Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kolimbola Mibeko 8:1-20

8  “Mitindo nyonso oyo nazali kopesa yo lelo, bosengeli kokeba ete bóbatela+ yango, mpo bókoba kozala na bomoi+ mpe bókóma mpenza mingi mpe bókɔta mpe bózwa mokili oyo Yehova alapelaki bankɔkɔ na bino ndai.+  Mpe osengeli kokanisa nzela nyonso oyo Yehova Nzambe na yo atambwisaki yo mbula ntuku minei (40) oyo, na esobe,+ mpo na koteya yo komikitisa,+ komeka+ yo mpo na koyeba oyo ezalaki na motema na yo,+ soki okobatela mitindo na ye to te.  Bongo ateyaki yo komikitisa mpe atikaki yo oyoka nzala+ mpe aleisaki yo mana,+ oyo yo oyebaki te mpe oyo batata na yo bayebaki te; mpo oyeba ete moto abikaka kaka na mampa te kasi moto abikaka na liloba nyonso ya monɔkɔ ya Yehova.+  Elamba na yo ekufaki te na nzoto na yo, mpe lokolo na yo evimbaki te mbula ntuku minei (40) oyo.+  Mpe oyebi malamu na motema na yo mpenza ete kaka ndenge moto asembolaka mwana na ye, Yehova Nzambe na yo azalaki mpe kosembola yo.+  “Mpe osengeli kobatela mitindo ya Yehova Nzambe na yo na kotamboláká na banzela+ na ye mpe na kobangáká ye.+  Mpo Yehova Nzambe na yo azali kokɔtisa yo na mokili moko malamu,+ mokili moko ya mabwaku ya mikɛli ya mai, ya maziba mpe ya mai mozindo oyo ezali kobima na lobwaku ya patatalu+ mpe na etúká ya ngombangomba,  mokili moko ya blé mpe ya ɔrje mpe ya banzete ya vinyo mpe ya bafigi mpe ya bagrenade,+ mokili moko ya mbuma ya olive oyo etondi na mafuta mpe ya mafuta ya nzoi,+  mokili moko oyo okolya mampa ya koluka te, oyo okozanga eloko te, mokili moko oyo mabanga na yango ezali bibende mpe oyo okotimola motako na bangomba na yango. 10  “Ntango okolya mpe okotonda,+ osengeli mpe kopambola+ Yehova Nzambe na yo mpo na mokili malamu oyo apesi yo.+ 11  Kebá ete obosana+ Yehova Nzambe na yo te na kozangáká kobatela mitindo na ye ná bikateli na ye ya lisambisi mpe mibeko na ye oyo nazali kopesa yo lelo;+ 12  noki olya mpe otonda mpenza, mpe otonga bandako ya kitoko mpe ofanda mpenza na kati na yango,+ 13  mpe noki etonga na yo ya bangɔmbɛ mpe etonga na yo ya bampate ekóma mingi, mpe palata ná wolo na yo ekóma mingi mpo na yo, mpe nyonso oyo ezali ya yo ekóma mingi; 14  mpe noki motema na yo etombwana+ mpenza mpe obosana mpenza Yehova Nzambe na yo, oyo abimisaki yo na mokili ya Ezipito, na ndako ya boombo;+ 15  oyo atambwisaki yo na esobe wana ya monene mpe ya nsɔmɔ,+ oyo ezali na banyoka ya ngɛngɛ+ ná bankotó mpe na mabele ekauká oyo ezali na mai te; oyo abimiselaki yo mai na libanga ya silekise;+ 16  oyo aleisaki yo mana+ na esobe, oyo batata na yo bayebaki te, mpo na koteya yo komikitisa+ mpe mpo na komeka yo mpo na kosalela yo bolamu na mikolo na yo oyo ezali koya;+ 17  mpe noki oloba na motema na yo ete: ‘Nguya na ngai moko mpe makasi nyonso ya lobɔkɔ na ngai moko nde esali ete nazwa bomɛngo oyo.’+ 18  Mpe osengeli kokanisa Yehova Nzambe na yo, mpamba te ye moto apesi yo nguya ya kozwa bomɛngo;+ mpo na kokokisa kondimana na ye oyo alapelaki bankɔkɔ na yo ndai, lokola na mokolo ya lelo.+ 19  “Mpe ekosalema mpenza boye: soki obosani Yehova Nzambe na yo ata moke mpe olandi mpenza banzambe mosusu mpe osaleli bango mpe ogumbameli bango, nazali kotatola mpo na bino lelo oyo ete bokokufa mpenza.+ 20  Mpo bokoyoka te mongongo ya Yehova Nzambe na bino, bokokufa lokola bikólo oyo Yehova azali kobebisa liboso na bino.+

Maloba na nse