ya makasi mpe ya bato mingi koleka bango.’+ 15  “Nsima na yango, nabalukaki mpe nakitaki na ngomba, wana ngomba ezalaki kopela mɔtɔ;+ mpe bitanda mibale ya kondimana ezalaki na mabɔkɔ na ngai nyonso mibale.+ 16  Bongo natalaki, mpe talá bosalelaki Yehova Nzambe na bino lisumu! Bomisalelaki mwana-ngɔmbɛ ya ebende oyo enyangwisami.+ Bolongwaki nokinoki na nzela oyo Yehova apesaki bino mitindo.+ 17  Na yango, nasimbaki bitanda yango mibale mpe nabwakaki yango na nse na mabɔkɔ na ngai nyonso mibale mpe nabukaki yango na miso na bino.+ 18  Mpe nafukamaki elongi na nse liboso ya Yehova, lokola na liboso, mikolo ntuku minei (40) butu moi. Nalyaki mampa te mpe namɛlaki mai te,+ mpo na masumu nyonso oyo bino bosalaki na ndenge bosalaki mabe na miso ya Yehova mpo na kosilikisa ye.+ 19  Mpo nazalaki kobanga nkanda makasi oyo Yehova asilikelaki bino kino alingaki kosilisa bino nyɛɛ.+ Kasi na ntango yango mpe, Yehova ayokelaki ngai.+ 20  “Arona mpe, Yehova asilikelaki ye kino alingaki koboma ye;+ kasi nabondelaki+ mpe mpo na Arona na ntango yango. 21  Mpe lisumu na bino oyo bosalaki, mwana-ngɔmbɛ,+ nazwaki yango mpe nazikisaki yango na mɔtɔ mpe natutaki yango, nanikaki yango nyonso kino ekómaki mikemike lokola putulu; nsima na yango, nabwakaki putulu na yango na mokɛli oyo ezalaki kokita uta na ngomba.+ 22  “Lisusu, na Tabera+ mpe na Masa+ mpe na Kibrote-hataava,+ bomonisaki ete bozali bato oyo bazali kotumola nkanda ya Yehova.+ 23  Mpe ntango Yehova atindaki bino longwa na Kadeshe-barnea,+ alobaki ete: ‘Bómata mpe bózwa mokili oyo nakopesa mpenza bino!’ na ntango yango, botombokaki, boboyaki etinda ya Yehova Nzambe na bino,+ mpe bondimelaki+ ye te mpe boyokaki mongongo na ye te.+ 24  Botombokelaki Yehova+ na etamboli na bino banda mokolo oyo ngai nayebaki bino. 25  “Bongo nakobaki kofukama elongi na nse liboso ya Yehova mikolo ntuku minei (40) butu moi,+ ɛɛ, nafukamaki elongi na nse ndenge wana mpo Yehova alobaki ete akosilisa bino nyɛɛ.+ 26  Mpe nabandaki kobondela+ Yehova mpe koloba ete: ‘Ee Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, kobebisa bato na yo te, ɛɛ eloko na yo moko,+ oyo osikolaki na bonene na yo, oyo obimisaki na Ezipito+ na nguya ya lobɔkɔ na yo.+ 27  Kanisá basaleli na yo Abrahama, Yisaka mpe Yakobo.+ Kobalola elongi te mpo na kotala motó makasi ya bato oyo mpe mabe na bango mpe lisumu na bango,+ 28  noki mokili+ oyo obimisaki biso eloba ete: “Yehova akokaki te kokɔtisa bango na mokili oyo alakaki bango, mpe ayinaki bango, yango wana abimisaki bango mpo na koboma bango na esobe.”+ 29  Bazali mpe bato na yo mpe eloko na yo moko+ oyo obimisaki na nguya monene mpe na lobɔkɔ na yo oyo esembolami.’+

Maloba na nse

Lil., “nkingo makasi.”